Jak na venkovní vlhké prostředí? Zkuste Aquapanel outdoor

Mnozí z projektantů či zpracovatelských firem si stále lámou hlavu nad tím, jak provést opláštění venkovních konstrukcí, ať už se jedná o provětrávanou fasádu nebo venkovní podhled.

Jak na venkovní vlhké prostředí? Zkuste Aquapanel outdoor

Zažitými materiály se staly cementovláknité desky, desky ryze dřevovláknité, nebo dokonce sádrokartonové desky. Tyto všechny druhy materiálů však bohužel podléhají nadměrným vlhkostním poměrům, které panují v exteriéru.

V některých případech se jednalo o kombinace konstrukcí s venkovním zateplovacím systémem.

Při nevhodně naprojektovaném řešení v takto navrženém uzpůsobení dochází především k vypraskání spar, bobtnání, odlupování desek nebo k celkové degradaci materiálu.

Příkladem stavby, kde projektant navrhl již od počátku jiný materiál, se kterým se můžete setkávat častěji, je rekonstrukce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Nová nadstavba byla od původního objektu oddělena mezipatrem, které bylo ze spodní strany celoplošně zapláštěno.

Celkem bylo zapotřebí opláštit 1300 m2. Pro jednoduchou montáž a vlastnosti materiálu byla použita cementová deska společnosti Knauf bez organické složky Aquapanel outdoor.

Na projektu v Praze 4 City Green Court bylo v nedávné době v různých částech budovy použito právě cementových desek Aquapanel outdoor. Velká pozornost již od návrhu projektu byla věnována opláštění vzduchotechnických šachet. V tomto detailu musela šachta odolat požárním požadavkům a vlhkosti, která bude v této šachtě, jakmile bude objekt v provozu.
Po konzultaci s technickým oddělením byl i podhled nad vjezdem do garáží taktéž opláštěn cementovými deskami Aquapanel.

Mezi hlavní přednosti této desky patří: 100% voděodolnost, objemová stálost, protipožární ochrana, nízká hmotnost, nosnost obkladu 40 kg/m2, dilatační úsek 15 m a ohebnost. Tuto desku lze použít do venkovního prostředí, přičemž u ní nebude docházet k degradaci.
Velmi dobrým řešením použití tohoto materiálu je například systém provětrávaných i neprovětrávaných fasád, venkovních podhledů či opláštění soklů vlhkých objektů. Tento systém s kombinací sádrokartonových konstrukcí je vhodný i pro lehké obvodové pláště.

Budoucí společnost bude zcela určitě klást důraz na konstrukce, které budou rychlejší než tradiční zděné konstrukce, budou tenčí a lehčí a budou mít menší nárok na spotřebu primární energie. Firma KNAUF v současné době vyvíjí různé druhy plášťů, které jsou z větší části tvořeny z odpadu nebo z obnovitelných zdrojů. Akustické a tepelné parametry těchto plášťů jsou přitom na lepší úrovni, než tradiční zděné konstrukce. Tyto fasády jsou postaveny na ocelových nebo dřevěných profilech. Jako finální opláštění figuruje provětrávaná konstrukce s deskou Aquapanel outdoor.
Problematika vlhkého soklu při zateplení se zvláště při rekonstrukcích týká většiny objektů. Velmi elegantně si můžeme pomoci právě již zmiňovanou deskou Aquapanel outdoor. Systém je kombinovaný s profily Dekmetal a je velmi jednoduchý.

Na vlhký sokl nebo provětrávanou fasádu se nejdříve namontuje nosný rošt, po té se aplikuje tepelná izolace a parotěsná fólie. Konečným krokem je montáž Aquapanelu outdoor společně s povrchovou úpravou.

Takováto provětrávaná fasáda nebo podhled má pak životnost 40 až 50 let bez známek poškození jako jsme zvyklí u jiných konstrukcí podobného charakteru    

Jiří Gina - KNAUF Praha

SERVIS HOTLINE - 844 600 600
www.knauf.cz

NAŠI PARTNEŘI Další partneři