Česká silniční společnost je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území ČR. Jaké jsou úkoly a cíle tohoto zájmového sdružení, nám v rozhovoru představil nový..

1
NAŠI PARTNEŘI Další partneři