Nejčtenější články kategorie: řadit podle nejnovějších

Kanadskou ambasádu chrání bezpečnostní monolitické oplocení od firmy RBK

Počátek existence firmy Stavební společnost RBK a. s. je datován rokem 1991, kdy byla založena společnost RBK s. r. o. V roce 1998 bylo rozhodnuto o přeměně právní formy na akciovou společnost a sídlo společnosti přeneseno do České Lípy. Postupným vývojem z lokální stavební společnosti působící v regionu severních Čech došlo k přirozenému rozšíření působnosti prakticky na celé území ČR.

Trvale bezpečné protipovodňové hráze a násypy

Aktuálním trendem společnosti v oblasti stavebnictví je "Udržitelná výstavba".

Protipovodňová opatření města Terezín

Stavba „Protipovodňová opatření města Terezín“ je rozdělena na dva celky - centrální město a východní okraj města.

Písek zatočí s vodou

Revoluční KU-sand písek s aditivem odpuzujícím vodu je technologickou novinkou s mnohostranným využitím a efektem, který  nemá v Evropě konkurenci. V těchto dnech přichází i do České republiky, a to je důvod, proč se s tímto unikátním řešením podrobněji seznámit.

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze

Etapa 001 - Nová vodní linka. Účelem projektu je zajistit významu města odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normou Evropské unie na kvalitu odtoku a co nejvyšší přínos ke zkvalitnění životního prostředí.

Tlaková kanalizace PRESSKAN® - návrat k přírodě

V současné době již nikdo nepochybuje o nutnosti odvedení všech splaškových vod oddílnou kanalizací na čistírny odpadních vod. Jedním z vyhledávaných systémů odkanalizování je tlaková kanalizace. PRESSKAN systEm a. s. je dodavatelem komplexního systému tlakové kanalizace, chráněné značkou PRESSKAN®, který je na trhu již více než 20 let.

Ekis vstupuje do třetí dekády své činnosti s novými plány

Možnost připojení na veřejnou kanalizaci, vodovod, plyn a další sítě je jedním ze základních předpokladů zajištění uživatelského komfortu budov. Dnes již více než 20 let zkušeností může v tomto oboru nabídnout pražská stavební společnost EKIS spol. s r.o.

Co je nového ve společnosti Čermák a Hrachovec

I přes nepříznivou situaci, ve které se nachází naše stavebnictví, se společnost Čermák a Hrachovec a. s. významně podílí na výstavbě infrastruktury, zejména při výstavbě a rekonstrukci nových vodovodů a kanalizací, ale také při likvidaci jejich havárií a dále rozvíjí středisko bezvýkopových technologií.

Ekis rozšiřuje své aktivity do dalších oborů

Společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. (EKIS) patří již řadu let mezi přední firmy zabývající se výstavbou inženýrských staveb, jako jsou kanalizace, vodovody a komunikace. Další specializací společnosti je realizace pozemních staveb. V průběhu let rozšířila společnost svou činnost o provádění staveb hornickým způsobem a provádění staveb bezvýkopovými technologiemi.

2 v 1 = akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW - NOVINKA

2 v 1, klasické reklamní lákadlo, které je notoricky známé zejména z propagace drogistického zboží, je možné přeneseně použít jako slogan i ve spojení s poslední inovací plastových akumulačních a zasakovacích bloků AS-NIDA.

Práce na obchodních balíčcích v Elektrárně Ledvice

Podnik Vodohospodářské stavby se ve své dlouholeté historii již několikrát podílel na výstavbě a rekonstrukci energetických staveb v severních Čechách.

Hlavními přednostmi naší divize v boji s krizí jsou diverzifikace činností a technická vys

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Jan Cuc, ředitel divize 6 a.s. Metrostav. Metrostav patří již řadu let mezi společnosti, které dominují českému stavebnímu trhu. Dnes univerzální stavební společnost realizuje stavební práce libovolného rozsahu a nejširšího spektra specializací.

Bezvýkopové provedení výtlaku kanalizace na letišti Holíč

Vrtné soupravy pro řízené horizontální vrtání mají bez ohledu na svou velikost shodnou konstrukci. Čím se tedy od sebe odlišují? Především svými rozměry a výkonem. Tím je vymezen i rozsah prací a náročnost prováděných zakázek, jejich ekonomika.

Sever Moravy letos obohatilo několik dokončených užitečných projektů

Společnost EUROVIA CS, a.s. každým rokem realizuje celou řadu velkých i menších stavebních děl. Na následujících řádcích se podíváme podrobněji pod pokličku tří vybraných staveb, které provedl v uplynulém období závod v Ostravě.

Profesionálové na servis potrubních systémů

Společnost FASTRA, s. r. o. se za svou více než dvacetiletou historii profesionálně zabývá problematikou spojenou s prováděním servisních činností na všech typech produktovodů, jako jsou plynovody, vodovody, ropovody, kanalizační systémy, průmyslové rozvody apod. V rámci této problematiky vyvíjí a vyrábí některá zařízení a zabezpečuje servisní práce.

Ivančický vodohospodářský projekt byl zahájen

Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena realizace projektu „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“.

Terracon – spolehlivý partner při realizaci monolitických konstrukcí

Beton je jedním z klíčových stavebních materiálů. Využíván je při realizaci téměř jakékoliv stavby většího rozsahu, ať již jde o bytové objekty, multifunkční kulturní a obchodní centra, dopravní či vodohospodářské projekty či energetiku.

Výstavba nejdelších železničních tunelů v ČR Ejpovice spěje do finále

Výstavba železničních tunelů Ejpovice budí zasloužený zájem nejširší odborné i laické veřejnosti. Není divu. Stavba je totiž technickým unikátem a drží hned několik primátů.

SaM - silnice a mosty na Vašich cestách

V září 1991 byla založena společnost SaM silnice a mosty. Hlavní činností je výstavba, rekonstrukce a sanace mostů, novostavby a opravy komunikací, dopravní značení, provádění pozemních a průmyslových staveb, výroba asfaltových směsí, betonu a ocelových konstrukcí.

Napojení pankráckého mrakodrapu ECM Rádio Plaza na magistrálu

Při výstavbě nového komerčního centra ECM Rádio Plaza bylo jednou z podmínek pro povolení stavby dopravně napojit toto centrum na pražskou magistrálu.

Zálezlice dostanou ochranu proti velké vodě, postaví ji EUROVIA CS

Během následujících 13 měsíců vybuduje EUROVIA CS v Zálezlicích na Mělnicku 4,5 metru vysokou a 1,5 km dlouhou hráz. Výstavbu klíčového protipovodňového opatření ve čtvrtek zahájil ministr zemědělství Petr Bendl.

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Přístav Hluboká nad Vltavou je majetkem státu, jeho provozovatelem je Ředitelství vodních cest ČR a jeho provoz zajišťuje pověřený správce.

HYDROSPOR spol. s r.o. se dívá do budoucna s optimismem

HYDROSPOR spol. s r.o. patří mezi největší společnosti na Ostravsku zabývající se výstavbou inženýrských sítí, specializovanou na vodovody a kanalizace. Disponuje dostatečným kádrem kvalifikovaných pracovníků, dílenskými prostory s potřebným strojním vybavením a moderní technikou potřebnou pro realizaci i těch nejnáročnějších staveb v tomto oboru činnosti.

Garnets Consulting - výběr z aktuálně probíhajících zakázek

Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.

Technologie společnosti HAKOV, spol. s r.o.

Hakov, spol. s r.o. zajišťuje návrh a realizaci aerobních i anaerobních technologií pro likvidaci splaškových i průmyslových odpadních vod s kapacitou od 200 EO do 150 000 EO. Veškerá technologie je řízena vlastním automatickým řídícím systémem na základě sestav SIEMENS SIMATIC nebo Alain Bradley.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři