Nejčtenější články kategorie: řadit podle nejnovějších

Speciální pažení pro výkopy

Při výstavbě kanalizací a jiných liniových staveb se stává již poměrně běžnou praxí, že je při výkopech používáno velkoplošné pažení.

SpeeDrain – geokompozit pro vertikální drenáž

Lidská snaha o odvádění nežádoucí vody sahá hluboko do historie. S rozvojem technických možností se postupně rozvíjely i odvodňovací technologie. Ukázalo se, že staří Řekové dokonce používali podpovrchovou drenáž štěrkovými žebry.

Dělení vod, bílé a šedé vody

– nové poznatky a možnosti úspor vody a energie

Novinka od společnosti FEMAX - ENGINEERING jednotka na odstraňování nutrientů ve zpětném p

Společnost FEMAX – ENGINEERING, s.r.o. byla založena a zaregistrována v dubnu r. 1999. Za dobu svého působení se stala významným a spolehlivým partnerem pro řešení a realizaci vodohospodářských, energetických a ekologických děl.

Sledování realizace staveb a nákladový controlling

Zatímco využívání výpočetní techniky v předvýrobní přípravě a sestavení nabídek je dnes již běžnou záležitostí, ve fázi vlastní realizace je sledování průběhu výstavby za pomoci speciálních programů ojedinělé.

Nový přístup k dešťové vodě

V posledních letech jsme měli možnost se několikrát setkat s dopady změn klimatu také ve střední Evropě. Zejména jde o rozložení a intenzitu deště v čase.

ViaCon výrobce ocelových trub Hel-Cor pro retenční nádrže

Výrobní program skupiny ViaCon zahrnuje především ocelové trouby a konstrukce určené pro výstavbu propustků a mostů. Jako další aplikace můžeme jmenovat podzemní retenční nádrže a odlučovače látek realizované z velkoprůměrových ocelových pozinkovaných a poplastovaných trub Hel-Cor.

Relining - inteligentní řešení pro opravu stávajících potrubí

poslední době můžeme sledovat prudký rozvoj bezvýkopových technologií (BT) pro sanace vodovodů, plynovodů a kanalizací. Lze předpokládat, že jejich objem bude čím dál vyšší. Je to zapříčiněno zejména větší časovou úsporou oproti klasické pokládce.

Význam Vírského oblastního vodovodu pro město Brno

Město Brno je v současné době zásobováno pitnou vodou z vodovodního systému, který je nazýván Brněnská vodárenská soustava. Nejdůležitějšími zdroji pitné vody Brněnské vodárenské soustavy jsou prameniště vody v Březové nad Svitavou a úpravna vody ve Švařci.

Unikátní a rychlé řešení mostků přes brody a potůčky

Rodinná firma Miroslav Šmíd byla založena již v roce 1991. Od té doby prošla vývojem srovnatelným s celou řadou českých firem. Od počátečního, téměř nulového kapitálu a vlastnictví polorozpadlého statku si postupem času dokázala společnost vypracovat stabilní pozici v rámci regionu Středočeského kraje.

Obnovení provozu Lobkovického mlýna - MVE

V květnu roku 2010 se podařilo majitelům mlýna v Lobkovicích získat stavební povolení a přistoupit k přípravě vestavby nové technologie vodního motoru do objektu bývalé továrny na výrobu karbidu vápníku, který je součástí celého areálu mlýna.

Systémy odhlučněné vnitřní kanalizace

Až 40 % evropské populace je vystaveno hluku v takové míře, která může být i zdraví škodlivá. Všudypřítomného hluku na ulici se lze zbavit jen stěží, v uzavřených prostorech je však možné jej omezit použitím kvalitních izolací a stavebních materiálů.

Most přes rybník Koberný v km 87,500 na dálnici D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí

V současné době probíhá výstavba dálnice D3 v úseku Tábor – Soběslav. V oblasti mezi obcemi Planá nad Lužnicí a Košicemi prochází trasa dálnice přes rybník Koberný.

20 let od založení společnosti KONEKO, spol. s r.o.

KONEKO, spol. s r.o. slaví v letošním roce 20. výročí od založení společnosti v roce 1990. Řadí se tak k nejstarším projektovým a inženýrským firmám v oboru vodohospodářských staveb vzniklým po roce 1989.

Nejúčinnější metoda desinfekce vody generátorem Chlordioxidu EuroClean OXCL

Ať už jde o vodu povrchovou nebo čerpanou z podzemního zdroje, vždy se do jisté míry potýkáme s biologickým a jiným znečistěním, které vyžaduje pro další použití její desinfekci.

Mikrotunelování v Prostějově a Bystřici nad Olší

V první polovině roku 2010 se na severu Moravy uskutečnily dvě zajímavé stavební zakázky, kde se úspěšně aplikovala technologie mikrotunelování – dálkově řízeného protlačování. Obě realizovala firma Michlovský – Protlaky, a.s. pro hlavní zhotovitele v rámci větších stavebních akcí.

Akciová společnost POHL cz slaví DVACÍTKU (1990 - 2010)

Nedávno jsme navštívili jednu z prosperujících stavebních společností působící na českém stavebním trhu, akciovou společnost POHL cz, a.s., vedenou předsedou představenstva ing. Petrem Pohlem, a položili mu několik otázek týkajících se činnosti této firmy a 20. výročí jejího založení.

MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika

Stavební společnost MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká Republika, a.s. působí na českém trhu již od roku 1997. Společnost začala svoji stavební činnost pod názvem SEFIMOTA, a.s., pod kterým na trhu vystupovala do konce ledna 2010, kdy došlo k jejímu přejmenování.

INTERMARKET – moderní technika pro speciální zakládání staveb

Intermarket s.r.o. – společnost se svou dvacetiletou zkušeností s dodávkami moderní zahraniční techniky a technologií pro speciální zakládání staveb, vodohospodářství, pozemní a dopravní stavitelství českým a slovenským firmám.

Křižatky kanalizace a vodovodní přivaděč

I přes současnou stagnaci trhu nemovitostí se město Králův Dvůr a jeho městské části velmi rychle rozvíjejí. Tento rozvoj je však v některých částech omezen možností využít veřejné kanalizace či dodávky kvalitní pitné vody. Jednou s městských části, kde dosud tato možnost nebyla, je městská část Křižatky. Tento stav se zde změní a to díky výstavbě nové kanalizace a vodovodního přivaděče.

Náročné vodohospodářské stavby s puncem profesionality, tradice a kvality

Provádění nejsložitějších stavebních děl v oblasti výstavby kanalizačních a vodovodních sítí s využitím nejmodernějších technologií. Takto jednoduše by se dala v krátkosti charakterizovat činnost společnosti Čermák a Hrachovec, která za téměř 20 let své činnosti na území hlavního města Prahy realizovala v tomto segmentu řadu významných staveb.

Starp - specialista na výstavbu inženýrských sítí

Stavební trh prochází neustálým vývojem ve všech svých oblastech. Patří k nim i rozvoj podnikatelského prostředí. Některé firmy zanikají, jiné naopak zahajují svou činnost a věří, že kvalitní práce jim vydobude pevnou pozici u investorů.

Společnost DYWIDAG PREFA a.s. Spolehlivý partner při realizaci vašich čerpacích šachet

Společnost DYWIDAG Prefa a.s., která je od roku 2003 součástí nadnárodní skupiny CONSOLIS, nabízí svým zákazníkům široký sortiment prefabrikovaných výrobků.

Vodohospodářské stavby Teplice - firma s dlouholetou tradicí

Dnešní Vodohospodářské stavby Teplice nesou již déle než půl století dlouhou tradici firmy. Samozřejmě, že počátky firmy spadají do hlubokého období budování socialismu a dnešní moderní společnost má již velmi málo společného s rannými začátky.

Použití PE potrubí větších dimenzí

V minulých letech jsme vás na těchto stránkách seznámili s všeobecnými informacemi o PE potrubí, jeho typech a způsobech pokládky. Dnešní článek bychom rádi věnovali polyethylenovému potrubí velkých dimenzí a vybraným příkladům z praxe.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři