STAV MORAVIA, spol. s r.o. pracuje na dalším historickém objektu

STAV MORAVIA, spol. s r.o. je dlouhodobě zavedená firma v oblasti výstavby a rekonstrukcí střech. Má za sebou řadu rekonstrukcí historických objektů, včetně některých budov Pražského hradu, což o sobě mnoho jiných firem říct nemůže. Zajímal nás proto vývoj společnosti od jejích začátků až po dnešek i to, na jakých stavbách ji nyní můžeme najít.

STAV MORAVIA, spol. s r.o. pracuje na dalším historickém objektu

Navštívili jsme proto jednoho z jejich jednatelů, Ing. Jana Pejznocha, a položili mu několik otázek.

Pane inženýre, vzpomínáte si ještě na úplné začátky společnosti?

Samozřejmě, že ano. Firma měla své kořeny v bývalých Vítkovických stavbách, což byla jedna z největších stavebních společností na Ostravsku v době před revolucí. Tato firma měla obrovské zázemí a ve stavebnictví uměla dělat v podstatě všechno. Bohužel její management po revoluci trochu zaspal dobu, ostatní společnosti ji začaly předbíhat, a tak se nezadržitelně začala dělit na menší subjekty. Také my, kteří jsme tehdy pracovali ve středisku 730, zaměřeném na střechy, klempířské a pokrývačské práce, jsme cítili, že nastal čas na změnu. Společně s dalšími třemi jednateli a asi 15 zaměstnanci jsme se tehdy rozhodli pro odtržení a 1. dubna roku 1993 jsme založili společnost novou, s názvem Stav Moravia, spol. s r.o., která okamžitě navázala na svou původní činnost.

Změnilo se od té doby něco v nabídce vaší práce?

Střechařině jsme zůstali věrni i nadále a naplňuje naši činnost tak ze 70 %. Nabízíme komplexní zhotovení nových střech na klíč i rekonstrukce starých střech šikmých i plochých. U šikmých střech se zabýváme nosnými konstrukcemi krovů, tepelně izolačními vrstvami, pojistnými hydroizolacemi a krytinami všech typů, ať již se jedná o plechy, tašky nebo šindele. U plochých střech nabízíme zhotovení podkladní ocelové i dřevěné konstrukce a dále pak tepelně izolační a hydroizolační živičné a fóliové vrstvy. V nabídce máme také veškeré instalatérské práce ÚT, ZTI a plyn. Provádíme opláštění budov sendvičovými panely a obkladovými deskami a v poslední době se výrazněji prosazujeme také ve výstavbě bytových a průmyslových objektů na klíč i při celkových rekonstrukcích památkových objektů.

Znamená to, že u těchto historických objektů se nezaměřujete již pouze na střechy, ale na kompletní rekonstrukce?

Ano. První takovou kompletní rekonstrukcí byla v roce 2006 obnova rodinného domu Sigmunda Freuda v Příboře. Podle zprávy Národního památkového ústavu se počátky domu kladly do konce 16. století. Naším úkolem ale bylo zrekonstruovat jej do podoby z roku 1856, kdy se zde Sigmund Freud narodil. Bylo třeba zbourat betonové podlahy v přízemí, provést sanaci vlhkého zdiva i dřevěných stropů, nechat vyrobit okna na míru dle původních historických, provést nové rozvody elektro, vody a topení a samozřejmě vyměnit krov a položit novou střešní krytinu. Náročnost celého úkolu spočívala především ve velkém množství převážně ruční práce, prováděné mnoha profesemi na malém prostoru a v krátkém časovém termínu. Vše se nám podařilo včas zvládnout a 27.5.2006 mohl být tento rodný dům, s expozicí muzea, za účasti prezidenta republiky slavnostně otevřen. Ověřili jsme si přitom, že naši řemeslníci umí, stejně jako řemeslníci v dávných dobách, odvést stejně poctivou a krásnou práci.

Jaká je působnost společnosti a kolik máte nyní zaměstnanců?

Působnost společnosti je celorepubliková a v jejích začátcích jsme spoustu práce odvedli na střechách v Praze i přímo na Pražském hradě. V poslední době se zaměřujeme více na Moravskoslezský kraj, ale samozřejmě, že neodmítáme ani zajímavé zakázky odjinud. Co se týče zaměstnanců, tak již dlouhou dobu jsme na čísle 30. V minulosti nás bývalo i mnohem více, ale neměli jsme pocit, že by to firmu posouvalo dále vpřed a současný počet se nám zdá optimální. Firma je tak mnohem pružnější a konkurenceschopnější. V případě větší zakázky ale víme, kam sáhnout a dokážeme si vypomoci.

Vaše společnost je známa právě rekonstrukcemi střech historických budov. Mohl byste se zmínit alespoň o těch nejvýznamnějších?

