Kanalizační cihly od firmy Lipea jsou nedílnou součástí pražských kanalizačních stok

Ve druhé polovině devatenáctého století stála před problémem moderního odkanalizování řada evropských měst. Patřila k nim také Praha. Stav zdejší kanalizační sítě byl v té době neutěšený a vyžadoval okamžité řešení. V roce 1885 bylo předloženo hned pět projektů významných evropských inženýrů na odvodnění pražské aglomerace.

Kanalizační cihly od firmy Lipea jsou nedílnou součástí pražských kanalizačních stok

Se zlou se však potázal postup městské rady při zadávání celého projektu a svůj návrh řešení následně předložili městští inženýři Vincenc Ryvola a Josef Václavek.

Pro rozhodnutí sporu byl městskou radou povolán arbitr Ing. William Heerlein Lindley z Frankfurtu nad Mohanem. Ten nedoporučil žádné z předložených řešení a naopak doporučil své vlastní. V roce 1892 se pak sám postavil do čela pražské kanalizační kanceláře, aby začal budovat odvodnění Prahy a jejího okolí. Díky vytvoření dvou kanalizačních pásem se mu podařilo odstranit letitý problém zaplavování města stokami při zachování jejich funkčnosti při povodních. Prosadil a realizoval také výstavbu čistírny odpadních vod a určil cihlu jako základní materiál pro výstavbu pražských kanalizačních stok. Od té doby jsou kanalizační cihly tradiční součástí kanalizačního systému našeho hlavního města. S jejich pomocí se provádí  běžná i havarijní údržba stok.

V počátcích výstavby byly používány cihly z cihelen v okolí Prahy, postupně se však začaly používat cihly klinkerové německé výroby. Tyto cihly mají vynikající stavebně fyzikální vlastnosti, tj. malou nasákavost a vysokou pevnost. Jsou odolné proti otěru i proti agresivním látkám obsaženým ve splaškových vodách. Tím je zaručena jejich dlouhá životnost v kanalizačním systému.

Vyrábějí se v několika základních tvarech, ať ji se jedná o běžné cihly, různé klíny a zaoblené cihly. Jsou vyráběny ve formátu NF 240x115x71. Pomocí tvarovek se dají zhotovit různé oblouky, klenby a napojení v oblých tvarech, které snižují možnost opotřebení. Při jejich zdění se používají speciální malty pro kanalizační zdivo. Tyto malty rovněž odolávají chemickým vlivům.

K nejznámějším současným výrobcům těchto cihel patří němečtí výrobci ABC Klinkergruppe a WZI. Firmou, která má s výstavbou a obnovou kanalizačních stok na území Prahy největší zkušenosti, je společnost Čermák a Hrachovec.

Kanalizační cihly lze použít i při obnově nebo výstavbě sklepních prostor, zejména klenutých, ale i při venkovních stavbách. Také zde jsou oblíbeny architekty a staviteli rodinných domů právě pro svou pevnost, mrazuvzdornost a krásu přírodního materiálu.

Lícové cihly a pásky německých firem ABC Klinkergruppe a WZI na náš trh dodává společnost Lipea s. r. o. z České Lípy.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři