Nejčtenější články kategorie: řadit podle nejnovějších

Eiffage bude v Praze stavět polyfunkční dům

Výstavba polyfunkčního domu ERWIN v Kischově ulici v Praze včetně přípojek inženýrských sítí. To je nová zakázka společnosti Eiffage Construction Česká republika. Stavba v hodnotě takřka 75 milionů korun by měla být hotova v březnu příštího roku. Pro tým odborníků a specialistů závodu Pozemní stavby je to velká výzva.

Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska

Zlínstav využívá své zkušenosti z oblasti výstavby vodohospodářských staveb při realizaci akce

Křížení řeky Váh pro vodovodní shybku D400

TALPA - RPF, s.r.o. se zabývá bezvýkopovými technologiemi a jejich využitím pro výstavbou inženýrských sítí již dvacet let.

Zemní hráze a násypy liniových staveb

ztužené deskami z vláknových kompozitních materiálů s využitím recyklátů

HYDROPROJEKT CZ a.s., zaměření na kvalitu, inovace a udržitelnost

Odvětví konzultačních služeb je široce odpovědné za plánování, projektování, výstavbu, prověřování a řízení provozu infrastruktury, kterou člověk potřebuje ke své existenci.

CONSOLIS GROUP - evropský lídr v prefabrikaci

Skupina Consolis s více než stoletou tradicí zaujímá vedoucí postavení ve výrobě prefabrikovaného betonu v Evropě.

Tri-Lock - šetrný výrobek pro hospodaření s dešťovou vodou, ekologicky vlídný k flóře a fa

Moderní kloubová dopravní a protierozní dlažba stavebnicového typu Tri-Lock poskytuje mimořádnou přizpůsobivost terénu (průhyb nahoru a dolů 120 cm), designovou pružnost a snadnou montáž bez použití malt a lepidel.

20 let úspěšného působení společnosti LK Pumpservice

Společnost LK Pumpservice je firmou poskytující komplexní služby v oblasti vodního hospodářství, počínaje aktivní podporou v projekční fázi, variabilitou možných typů řešení, přes dodávky zařízení, až po záruční a pozáruční servis.

HYDROSPOR spol. s r.o. dokončil významnou stavbu na Opavské ulici v Ostravě-Porubě

HYDROSPOR spol. s r.o. je společností, která vznikla v říjnu roku 1992. Specializuje se na provádění inženýrských sítí s hlavním zaměřením na vodovod a kanalizaci.

Unikátní netkaná geotextilie DuPont Typar® SF ... vaše dokonalá volba

Téměř po dvě století zaujímá firma DuPont vedoucí úlohu v průmyslovém pokroku s novátorskými a objevnými materiály širokého využití jako je Teflon®, Kevlar® a Lycra®. Mezi laickou veřejností již méně známý je materiál DuPont Typar®, jenž lze zařadit do oblasti geosyntetických materiálů.

Před ohněm utečeš, před vodou pomůže mobilní protipovodňové hrazení

S přicházejícím jarem a obdobím dešťů začíná být opět aktuální otázka ochrany měst a lidských obydlí proti povodním. Existují různé způsoby obrany proti vodnímu živlu, některé dlouhodobějšího charakteru jako např. postavit si dům na vyvýšeném místě, a pak prostředky k ochraně budov a majetku, které lze použít aktuálně v době ohrožení.

Rekonstrukce mostu přes trať ČD u Metalu v Trmicích

Původní most přes trať SŽDC byl ve velmi špatném technickém stavu. V poslední době byl uzavřen pro veškerou silniční dopravu a sloužil pouze pro pěší provoz. Stavba se vyznačuje velmi výrazným prostorovým omezením.

Protipovodňová opatření na ochranu Hlavního města Prahy

Etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 14 Zbraslav - jih. Když se v roce 1997 prohnala Moravou velká voda a v roce 2002 zasáhla katastrofální povodeň, stala se protipovodňová ochrana velkým mediálním tématem a tento mediální zájem přispěl jistě k většímu toku investic do této oblasti.

ombran MHP – špičková malta pro podzemní infrastrukturu

MC-Bauchemie nabízí inovační koncept s velmi dlouhou životností pro sanaci šachetních a kanalizačních systémů pomocí technologie DySC®.

FEMAX - ENGINEERING, s.r.o. získal prestižní ocenění - Stavba roku 2008

FEMAX - ENGINEERING, s.r.o. je významným a spolehlivým partnerem pro řešení a realizaci vodohospodářských, energetických a ekologických děl. Za svou úpravnu vody v Koutech nad Desnou získal ocenění Stavba roku 2008 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nad 50 miliónů Kč.

I/15 Sedlec - most ev. č. 15-025a

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Chomutov, Kochova 3975 430 01 Chomutov Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Materiály MINOVA pro sanace kanalizací, potrubí a vodovodních přivaděčů

Od roku 1998 jsou v laboratořích společnosti MINOVA vyráběny modifikované chemické směsi na bázi polyuretanových a organicko-­minerálních (silikátových) pryskyřic, které jsou využitelné pro sanace kanalizačních řadů, vodovodních přivaděčů a souvisejících stavebních objektů.

Vodárenská soustava jihozápadní Moravy prošla modernizací

Jednou ze základních potřeb moderní společnosti je zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou. Než však voda z vodárenských nádrží dorazí až do našich domovů, musí projít složitou přenosovou soustavou obsahující řadu provozně-technických zařízení.

Západní obchvat Sokolov, Svatava

Stavba západního obchvatu Sokolova je prováděna v rámci programu zahlazování ekologických škod, financována Ministerstvem financí České republiky. Celá stavba řeší zejména přeložku silnice II/210 ve směru od rychlostní komunikace R6 na Kraslice a Královské Poříčí a je členěna na dvě části. První část realizuje společnost Vodohospodářské stavby Teplice a je již z velké části hotová.

Rozvoj firmy je spojen s rozšiřováním aktivit do dalších oblastí

... říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Miloš Smolík ml. - obchodně-technický ředitel firmy Ekis s.r.o.

HYDROSPOR spol. s r.o. se dívá do budoucna s optimismem

HYDROSPOR spol. s r.o. patří mezi největší společnosti na Ostravsku zabývající se výstavbou inženýrských sítí, specializovanou na vodovody a kanalizace. Disponuje dostatečným kádrem kvalifikovaných pracovníků, dílenskými prostory s potřebným strojním vybavením a moderní technikou potřebnou pro realizaci i těch nejnáročnějších staveb v tomto oboru činnosti.

Vodní cesty ve světě jsou v módě

V čísle 5/14 jste si mohli přečíst článek o připravovaných nebo realizovaných vodních cestách v Česku. Nyní se zaměříme na zahraničí, kde se buduje celá řada zajímavých stabeb. Několik příkladů za všechny:

Výroba a montáž mostu přes údolí potoka Kremlice

Objekt SO 207 převádí v obou směrech silnici I/11 přes údolí potoka Kremlice na nově budovaném propojení mezi Ostravou a Opavou. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažený komorový ocelobetonový nosník s široce vyloženými konzolami.

Ekis postavil v Radotíně fantastický vodní biotop, který slouží jako koupaliště!

Zkušenost, tradice, kvalita, profesionalita. Tak by se dala v krátkosti shrnout činnost pražské stavební společnosti Ekis s. r. o. O jejím úspěšném působení na trhu svědčí více než dvacetiletá historie i řada významných realizovaných staveb.

Kompletní ochrana před povodněmi

Plášťová protipovodňová ochrana budov, oken a dveří

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři