Vyrábíme solární energii pro naše klienty

Efektivní využití developerských řešení v případě průmyslových parků a logistických center představují projekty solární energie. Takovou cestou se vydala i společnost CTP, která je v České republice jedničkou v oblasti komerčního developmentu.

Vyrábíme solární energii pro naše klienty

K dispozici má totiž více než 1,5 miliónu volných čtverečních metrů na střechách svých budov. O moderních trendech využití solární energie jsme se bavili s generálním ředitelem CTP Remonem L. Vosem.

Kdy vás napadlo začít využívat střechy vašich budov k výrobě solární energie?

S projektem jsme začali v roce 2007. Je nám jasné, že jakýkoli posun k obnovitelným zdrojům energie je přínosný. Nejen z pohledu naší firmy, ale i pro naše klienty, investory a celou společnost v dané lokalitě. Jde o inovativní, jednoduché a cenově úsporné řešení. Tento systém zajistí většinu potřebné energie pro provoz nájemců, sníží náklady na energii a má pozitivní dopad na životní prostředí

V jaké fázi nyní váš projekt je?

Instalujeme první solární panely. Zaměřili jsme se v první fázi na tři lokality v rámci naší sítě CTParků, tedy areálů, které provozujeme pro naše klienty. Nejvíce budov pokryjeme v Brně, celkem dvanáct. V Humpolci půjde o čtyři budovy a v Jihlavě připravujeme střechy dvou budov. Počítáme, že ke spuštění dojde v prvním či druhém čtvrtletí příštího roku.

Jaký výkon budou solární panely mít?

Počítáme s tím, že do poloviny příštího roku bude CTP vyrábět 10 MWp elektřiny. Jen pro srovnání - průměrná česká domácnost ročně spotřebuje 2200 kWh. CTP by na konci roku 2010 podle svého plánu mohla vytvářet energii, která by vystačila pro 4000 domácností, respektive 16 tisíc lidí. Výhledově počítáme s tím, že bychom do dvou let mohli vyrábět 50 MWp elektrické energie ročně.

Prodej elektrické energie tedy pro vás bude čím dál zajímavějším obchodem...?

To ani ne. My nechceme elektrickou energii primárně prodávat. Hodláme se napojit na stávající elektrické rozvody v našich budovách a využít solární energii pro provoz našich CTParků a pro naše klienty. Pouze energie, která se nespotřebuje, půjde do distribuční sítě. Stejně tak na druhou stranu využijeme i standardní elektrickou energii, která bude kompenzovat neslunečné dny.

Vaše areály se pomalu stanou energeticky soběstačné. To představuje určitě nemalou investici.

Investice vložené do solárního programu představují 2,5 miliónu eur na 1 MWp. Je však třeba vidět i přínosy, které takový program přináší. Klientům dokážeme nabídnout moderní ekologický program a zajímavou cenu za energii. Dalším efektem je určitě snížení emisí. Máme spočítáno, že investice pro první fázi přispěje ke snížení množství emisí o 6 milionů kg CO2 ročně.

Má smysl investovat do podobných projektů v době krize?

My jsme od roku 2007 změnili svoji obchodní strategii tak, abychom dokázali odpovídajícím způsobem reagovat na hospodářskou krizi. Díky spolupráci s bankovními domy máme zajištěné financování, nepouštíme se do spekulativní výstavby. Pro rok 2009 očekáváme příjem z pronájmu našich budov v hodnotě 83 miliónů eur. Pokud z dlouhodobého hlediska vidíme návratnost takové investice, která má navíc velký společenský efekt, velmi rádi se jí budeme věnovat. Chceme být navíc v tomto směru opravdu silným partnerem pro jednotlivé regiony. Naše společnost velmi dobře spolupracuje s představiteli Ostravy nebo Brna. Na jihu Moravy máme úzké vazby na technickou univerzitu. Budujeme dlouhodobé vztahy, které chceme po všech stránkách rozvíjet.

Bez zajímavosti určitě není ani podpora výroby solární energie ze strany státních orgánů.

Ano, výkupní ceny jsou hodně silným motivem pro investory do solární energie. Od příštího roku sice dojde k určité korekci, ale domnívám se, že jde i tak stále o zajímavý projekt. Pro nás je solární energie logickou volbou, jak už jsem naznačoval dříve. Jde o efektivní využití plochy našich střech, nestavíme nic na louce. A energetická soběstačnost bude trendem budoucnosti, nejen pro průmyslové parky, ale třeba pro celé vesnice a obce.

Jak se vůbec díváte na pobídky typu výkupu cen solární energie nebo třeba Zelená úsporám?

Jde určitě o krok správným směrem. Veškeré investice, které pomohou snížit energetickou náročnost našeho současného života, mají podle mého názoru smysl.

Děkujeme za rozhovor


NAŠI PARTNEŘI Další partneři