Česká silniční společnost si připomíná 90 let od svého založení

Rozhovor s Prof. Ing. Františkem Lehovcem CSc. - předsedou společnosti o současné krizi v dopravním stavitelství

...

NAŠI PARTNEŘI Další partneři