Naší první velkou referencí tohoto typu byl skutečně Pražský hrad, kde jsme v jeho zahradách prováděli rekonstrukce střech několika objektů Stájového dvoru, Míčovny, i budovy, ve které nyní sídlí Nadace Olgy Havlové. Nejznámějším místem je ale asi rekonstrukce jižního křídla Královského paláce Pražského hradu. Na všechny tyto objekty jsme kladli, na maltu, prejzovou krytinu od firmy Tondach z Jirčan. Práce se nám povedla, byla to výborná reference a na jejím základě jsme získali mnoho dalších zakázek. Jednou z nich bylo třeba propojení mezi Schwarzenberským a Salmovským palácem, kde jsme dělali částečnou výměnu krovu a kompletní výměnu střešní krytiny. Profily některých trámů byly z dost netradičního rozměru 30/60 cm. Stejné profily byly použity také na kostele ve Vyškově. Tyto byly navíc 12 m dlouhé a museli jsme je proto ukládat jeřábem. Kromě částečné výměnu krovu a kompletní výměny střešní krytiny, kterou byla bobrovka většího rozměru 19x40 mm z Rakouska, jsme zde prováděli také statiku venkovních zdí. Krásnou zakázkou byla výměna střešní krytiny ve Velehradě, kde byla použita bobrovka s měděným oplechováním. Měděná, falcovaná krytina byla použita také na rekonstrukci střechy ČNB v Praze. Abych ale nezmiňoval jen ta vzdálenější místa, tak třeba v Ostravě jsme prováděli rekonstrukci části ostravské radnice taktéž z měděné, falcované krytiny. V Příboře jsme rekonstruovali střechu kostela, kam jsme dávali břidlici s měděným oplechováním. Na zámku v Trnávce jsme sanovali všechny stropní trámy, celou půdu a krov a opět jsme prováděli kompletní výměnu střešní krytiny.

Je toho opravdu hodně. Člověk až nabývá dojem, že kromě historických budov se nevěnujete ničemu jinému...

Tak tomu určitě není. Historické budovy jsou takovými třešinkami na dortu, ale rozhodně nejsou naší jedinou činností. Vloni jsme realizovali zajímavou zakázku na klíč pro firmu Optomont na Slezské Ostravě. Jednalo se o nástavbu a přístavbu administrativní budovy včetně ploché střechy velikosti asi 1000 m2 z Evalonu. Pro ředitelství Českých drah, v Ostravě na Muglinovské ulici, jsme dělali další plochou střechu o ploše 3 000 m2. Následovaly jejich skladové prostory v Přívoze o ploše 1 500 m2a na obě stavby jsme kladli opět hydroizolační VAE fólii Evalon. Dostali jsme se také k rekonstrukcím několika nádraží. Velkou stavbou bylo nádraží v Bohumíně, kde se sice neměnil krov, ale prováděla se jeho kompletní sanace a výměna střešní krytiny. Dalším nádražím byla Ostrava-Svinov, kde jsme na menším objektu dělali kompletní výměnu krovů a na větším výměnu částečnou. Na obou objektech se pak pokládala nová břidlicová střešní krytina včetně klempířiny a oplechování fasádních prvků. Rekonstruovali jsme také ostravské nádraží Střed a tři nástupiště nádraží v Břeclavi. Letos provádíme další stavbu na klíč, kterou je rekonstrukce tvrzi v Kyjovicích, ve které je nyní Domov důchodců. Na některé činnosti, jako třeba elektroinstalační práce, si najímáme subdodavatele, ale valnou část rekonstrukce provádíme opět svými vlastními silami. V 90. letech jsme se zabývali také izolacemi podloží skládek pro odpady. Dnes již po této práci není poptávka, ale máme na ni zařízení i proškolené lidi a kromě izolací střech můžeme dělat i izolace spodních staveb a mostů. Máme za sebou třeba izolaci mostu v Trnávce na dálnici D47, ale tyto akce považujeme spíše za výjimečné.

Jak jste byl spokojen s hospodářskými výsledky loňského roku? Mnoho firem si stěžuje na krizi. Jak tomu bylo u vás?

Samozřejmě, že současná krize je znát. Práce je méně, než tomu bylo v minulosti a cítíme také mnohem větší tlak na získávání zakázek. I menší zakázky, o které velké stavební společnosti v minulosti neměly zájem, se teď soutěží a je mnohem těžší se prosadit. V žádném případě tak nelze rok 2009 srovnávat s rokem 2008, který byl pro všechny firmy extrémně dobrý. Jinak se ale dá říct, že hospodářský výsledek roku 2009 se pohyboval v průměru jiných běžných let. Nebylo to nic fantastického, ale ani nic natolik dramatického, že bychom byli nuceni propouštět zaměstnance apod. Doufám, že nás nic podobného nečeká ani letos. Zatím jsou výhledy na letošek velice dobré. Již nyní máme nasmlouvány čtyři větší zakázky v objemu kolem 20 mil. Kč, takže bychom mohli i rok letošní ve zdraví přežít. Je třeba se více ohánět, dělat více nabídek a zúčastňovat se více výběrových řízení, ale doposud jsme vždy dovedli velice flexibilně reagovat na danou situaci a práci si zajistit.

Čím si to vysvětlujete?

Myslím si, že je to právě ne příliš vysokým počtem našich zaměstnanců a tím i vysokou flexibilitou naší společnosti. Dokážeme velice rychle reagovat i na menší zakázky a nejme odkázáni jen na ty za x miliónů Kč. Klidně můžeme vzít i zakázky za 100 tis. Kč, kterých ale dokážeme udělat třeba 20, což je pro firmy většího rozsahu dost neschůdné. Ve firmě máme dlouhodobě stabilní kádr odborníků se spoustou zkušeností a víme, že se na ně můžeme spolehnout. Svou práci ovládají a odevzdávají ji ve špičkové kvalitě. Úkolem vedení společnosti je pak dbát na to, aby naši pracovníci byli včas proškoleni na práci s novými materiály nebo technologiemi a nemohlo je při práci nic zaskočit.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ing. Miroslav Bindač
________________________________________________________________________________________________
STAV MORAVIA spol. s r. o.
Jirská 30, 702 00 Ostrava 1
tel./fax: 596 134 676
e-mail: info@stavmoravia.cz, www.stavmoravia.cz

NAŠI PARTNEŘI Další partneři