Novinka: cihelné pásky jako součást podhledového zateplovacího systému

Cihelné pásky HELUZ jsou pro svou vysokou estetičnost, nadčasovost a trvalou hodnotu stále populárnějším a využívanějším prvkem, doposud však byly používány pouze na jednovrstvé nezateplené zdivo.

Novinka: cihelné pásky jako součást podhledového zateplovacího systému

Dodavatelé zateplovacích systémů však zaznamenali na trhu poptávku po variabilním a estetickém ztvárnění fasády objektů při zvýšení jejich tepelněizolačních vlastností a přicházejí s novinkou – zateplovacím systémem, který umožňuje použít keramické obkladové pásky HELUZ pro finální pohledovou vrstvu.

Základem systému jsou mnoha realizacemi prověřené vnější tepelněizolační kontaktní zateplovací systémy, např. od společností Cemix či Saint-Gobain Weber Terranova. Ty byly pro potřeby instalace keramických pásků upraveny tak, aby vyhovovaly zvýšeným nárokům na únosnost systému vzhledem k hmotnosti finální povrchové úpravy z cihelných pásků a také vzhledem k jejich dalším specifickým vlastnostem.

Realizaci systému lze provést ve dvou variantách lišících se použitým izolantem: první variantou je použití fasádních izolačních desek z expandovaného stabilizovaného pěnového polystyrénu (EPS), druhou variantou je použití izolačních desek z minerální vlny (MW), ať již s podélným nebo kolmým vláknem. V obou případech je pro lepení tepelněizolačních desek i pro stěrkování a armování základní vrstvy potřeba aplikovat kvalitní lepidlo a stěrkovací hmotu určené výrobcem pro daný typ izolantu. Pro vyztužení armovací vrstvy je používána sklotextilní armovací tkanina. Dodatečné mechanické kotvení systému k nosné konstrukci umožňují plastové talířové kotvy.

Velmi důležitým komponentem celého systému je lepidlo, kterým jsou na podklad upevněny keramické obkladové pásky. Aplikovat lze pružná lepidla s vynikající přídržností k podkladu určená pro použití v exteriérech a splňující všechny náročné požadavky na upevnění povrchové vrstvy systému.

Povrchovou vrstvu systému tvoří cihelné pásky HELUZ 25 o rozměrech 250 x 65 x 12 mm, které jsou ekologickým stavebním materiálem a mají mimořádnou odolnost proti povětrnostním vlivům. Vyrábí se z vypáleného keramického materiálu a vyznačují se mrazuvzdorností, nízkou nasákavostí, vysokou objemovou hmotností a pevností. Jsou tak vhodné na mechanicky nebo chemicky namáhané povrchy, např. první nadzemní podlaží bytových a občanských staveb, kde zajistí delší mechanickou životnost fasády. Pro vyspárování cihelných pásků je v rámci systému použita spárovací malta pro lícové zdivo.

Jako příslušenství jsou k systému dodávány různé typy profilů, kterými je řešeno založení systému a různé detaily, jakými jsou nároží, ostění, nadpraží, dilatace apod. Za pomoci profilů a dalšího doplňkového materiálu lze řešit např. prostupy různých konstrukcí systémem, případně instalace stavebních dílů do systému a do nosné konstrukce.

Vnější tepelněizolační kontaktní zateplovací systém z keramických obkladových pásků HELUZ je moderním systémem na trhu stavebních materiálů s velkou perspektivou a potenciálem. Systém sleduje moderní trendy ve stavebnictví a je výsledkem snahy o vytvoření produktu, který bude splňovat ty nejpřísnější a nejnáročnější požadavky každého zájemce o tento systém.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři