Nástavba stávajícího objektu prostřednictvím lehké ocelové konstrukce pro rozšíření výroby

Začátkem loňského kalendářního roku 2018 se společnosti FEMONT OPAVA s. r. o. podařilo úspěšně vyhrát tendr na výstavbu nového stavebního díla pro velmi významného investora v Moravskoslezském kraji, společnost Husqvarna Manufacturing CZ s. r. o. sídlící ve Vrbně pod Pradědem.

Nástavba stávajícího objektu prostřednictvím lehké ocelové konstrukce pro rozšíření výroby

Ta se hned v březnu 2018 zhostila nelehkého úkolu, a zahájila tak samotnou generální dodávku ocelové nástavby stávajícího dvoupodlažního objektu za účelem vytvoření a rozšíření nových výrobních prostor.

Generální dodávka nástavby nových výrobních prostor z naší strany zahrnovala:
- kompletní stavařské práce na interiérovém a exteriérovém zesilování stávajících základových betonových konstrukcí,
- kompletní stavařské a montážní práce na zesilování a vyztužování interiérových a exteriérových svislých konstrukcí – sloupů a stěn,
- demontáž stávajících střešních světlíků včetně kapotáže vzniklých otvorů,
- výrobu, dodávku a montáž kompletního ocelového skeletu nástavby včetně samotného prodloužení ocelové části nástavby mimo stávající zděný objekt,
- střešní a stěnové opláštění minerálními sendvičovými panely včetně napojení na stávající zděné budovy,
- kompletní výstavbu a dodávku 2 ks výtahových šachet,
- průmyslovou podlahu nástavby včetně veškerých řemesel a výplní otvorů ve střešním a fasádním plášti,
- ostatní stavařské a montážní dokončovací práce.


Nástavba objektu byla o celkové zastavěné ploše 3707 m2 o rozměrech 101,44 m x 36,55 m. V celkovém konceptu ocelové konstrukce nástavby ve vazbě na vlastní konstrukci zesílení stávajícího objektu bylo použito specifické technické řešení. Konstrukce nástavby je řešena dvoulodní rámovou konstrukcí s kloubově uloženými sloupy. Tyto sloupy jsou ukotveny do stropní konstrukce, která byla nově vytvořena nad střešní rovinou stávajícího jednopodlažního objektu. Stropní průvlaky jsou navrženy ve většině případů jako prosté nosníky s rozpětím 18 000 mm. U nástavby je kromě stálých a klimatických zatížení uvažováno užitné zatížení podlahy 500 kg/m2. S ohledem na velikost přitížení od nástavby a stav stávajících konstrukcí bylo zvoleno specifické řešení, kdy veškerá svislá zatížení od nástavby přenášejí nově navržené sloupky uvnitř i vně objektu vždy v místech uložení stropních průvlaků. Sloupky byly v několika úrovních propojeny se zdivem stávajícího objektu, čímž byla zajištěna stabilita sloupů a současně bylo zajištěno přenesení vodorovných účinků od působících zatížení.S ohledem na skutečnost, že v úrovních pat sloupů bylo do základů vneseno značné zatížení, bylo nutné dodatečně vytvořeným speciálním ŽB roštem zesílit stávající základové konstrukce.

Na stávající objekt s nástavbou v rámci realizace díla navazoval ještě objekt přístavby.
Samotná generální dodávka díla z naší strany trvala pouze necelých 7 měsíců a byla úspěšně ukončená a předána investorovi v září 2018.

Vyjádření společnosti Femont Opava s.r.o.
Chtěli bychom tímto velice poděkovat společnosti Husqvarna Manufacturing CZ s. r. o. a jejímu vedení za vloženou důvěru a za výbornou a bezproblémovou spolupráci po celou dobu výstavby tohoto atypického díla nástavby.

FEMONT OPAVA s. r. o.
Vávrovická 274/90, 747 73 Opava - Vávrovice
tel.: +420 553 793 181
e-mail: femont@femont.cz, www.femont.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři