Realizace staveb

První metro vyjelo před 40 lety, dostavělo se s dvouměsíčním předstihem

Společenský význam některých staveb si veřejnost uvědomí až s přibývajícím časem. Dvojnásob to platí o pražském metru. To s prudkým nárůstem automobilové dopravy v posledních letech plní v dopravní obslužnosti Pražanů zcela nezastupitelnou roli.

Metrostav pomáhá na Balkáně

Kalová čerpadla, elektrocentrály, vysoušeče, holínky, gumové rukavice a mnoho dalších potřebných věcí v hodnotě 800 tisíc korun poslal v minulých dnech obyvatelům dvěma balkánských zemí postižených povodněmi Metrostav.

Výstavba Šantovky? Nelehký, nicméně zajímavý úkol!

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Jan Šlajs, vedoucí projektu výstavby Galerie Šantovka v Olomouci

Strašák jménem "Vícepráce"

Vícepráce jsou v souvislosti s veřejnými zakázkami stále častěji zmiňovány jako největší zlo českého stavebnictví. Pro velkou část laické veřejnosti jsou „vícepráce“ a „změny během výstavby“ okrádáním státu. Jsou stavitelé silnic a dálnic skutečně zloději či zákeřní chamtivci, kteří vymáhají na ubohém státu „nepotřebné“ změny během výstavby?

Klíčové stavby v Praze stojí. Pomyslný míček je na straně magistrátu.

Tunel Blanka je svým rozsahem i technickou náročností největší tunelovou stavbou v Evropě. Jen pro zajímavost měří 6382 metrů a vede od křižovatky Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu ke křižovatce v Praze - Troji. Zde plynule navazuje na nově budovaný Trojský most, který v budoucnu převede dopravu přes řeku Vltavu a stane se tak další součástí budovaného severozápadního okruhu města.

V roce 2016 bude cesta vlakem z Rokycan do Plzně kratší a rychlejší

Ten, kdo se v uplynulém období rozhodl jet vlakem, nám dá jistě za pravdu, že úroveň cestování po železnici se u nás výrazně zvýšila. Lepší je kvalita služeb na samotných nádražích, širší a četnější je nabídka spojů do různých částí ČR i zahraničí a krok za krokem je modernizován vozový park našeho největšího dopravce, ČD.

Tunel Blanka má již asfaltový povrch

V dubnu 2013 byla zahájena pokládka asfaltových vrstev v tunelovém komplexu Blanka. Dokončení asfaltových vrstev se předpokládá v lednu 2014. Tunelový komplex Blanka je v současné době největší podzemní stavbou budovanou v České republice. Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra.

Bezvýkopové technologie? Ano, to je řešení

Naše společnost TALPA – RPF se zabývá bezvýkopovými technologiemi a jejich využitím pro výstavbu inženýrských sítí déle než dvacet let. K této činnosti se postupem let přidaly průmyslová ekologie a čištění kontaminovaných zemin a podzemních vod, hydrogeologie, vodohospodářské stavby, demolice a recyklace sutí, klasická výstavba inženýrských sítí.

Rekonstrukce tratě Praha - Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun

Velké železniční projekty obsahují rozsáhlé přeložky tratí, zdvoukolejnění, nové tunely nebo dlouhé mosty. V České republice se jedná převážně o úseky tranzitních železničních koridorů. Ty však tvoří jen malý podíl z celkové délky železniční sítě.

Vodohospodářský projekt Kutnohorsko – Čáslavsko bude sloužit regionu dlouhá léta

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Michal Beňák, manažer projektu ze společnosti Skanska a.s.

Tunely Dobrovského v Brně - monitoring v průběhu výstavby

Tunely Dobrovského, jinak rovněž známé pod označením Královopolské tunely, byly dne 31. 8. 2012 slavnostně otevřeny a zprovozněny k předčasnému užívání a staly se součástí tzv. Velkého městského okruhu – VMO Brno.

OŘ Metrostav a.s. Milan Veselský říká: Bez dlouhodobé perspektivy to ve stavebnictví nejde

Stavby jakými jsou metro, mosty, tunely, ale také byty či nemocnice, denně zkvalitňují život miliónů lidí. Potvrdili by vám to jistě i ti, kteří kdysi dojížděli do centra Prahy tramvají či autobusy s nutností několika přestupů, a dnes se pouze zanoří do stanice podzemní dráhy v blízkosti svého bydliště a bez ohledu na hustotu dopravy na povrchu během několika minut s jistotou dosahují svého cíle.

Novou trasu metra si přišlo prohlédnout 17 500 návštěvníků

Lidé už se nemohou dočkat prodloužení linky A pražského metra z Dejvické do Motola. Potvrdila to vysoká účast na sobotním dni otevřených dveří, který poprvé veřejně představil podstatnou část nově budovaných traťových tunelů a stanic.

Technologickou vyspělost si Metrostav musí udržet i v budoucnu

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Ivan Hrdina, výrobně-technický ředitel Metrostav a.s.

Tým Metrostavu má za sebou rok zkušeností s technologií TBM

Razicí štíty se připravují na cílovou rovinku, probíhá změna logistiky

Zkušenosti, znalosti a profesionalita společnosti Skanska při výstavbě pražského metra

Společnost Skanska a.s. zahájila své práce na pražském metru v roce 1999-2000, kdy realizovala rekonstrukci stanice Malostranská. Předmětem rekonstrukce byla kompletní stavební část stanice a výměna technologií, která zahrnovala elektroinstalace, vzduchotechniku, sanitu, výměnu eskalátorů a slaboproudé rozvody.

Výstavba hloubeného tunelu – stavba Strahovský tunel

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (Strahovský tunel – Myslbekova) patří do souboru staveb Strahovský tunel, který je součástí Městského okruhu MO v severozápadním sektoru Prahy a navazuje na východní straně na soubor staveb MO Myslbekova – Prašný most –Špejchar – Pelc Tyrolka (tunely Blanka).

Restriktivní politika prohlubuje krizi ve stavebnictví

Jedním z oborů, který velkou měrou pomáhá zlepšovat úroveň života lidí v mnoha oblastech, je stavebnictví. V posledních letech na území České republiky vyrostla řada špičkových staveb, bez kterých si dnešní chod společnosti nedokážeme vůbec představit. Ať již jde o dálnice, železniční koridory, školy, nemocnice, obytné soubory nebo moderní nákupní či kulturní centra, vše bereme jako samozřejmost.

Štíty razící pražské metro dostaly jména

Prodloužení trasy A metra z Dejvic do Motola budou razit dva v průměru šestimetrové štíty nesoucí jména Tonda a Adéla. Jména pro ně vybrali malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol.

alfarezidence – hrubá stavba dokončena!

alfarezidence, projekt společnosti Metrostav Development a.s., oznamuje dokončení hrubé stavby. V současné době je prodána a rezervována téměř čtvrtina bytů, což je, vzhledem ke stádiu výstavby, dobrý výsledek.

Metrostav znovu uspěl ve Finsku

Ražbou přístupových tunelů helsinské podzemní dráhy práce Metrostavu ve Finsku nekončí. Ve sdružení s tamější společností Destia OY získal ve veřejné soutěži zakázku na ražbu dvou jednokolejných tunelů o celkové délce 2600 m a průřezu 38 m2. Ty jsou součástí 14 km dlouhé trasy metra spojující Helsinky se sousedním městem Espoo.

Proražení železničního tunelu v Tureckém vrchu

Bratislava, 25. listopadu 2010 - Dnes byl za přítomnosti ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR Jána Figeľa, generálního ředitele ŽSR Vladimíra Ľuptáka, ředitele závodu Dopravní stavby OHL ŽS, a.s., Václava Bartoňka a zástupců dodavatelů slavnostně proražen železniční tunel v Tureckém vrchu,

Metrostav pro energetiku

Od druhé poloviny roku 2008 se snižuje v privátní sféře poptávka po kapacitách pozemního stavitelství. Omezila se výstavba nových bytů, projevuje se nasycenost obchodními a logistickými centry, omezil se počet nově budovaných kancelářských projektů.

Představuje se firma Moravský Plynostav, a.s. se sídlem v Rosicích

Zemní plyn – energetické mé­dium, jehož dostupnost je považována v mnoha domácnostech České republiky a firmách za samozřejmost. Cesta, kterou se zemní plyn dostal z ložisek vzdálených tisíce kilometrů od místa spotřeby, nebývá v centru zájmu jeho uživatelů.

Metrostav - tunely na Islandu

V sobotu 2. října 2010 předal Metrostav investorovi – islandskému ředitelství silnic Vegagerdin dva silniční tunely v délce přes 10 km, které spojují vzdálená rybářská městečka Siglufjorður a Ólafsfjorður na severu této ostrovní země.

Nejčtenější články
Zobrazit nejčtenější články

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři