200 let Elektroosmózy 20 let Hydropolu

Již 20 let chrání Hydropol starší budovy před zánikem Vážným problémem mnoha budov je vnikající vlhkost do jejich konstrukcí. Jako houba nasává zdivo vlhkost, pokud není chráněno horizontální a vertikální izolací proti zemní vlhkosti.

Zejména u starších staveb tato izolace není k dispozici, a zdivo je tak vydáno postupnému rozpadu počínající vlhkostními kresbami na povrhu omítek, solnými výkvěty a tvorbou plísní. Vlhké objekty tedy nejsou pouze kosmetickými chybami, ale představují ohrožení budovy z titulu částečné ztráty pevnosti vlhkého zdiva, snižují pohodu prostředí a zdravotní nezávadnost obytných prostor pro pobývající osoby a zvyšují energetickou zátěž vlhkých budov.
Proto zaujímá tato problematika ve stavebnictví své významné místo. Mezi možnostmi úspěšného řešení sanace vlhkého zdiva se v posledních dvaceti letech prosadil nedestruktivní, bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol®.

PŘÍZNIVÉ REFERENCE
Množství příznivých referencí, ať již soukromých vlastníků domů nebo veřejných investorů, zřetelně dokazují, jak účinný je tento sanační postup. Dnes již také dlouhodobé reference dokladují, že stálá účinnost této vysoušecí metody překračuje očekávání. V mnoha evropských zemích tak již byly vedle tisíců rodinných domů vysušeny četné školy, školky, sociální ústavy, správní budovy, církevní stavby a jiné občanské i průmyslové stavby včetně kulturních památek.

Tato úspěšná sanační metoda, vycházející původně z aktivní elektroosmózy, byla vyvinuta experimentálně (jako mnohé jiné významné postupy) a není dosud podložena vědeckým důkazem. Proto byla z počátku brána v úvahu s velkou nedůvěrou a skepticky je dosud uváděna v soudech některých se staršími sanačními postupy spjatých odborníků. Tvrzení dříve monopolních dodavatelů, že účinnost nedestruktivních metod odvlhčování zdiva je diskutabilní, se nezakládá na pravdě a jedná se pouze o obchodní neetický trik, jak preferovat vlastní systémy a výrobky. Zavádějící informace některých "odborných" lektorů na seminářích, nebo autorů pasáží odborných publikací (např.: Oto Makýš "Technologie renovace budov", Jaga group s.r.o., Bratislava 2004) o tzv. "bezdrátovém odvlhčování" zcela nekoncepčně a záměrně slučují výrazně rozdílné nedestruktivní sanační metody do pojmu "magnetokinéze", což je v přímém rozporu se skutečností a konečně i se závěry worshopu, konaného na dané téma 5. 12. 2003 v Kloknerově ústavu v Praze.

K prosazení se v takovémto prostředí zůstala pouze možnost nastoupit dlouhou cestu praktického důkazu, a to systematickým a trvalým měřením vlhkosti zdiva sanovaných staveb. A o pozitivních výsledcích jasně hovoří více než 20 let zkušeností s touto sanační metodou, evidovaných statistikou zakázek.

Před vestavěním zařízení na odvlhčování zdiva se mimo jiné provede měření původní vlhkosti zdiva karbidovou metodou. Tento výchozí záznam se pak doplňuje výsledky z dalších, kontrolních měření vlhkosti ve smluvených časových intervalech, takže zákazník získává doklad o působení uplatněného vysoušecího systému, o pokroku ve snižování vlhkosti zdiva.

ZACHOVÁNÍ KULTURNÍCH HODNOT
Realizační firma poskytuje svým zákazníkům nejvyšší možnou bezpečnost řešení zárukou nejen na zařízení Hydropol®, ale i na úspěšné a trvalé snížení vlhkosti zdiva. Tuto formu garance investor zpravidla nenalézá u některých jiných nabízených sanačních postupů. S přihlédnutím k uvedené záruce Hydropolu s vazbou na pravidelná měření vlhkosti zdiva činí tento postup cenově nejvýhodnější alternativou řešení vlhkosti staveb. I přes kvalitu služeb a obsáhlý servis leží cena této sanační metody výrazně pod cenou jiných sanačních postupů. Výhodná cena Hydropolu je zřejmě jedním z příčin jeho úspěchů. Právě v období "skromných pokladen" lze proto Hydropolem přispět k zachování hodnotných staveb. Jak uvedený stavební postup ukázal, jde to i bez náročných mechanických prací, bez kopání, řezání, vrtání atd.

Právě v péči o památky je uvedený sanační postup velmi prospěšný. Dokazuje to i řada zajímavých zakázek v ČR, například sanace katedrály sv. Ducha v Hradci Králové (viz snímek interiéru).
Reference spokojených zákazníků jsou pak nejlepším důkazem úspěšného snižování vlhkosti zdiva bezkontaktním systémem Hydropol.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři