Ytong ve svém týmu přivítal Specialisty na energetické poradenství!

Moderní stavění klade na provádění staveb, respektive na samotné stavebníky každým rokem vyšší a vyšší nároky. Dá se říci, že bez pomoci kvalifikovaných odborníků může skončit realizace nízkoenergetického nebo pasivního domu fiaskem.

Ytong ve svém týmu přivítal Specialisty na energetické poradenství!

Společnost Xella CZ, výrobce stavebního systému z bílého pórobetonu Ytong, se úspěšně snaží s překotným tempem moderního stavebnictví udržet. Ve svém týmu si vychovává odborníky na energetické poradenství.

Ytong je mezi českými stavebníky pověstný kvalitou a počtem nabízených služeb včetně intenzivního poradenství. “Uvědomujeme si, že alfou a omegou každého zákaznického servisu jsou lidé, kteří za ním stojí. Proto každoročně investujeme do proškolování a vzdělávání svých zaměstnanců. Chceme, aby našim zákazníkům poskytovali relevantní a aktuální informace a stali se při výstavbě domu skutečnou oporou,“ vysvětluje Lenka Kandrnálová, vedoucí lidských zdrojů společnosti Xella CZ.

Naposledy absolvovali zaměstnanci společnosti Xella CZ velmi užitečné školení koncem února letošního roku. Stalo se tak pod vedením společnosti DEKRA v německém městě Emstal, kde se m.j. nachází i výzkumné, vývojové a školící středisko koncernu Xella, který zastřešuje výrobu pórobetonu Ytong v celé Evropě.  Obsahem lekcí byla vesměs aktuální problematika nízkoenergetického stavění.

Odborníci značky Ytong načerpali znalosti a získali přehled:

* o nové směrnici EPBD 2010, závazcích vyplývajících z Kjótského protokolu a energetické bezpečnosti zemí EU
* o hodnocení budov v krajinách EU (nízkoenergetické, pasivní, nulové a plusové domy)
* o nových poznatcích ve stavební fyzice (prostup tepla stavební konstrukcí, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, tepelné mosty, tepelné vazby)
* o problematice kondenzace vodních par na konstrukci, o prostupu vodních par konstrukcí, kondenzaci v konstrukci, vypařování a celoroční bilanci
* o tepelnětechnických požadavcích budov na vnitřní klima v zimním a letním období
* o hodnocení energetické náročnosti budov a termografii
* o možnostech testování vzduchotěsnosti budov a blowdoor testech
* o energetických systémech budov, přípravě a distribuci tepla, technických zařízeních budov, jejich regulaci a řízení
* o normách EN a ČSN

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že se výrobce může chlubit skutečně špičkovými odborníky, kteří dokážou zaštítit odborné poradenství v teorii (proškolování stavebních firem apod.) i v praxi. Odborníci značky Ytong získali v Německu po úspěšném složení zkoušky odborný certifikát (DEKRA Cetrifikation GmbH), díky kterému se mohou těšit z oslovení „Specialista na energetické poradenství“. „Svým kolegům bychom rádi k absolvování školení a zisku certifikátu pogratulovali. Z jejich úspěchu mohou začít těžit především naši zákazníci. S našimi odborníky nemusí při výběru materiálu nebo rozhodování o nejlepším možném konstrukčním řešení pro nízkoenergetický dům tápat,“ dodává na závěr Lenka Kandrnálová.

YTONG se pro své jedinečné tepelně izolační parametry používá především pro výstavbu bytových a rodinných domů, v nichž zajišťuje celoroční tepelnou a vlhkostní pohodu. Šetrná a energeticky nenáročná výroba společně s minimální energetickou spotřebou staveb řadí pórobeton YTONG mezi ekologicky nejšetrnější stavební materiály současnosti. Vysoká přesnost, nízká hmotnost, rychlost a jednoduchá technologie zdění jej předurčují také pro rekonstrukce všech typů staveb. Bílý pórobeton YTONG se vyrábí výhradně z kvalitních přírodních surovin, jako je křemičitý písek, vápno, cement a voda. Proto je ideální pro stavby určené k dlouhodobému pobytu lidí, včetně prostor se zvýšenými hygienickými požadavky.

Výrobu pórobetonu YTONG zajišťuje v České republice společnost Xella CZ. Ve třech výrobních závodech ročně vyrobí 350 pracovníků cca 1 000 000 m3 tohoto přesného stavebního materiálu. Kromě pórobetonového stavebního systému YTONG nabízí společnost také ucelený sortiment vápenopískových tvárnic SILKA, které vynikají především výjimečnou únosností a extrémní zvukovou izolací. Spojením materiálů YTONG a Silka vznikají optimální stavební řešení pro běžné i speciální projekty občanské, bytové a průmyslové výstavby.

Více informací o společnosti Xella a výrobním sortimentu najdete na www.xella.cz a www.ytong.cz.

Fotogalerie

Firma
NAŠI PARTNEŘI Další partneři