Projektanti

Další etapa realizace metra trasy „A“ Dejvická - Motol

Prodloužením trasy A metra, ze stanice Dejvická do stanice Motol, pokračuje další úsek výstavby pražského metra. Na studijních pracích vedených a řízených sekcí Útvaru rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy se významně podílel METROPROJEKT Praha, a.s., který pro urbanistické rozvahy zpracovával technicko ekonomické materiály prokazující jejich reálnost.

Modernizace trati Svilengrad - turecká hranice

řešení mostních objektů, most přes řeku Maricu

Silnice I/38 Kolín - obchvat

Projektová, inženýrská a konzultační společnost Sudop Praha a.s. patří již řadu let mezi rozhodující firmy v oblasti projektování staveb dopravní infrastruktury. Tuto problematiku řeší komplexně, ať již jde o stavby pro železnici, silniční či dálniční stavby nebo systémy městské hromadné dopravy.

Cena stavby jako interval

Při dotazu na cenu připravované stavby dnes investor očekává jednoznačné číslo, které je však zejména v prvních fázích přípravy velmi nepřesné. Speciálně v oboru dopravních staveb, kde většinou uplyne mezi prvními studiemi a vypsáním veřejné soutěže několik let, je stanovení jednoho čísla velmi obtížné.

AutoPEN - programové vybavení pro projektanty liniových staveb

Současná dynamická doba s sebou přináší řadu moderních metod a progresivních technologií. Nejinak je tomu i v oblasti projekce inženýrských a liniových staveb. Projektanti používají ke své každodenní činnosti celou řadu specializovaných softwarů.

HYDROPROJEKT CZ a.s., zaměření na kvalitu, inovace a udržitelnost

Odvětví konzultačních služeb je široce odpovědné za plánování, projektování, výstavbu, prověřování a řízení provozu infrastruktury, kterou člověk potřebuje ke své existenci.

3D dokumentace pro efektivní management inženýrských sítí

3D data pro vodárny, plyn, strojírny, energetiku, průmyslové závody

Prodloužení trasy A pražského metra o V. provozní úsek – Dejvická – Motol

Prodloužení trasy A západním směrem se konečně realizuje ze stanice Dejvická do stanice Motol.

Zkoušení plynopropustnosti horninových struktur pro účely skladování plynu a ukládání RAO

Společnost Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. ve spolupráci s Centrem experimentální geotechniky Stavební Fakulty ČVUT Praha uspěla se žádostí o poskytnutí účelové podpory v rámci programového projektu výzkumu a vývoje „TIP“ vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Odborná školení software Aspe

Víte, jak nejefektivněji pracovat v Aspe®9? Znáte nové funkce, nové možnosti a nové tiskové sestavy? Víte jak jednoduše převést data z Aspe®8 do Aspe®9?

Pronájem Aspe® - Asperent.eu

Neplaťte, když to není nutné. Nahraďte vysokou počáteční investici pronájmem. Mějte náklady pod kontrolou. Optimalizujte poměr cena - výkon. Mějte přístup k datům odkudkoliv.

Výběrová řízení na stavební zakázky v programu euroCALC 3

Rozpočtový systém euroCALC 3 pro oceňování staveb a stavebních prací představuje pro stavební firmy kvalitní nástroj, umožňující efektivně řešit výběrová řízení na stavební zakázky od vytvoření stavební poptávky až po výběr vítězné firmy.

Zaměření skeletu a fasádního systému přesně a rychle

Kontrola kvality. Určení rovinnosti a svislosti. Milimetrová přesnost. Za běžné geodetické ceny.

Optimalizace při výstavbě silnic a dálnic

Propojení softwarových systémů RoadPAC a DynaRoad s měřícími systémy vysoké přesnosti a nejvyšší garantované kvality. Optimalizací zemních prací bylo ušetřeno 56 miliónů Kč

Již 20 let vám usnadňujeme práci se zakázkami

V počátcích devadesátých let byla snaha zjednodušit v silničním stavitelství metodiku rozpočtování. Cílem bylo dosáhnout větší přehlednosti v rozpočtech a zmenšit pracnost při zpracování jednotlivých nabídek.

Unikátní řešení zabezpečení železničního uzlu Kolín

Lidé projíždějící železničním uzlem Kolín asi nepřehlédli donedávna čilý stavební ruch.

Centroprojekt podporuje vzdělávání zaměstnanců

Společnost CENTROPROJEKT a. s. patří k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice v oblasti staveb průmyslových, energetických, občanských, vodohospodářských, aquaparků a bazénové technologie.

Sledování realizace staveb a nákladový controlling

Zatímco využívání výpočetní techniky v předvýrobní přípravě a sestavení nabídek je dnes již běžnou záležitostí, ve fázi vlastní realizace je sledování průběhu výstavby za pomoci speciálních programů ojedinělé.

STAVDATA

Vyrábíte nebo dodáváte stavební materiály? Hledáte nové zákazníky a odbyt pro své výrobky? Chcete, aby se o vašich produktech vědělo? Je pro Vás zajímavý segment dopravního stavitelství? Využijte nabídky nejrozšířenějšího softwaru v odvětví dopravního stavitelství a poskytněte své ceníky produktů všem jeho uživatelům v novém projektu StavData.

Nová verze Aspe 9

V listopadu letošního roku bude mezi uživatele rozeslána nová verze Aspe 9. V jejím případě se jedná o technologický posun zajišťující vyšší rychlost při zpracování dat, vyšší bezpečnost těchto dat a hlavně přibyla celá řada nových funkcí, které zvyšují uživatelský komfort.

METROPROJEKT Praha a.s. staví na zkušenostech, spolehlivosti a záruce ...

Čtenáři našeho odborného titulu dobře vědí, že nosnou specializací společnosti METROPROJEKT Praha a.s. je projektování hlavně pražského metra, tramvajových a železničních tratí. Tato společnost se nemalou měrou podílí i na pozemním stavitelství, a to v oblasti bytové, obchodní a administrativní.

Projekt výstavby budovy FILADELFIE v Praze 4 nabírá na obrátkách

Přijíždíte-li v současné době po přivaděči z dálnice D1 z Brna do Prahy, nemůžete si nevšimnout, že mezi kancelářskými budovami BB Centra začíná vyrůstat další objekt.

Základní škola budoucnosti

Přibyslav je městem s bohatými tradicemi a historií. Dokládá to fakt, že první věrohodné záznamy o Přibyslavi pocházejí již z poloviny 13. století.

Modrá, přesto i zelená

Při pohledu na naší planetu z vesmíru převládá modrá barva. I proto se jí říká modrá planeta.

AutoTURN - řešení pro simulace pohybů vozidel

VARS BRNO a.s. je v rámci České republiky výhradním distributorem produktů pro oblast návrhů infrastruktury, které vyvíjí společnost Transoft Solutions.

Nejčtenější články
Zobrazit nejčtenější články

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři