Dne 30.3.2009 bylo Odborem městského investora MHMP definitivně schváleno řešení Trojského mostu autorů vítězného návrhu z architektonicko-konstrukční soutěže - společností Mott MacDonald Praha (Ing. Ladislav Šašek, CSc, Ing. Jiří Petrák FEng) a Roman Koucký..

24.5.2011 / Projektanti

Výstavba dálnice D3 pokračuje

Dálnice D3 se po svém dokončení stane velmi důležitým tahem zajišťujícím kapacitní spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních..

I/55 Břeclav - obchvat

Město Břeclav je významným silničním uzlem, jehož kostru tvoří dálnice D2 Brno – Bratislava, silnice I/55-R55 Břeclav – Hodonín –..

Trasa I.D, úsek Náměstí Míru–Depo Písnice

Minulé století celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstva do měst. Tato koncentrace..

17.10.2018 / Projektanti

Dostavba posledního úseku dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov

Stavba D1 0136 Říkovice – Přerov představuje novostavbu dálnice o celkové délce 10,1 km. Na svém začátku, v km 75,300, navazuje na již..

23.5.2011 / Projektanti

Silnice I/38 Kolín - obchvat

Projektová, inženýrská a konzultační společnost Sudop Praha a.s. patří již řadu let mezi rozhodující firmy v oblasti projektování..

Metroprojekt představil nové atraktivní stanice metra trasy D1 z Nám.Míru do Písnice

Společnost Metroprojekt Praha a.s. dokončila projektovou dokumentaci pro územní řízení trasy I. D úseku Náměstí Míru–Depo Písnice...

20.10.2010 / Projektanti

Prodloužení trasy A pražského metra o V. provozní úsek – Dejvická – Motol

Prodloužení trasy A západním směrem se konečně realizuje ze stanice Dejvická do stanice Motol.

30.7.2010 / Projektanti

První využití betonových vejčitých stok s čedičovou výstelkou v Praze

V pražské čtvrti Hloubětín, přesněji od křižovatky ulice Sadské s ulicí V Humenci, vede směrem do ulice Kbelské stará jednotná stoka o..

15.6.2015 / Projektanti

Rychlostní silnice R4 Prešov - severní obchvat

Usnesením vlády č. 162 ze dne 21. 2. 2001 vláda SR schválila Nový projekt výstavby dálnic a rychlostních silnic, podle kterého je ..

9.6.2014 / Projektanti

Jak má vypadat naše dopravní infrastruktura v roce 2020? Podívejte se!

Minulý rok vyšel ve Stavebních a investorských novinách článek na téma Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, který přinášel informace..

23.5.2011 / Projektanti

Další etapa realizace metra trasy „A“ Dejvická - Motol

Prodloužením trasy A metra, ze stanice Dejvická do stanice Motol, pokračuje další úsek výstavby pražského metra. Na studijních pracích..

Rekonstrukce tratě Praha - Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun

Velké železniční projekty obsahují rozsáhlé přeložky tratí, zdvoukolejnění, nové tunely nebo dlouhé mosty. V České republice se..

24.5.2011 / Projektanti

Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka - Hulín

Stávající silnice I/55 je důležitým dopravním spojením vedeným ve směru sever-jih v údolí řeky Moravy. Cílem bylo převedení..

24.5.2011 / Projektanti

Silnice I/42 Brno, VMO MÚK - Svitavská radiála

Trasa silnice I/42 tvoří III. městský okruh a je významnou součástí „Základního komunikačního systému“ města Brna.

1 2 3 4 5 6 7 8 Další >
NAŠI PARTNEŘI Další partneři