Na problematiku EIA jsme se ptali 1. náměstka ministra dopravy Ing. Tomáše Čočka, PhD.

Jak ovlivní nové procesy EIA (posuzování vlivů staveb na životní prostředí) přípravu dopravních staveb u nás a kolika staveb se nové posouzení týká? V rámci 24. Silniční konference v Hradci Králové nám odpověděl 1. náměstek ministra dopravy, Ing. Tomáš Čoček, PhD.

1. náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, PhD., proces EIA - posuzování vlivů staveb na životní prostředí, 24. Silniční konference

NAŠI PARTNEŘI Další partneři