Mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

Konference, kterou pořádá „Sdružerní pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ se koná 13.9.2012 v Luhačovicích a navazuje na I.ročník konaný v 15.09.2011 a na její závěry obsažené v „Luhačovické výzvě“.

Mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

Tato konkretizuje hlavní infrastrukturní projekty nezbytné pro udržitelný rozvoj střední a východní Moravy a navrhuje směry řešení v oblasti úspor na nákladech staveb , stejně jako upozorňuje na možné způsoby jejich financování.

Má přímou návaznost na  tzv. „Moravské dopravní fórum“, které se konalo 2.4.2012,které bylo vyvoláno nedostatečnou odezvou na „Luhačovickou výzvu“ u zodpovědných orgánů, a mělo za cíl sjednotit úsilí občanských iniciativ, volených orgánů regionů a zástupců regionu v parlamentu a senátu ČR

Program II.ročníku konference je zaměřen jak na neoddělitelnou spojitost výkonnosti ekonomiky a stavu dopravní infrastruktury, tak na hledání způsobů a možností dlouhodobě stabilního financování  rozvoje dopravní infrastruktury a to i v době hospodářského útlumu. Novým impulsem je  zařazení í 9. nákladního železničního koridoru Praha-Česká Třebová-Hranice-Púchov-Žilina-Košice-Čierná nad Tisou a s ní souvisejícího silničního spojení mezi Českou a Slovenskou republikou komunikací R49/R6 Hulín-Púchov do hlavní sítě (core network) transevropských dopravních sítí TEN-T.

I.blok přednášek ja zaměřen na souvislost hospodářského rozvoje regionu a stavu dopravní infrastruktury a řešení tohoto problému ve Slovenské republice. II.blok přednášek dává prostor informacím o stavu a možnostech financování výstavby dopravní infrastruktury  nejbližším období a zkušenostem s alternativními metodami jejího financování. Účastníci získají nejnovější informace o o dopravní politice ČR na období 2014+, ale i o konkretních  stavbách rekonstrukce dálnice D1, dostavbě úseku D 0137 Lipník –Přerov a též o stavbě R49 01 Hulín-Fryšták. Rovněž priority celé sítě dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě  budou významným tématem.

Konferenci opět podpoř i ministr dopravy České republiky Mgr.Pavel Dobeš, ministr dopravy, telekomunikací a spojů Slovenské republiky ing.Ján Počiatek, a hejtmani Zlínského kraje RNDr Stanislav Mišák, Olomouckého kraje ing.Martin Tesařík, Moravskoslezského kraje ing.Jaroslav Palas a předsedové Žilinského samosprávného kraje ing.Juraj Blanár a Trenčianského samosprávného kraje MUDr Pavol Sedláček.

Vše o konferenci najdete na www.konference-morava.cz

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři