Revoluční nástroj Aspe: Nástup moderních technologií do českého stavebnictví pokračuje

IBR Consulting představil na Silniční konferenci 2019 vylepšený, revoluční nástroj Aspe. Společnost, která je lídrem v oblasti zavádění digitalizace ve stavebnictví, uvedla na trh další novinku, která transparentně a spolehlivě provede účastníky všemi fázemi stavebního projektu.

IBR Consulting umí z 3D modelu projektu nastavit přesný harmonogram prací a rozpočet

IBR Consulting, přední konzultant v oblasti dopravního a pozemního stavitelství, představil nový inovativní postup pro české stavebnictví. Společnost začala využívat data získaná na základě 3D modelu projektu a nyní podle nich dokáže vytvořit přesný soupis prací. Na konferenci CEEC Research s názvem Digitalizace ve stavebnictví 2019 představil nový postup František Benč, jednatel a ředitel firmy.

Zkušenosti s elektronickou formou stavebního deníku ve společnosti Skanska

Společnost Skanska se řadí mezi nejvýznamnější stavební společnosti a developery v České republice a na Slovensku. Je známá snahou zavádět do praxe moderní technologie a metody.

Digitalizace ve stavebnictví se brzy dotkne zadávání státních zakázek

Už více jak dva roky probíhá diskuse na téma BIM v souvislosti se zadáváním nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce financované z veřejných rozpočtů. Stát se pustil do snahy o jeho zavádění s představou, že používání metody BIM je základní podmínkou digitalizace stavebnictví.

Komplexní digitalizace zimní zahrady snadno a rychle

Řešení Klaes 3D je jiné. Jeho technické jádro obsahuje výjimečné nástroje pro efektivní konstrukci, kalkulaci, prezentaci a výrobu zimních zahrad. Díky integraci do komplexního řešení Klaes tak lze snadno optimalizovat veškeré workflow společnosti, včetně všech organizačních a obchodních úkonů.

Pilotní projekt a principy BIM byly otestovány při realizaci stavby Modernizace ŽST Č.Lípa

Čistě jazykově je BIM zkratka, která reprezentuje anglický termín Building Information Modeling. Postupně se stále více dostává do povědomí širší odborné veřejnosti. Ptáte se, co vlastně znamená v praxi, co ji tvoří a jak funguje?

Proces EIA u staveb schválených podle zákona č. 244/92 Sb. je na kritické cestě přípravy

ŘSD ČR s horizontem ukončení jejich realizace do roku 2023 (N+3). Během loňského a počátkem letošního roku naplno vykrystalizovaly neshody mezi EK a českým státem. Podstatou neshod vlekoucích se prakticky od vstupu ČR do EU není obsahová náplň problematiky posuzování vlivů staveb na ŽP, ale náhled na způsob, jakým v Česku provádíme toto hodnocení – formálně, právně i prakticky.

SUDOP PRAHA a příprava staveb ve 21. století

21. století není jednoduché období. Vedle globálních problémů, jako je migrace obyvatel, války a terorismus, nás trápí nezaměstnanost, korupce a politická situace. Na druhou stranu nám 21. století přináší moderní informační technologie, demokracii s možností se realizovat a něco smysluplného dokázat.

AutoPEN Wavin – projekt inženýrských sítí snadno, rychle a zdarma

Společnost Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, zpřístupnil na svém webu praktický softwarový nástroj taktéž již i pro kompletní návrh tlakových rozvodů. Jde o rozšíření populárního programu pro návrhy gravitační kanalizace, který vznikl díky osvědčené spolupráci s firmou AutoPEN.

Přestavba terminálu a dopravního uzlu Slussen ve Stockholmu – posouzení dopravního řešení

Společnost AF-CITYPLAN se již téměř 20 let věnuje problematice modelování a simulace dopravy, je výhradním distributorem softwaru pro dopravní modelování a simulace společnosti PTV AG, který je používaný ve více než 100 zemích světa, AF-CITYPLAN je certifikován pro školení tohoto softwaru a aktivně se věnuje výzkumu v oblasti modelování a simulace dopravy.

Odhad investorské ceny – www.EstiCon.cz

Obr. Stavební náklad

Situace v silničním stavitelství se nijak výrazně nelepší, nových zakázek je jen pár, a tak pokračuje stlačování nabídkových cen na úroveň, která přináší pro obě strany velká rizika. Diskuse o bezpečné ceně probíhá na všech konferencích, seminářích a setkáních odborníků, ale prakticky se nic nemění.

Valbek - o krok napřed

Projektová a konzultační činnost je stále naším hlavním oborem, ale pouze vývoj nových nápadu a technologií posunuje naši hlavní činnost vpřed.Tyto nové směry jsou v současnosti trendem, který v budoucnu umožní lepší přípravu, realizaci a minimalizaci investic. Díky těmto novým zaměřením jsme o krok napřed před naší konkurencí a ukážeme vám, co umíme.

CAFM systémy pro správu majetku

V praxi se setkáváme s problémy majitelů či správců budov, pozemků, početných zařízení a dalšího majetku. Řešením pro řadu z těch nejpalčivějších je nasazení systému, který majetek pomůže evidovat a spravovat.

Správa silničního majetku

Problematika řešení správy silničního majetku je v současnosti akcentovaným tématem správců silniční sítě. Stávající systémy postihují jednotlivé činnosti prováděné nad silničním majetkem, ale jako zásadní nedostatek se jeví jejich vzájemná neprovázanost.

www.EstiRoad.cz - Řízení rizik při přípravě staveb a kalkulace

Na portálu www.EstiRoad.cz jsou umístěny oceňovací podklady pro všechny stupně přípravy silničních staveb. V letošním roce došlo k zásadnímu přepracování cenových normativů, které jsou používány ve stupni investičního záměru (dnes záměr projektu).

www.EstiRoad.cz – portál pro oceňování silničních staveb

Při oceňování silničních staveb před vypsáním soutěže se už několik let používají tzv. Expertní ceny, tedy oceněný silniční třídník. Stanovení ceny stavby použitím této jedné hodnoty je vzhledem k poměrně vysokému stupni agregace jen přibližné.

ARCADIS Geotechnika  využívá při své práci 3D skenování a modelování

Společnost ARCADIS Geotechnika  a.s. je s již více než 85letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační společností v České republice. Jako jediná firma v ČR disponuje úplnými vlastními kapacitami v laboratorním a terénním geotechnickém zkušebnictví i v geotechnickém a stavebním monitoringu, včetně 3D skenování a modelování.

Naše činnost se řídí heslem „Servis bez hranic“

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Milan Skopalík, jednatel společnosti B–projekting, spol. s r. o.

Nový způsob práce s programy AutoPEN

Softwarová společnost AutoPEN vznikla před více než 20 lety. Po celou tuto dobu podporuje tuzemské projektanty, kteří se zabývají projekcí inženýrských sítí.

Děláme práci, která nás baví a hledáme řešení, která budou bavit vás

VALBEK, spol. s r.o. patří mezi přední projekční kanceláře v oblasti dopravního stavitelství v České republice. Kromě této činnosti také vyvíjí a prodává software ASPE pro řízení staveb. V loňském roce oslavila společnost úspěšných 20 let od svého vzniku.

Užitečná privátní zóna na www.wavin-osma.cz

Bezplatný software pro projektanty technických zařízení budov a inženýrských sítí

GB-geodezie, kompletní geodetické služby pro dopravní stavitelství

GB-geodezie, spol. s r.o. je jednou z největších geodetických společností v České republice, a to jak z pohledu obratu, počtu zaměstnanců i profesního záběru. Orientuje se na komplexní dodávky služeb v oboru geodezie, opírá se o velmi dobrou znalost řešené problematiky a nabízí dlouhodobé zkušenosti pracovníků svých realizačních týmů. O nabídce jejích služeb jsme si povídali s Ing. Martinem Malcem

Optimalizace dodávek geodetických prací a přínos nových technologií

Současná situace na stavebním trhu, zejména v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, nutí všechny zainteresované subjekty provádět optimalizační opatření. Hledání úspor ale nemusí jednoznačně znamenat krok zpět. Právě naopak, tato situace vyzývá k zamyšlení nad využitím nových postupů a technologií.

Rekonstrukce mostů - asi věčný úkol nejen pro projektanty

Každý, kdo jezdí po českých silnicích, zná dobře jejich často velmi zbědovaný stav. Pochopitelně, že stejně zanedbané jsou i mosty na těchto komunikacích, jen to mnohdy není z jedoucího vozidla tolik vidět a cítit jako výtluky na vozovce.

Libeňský most prošel před rekonstrukcí rozsáhlým průzkumem

Mosty jsou nedílnou součástí dopravních staveb, ať již jde o díla silniční, dálniční nebo na železnici. Kvalitní a optimální návrh mostní konstrukce v souladu s požadavky dnešní doby vyžaduje nejen zajištění vysoké funkčnosti, ale také ekonomické proveditelnosti, zakomponování do krajiny a originálního architektonického ztvárnění.

Nejčtenější články
Zobrazit nejčtenější články

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři