Realizace staveb

Metrostav „trhá“ rekordy na Islandu

Rekordních 542 metrů vyrazili za červen raziči Metrostavu na nejdelším islandském silničním tunelu Norðfjörður. Za osm měsíců tak mají za sebou 2500 metrů, což představuje třetinu celkových ražeb.

První metro vyjelo před 40 lety, dostavělo se s dvouměsíčním předstihem

Společenský význam některých staveb si veřejnost uvědomí až s přibývajícím časem. Dvojnásob to platí o pražském metru. To s prudkým nárůstem automobilové dopravy v posledních letech plní v dopravní obslužnosti Pražanů zcela nezastupitelnou roli.

Metrostav pomáhá na Balkáně

Kalová čerpadla, elektrocentrály, vysoušeče, holínky, gumové rukavice a mnoho dalších potřebných věcí v hodnotě 800 tisíc korun poslal v minulých dnech obyvatelům dvěma balkánských zemí postižených povodněmi Metrostav.

Výstavba Šantovky? Nelehký, nicméně zajímavý úkol!

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Jan Šlajs, vedoucí projektu výstavby Galerie Šantovka v Olomouci

Strašák jménem "Vícepráce"

Vícepráce jsou v souvislosti s veřejnými zakázkami stále častěji zmiňovány jako největší zlo českého stavebnictví. Pro velkou část laické veřejnosti jsou „vícepráce“ a „změny během výstavby“ okrádáním státu. Jsou stavitelé silnic a dálnic skutečně zloději či zákeřní chamtivci, kteří vymáhají na ubohém státu „nepotřebné“ změny během výstavby?

Klíčové stavby v Praze stojí. Pomyslný míček je na straně magistrátu.

Tunel Blanka je svým rozsahem i technickou náročností největší tunelovou stavbou v Evropě. Jen pro zajímavost měří 6382 metrů a vede od křižovatky Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu ke křižovatce v Praze - Troji. Zde plynule navazuje na nově budovaný Trojský most, který v budoucnu převede dopravu přes řeku Vltavu a stane se tak další součástí budovaného severozápadního okruhu města.

V roce 2016 bude cesta vlakem z Rokycan do Plzně kratší a rychlejší

Ten, kdo se v uplynulém období rozhodl jet vlakem, nám dá jistě za pravdu, že úroveň cestování po železnici se u nás výrazně zvýšila. Lepší je kvalita služeb na samotných nádražích, širší a četnější je nabídka spojů do různých částí ČR i zahraničí a krok za krokem je modernizován vozový park našeho největšího dopravce, ČD.

Tunel Blanka má již asfaltový povrch

V dubnu 2013 byla zahájena pokládka asfaltových vrstev v tunelovém komplexu Blanka. Dokončení asfaltových vrstev se předpokládá v lednu 2014. Tunelový komplex Blanka je v současné době největší podzemní stavbou budovanou v České republice. Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra.

Bezvýkopové technologie? Ano, to je řešení

Naše společnost TALPA – RPF se zabývá bezvýkopovými technologiemi a jejich využitím pro výstavbu inženýrských sítí déle než dvacet let. K této činnosti se postupem let přidaly průmyslová ekologie a čištění kontaminovaných zemin a podzemních vod, hydrogeologie, vodohospodářské stavby, demolice a recyklace sutí, klasická výstavba inženýrských sítí.

Rekonstrukce tratě Praha - Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun

Velké železniční projekty obsahují rozsáhlé přeložky tratí, zdvoukolejnění, nové tunely nebo dlouhé mosty. V České republice se jedná převážně o úseky tranzitních železničních koridorů. Ty však tvoří jen malý podíl z celkové délky železniční sítě.

Vodohospodářský projekt Kutnohorsko – Čáslavsko bude sloužit regionu dlouhá léta

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Michal Beňák, manažer projektu ze společnosti Skanska a.s.

Tunely Dobrovského v Brně - monitoring v průběhu výstavby

Tunely Dobrovského, jinak rovněž známé pod označením Královopolské tunely, byly dne 31. 8. 2012 slavnostně otevřeny a zprovozněny k předčasnému užívání a staly se součástí tzv. Velkého městského okruhu – VMO Brno.

OŘ Metrostav a.s. Milan Veselský říká: Bez dlouhodobé perspektivy to ve stavebnictví nejde

Stavby jakými jsou metro, mosty, tunely, ale také byty či nemocnice, denně zkvalitňují život miliónů lidí. Potvrdili by vám to jistě i ti, kteří kdysi dojížděli do centra Prahy tramvají či autobusy s nutností několika přestupů, a dnes se pouze zanoří do stanice podzemní dráhy v blízkosti svého bydliště a bez ohledu na hustotu dopravy na povrchu během několika minut s jistotou dosahují svého cíle.

Novou trasu metra si přišlo prohlédnout 17 500 návštěvníků

Lidé už se nemohou dočkat prodloužení linky A pražského metra z Dejvické do Motola. Potvrdila to vysoká účast na sobotním dni otevřených dveří, který poprvé veřejně představil podstatnou část nově budovaných traťových tunelů a stanic.

Technologickou vyspělost si Metrostav musí udržet i v budoucnu

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Ivan Hrdina, výrobně-technický ředitel Metrostav a.s.

Tým Metrostavu má za sebou rok zkušeností s technologií TBM

Razicí štíty se připravují na cílovou rovinku, probíhá změna logistiky

Zkušenosti, znalosti a profesionalita společnosti Skanska při výstavbě pražského metra

Společnost Skanska a.s. zahájila své práce na pražském metru v roce 1999-2000, kdy realizovala rekonstrukci stanice Malostranská. Předmětem rekonstrukce byla kompletní stavební část stanice a výměna technologií, která zahrnovala elektroinstalace, vzduchotechniku, sanitu, výměnu eskalátorů a slaboproudé rozvody.

Výstavba hloubeného tunelu – stavba Strahovský tunel

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (Strahovský tunel – Myslbekova) patří do souboru staveb Strahovský tunel, který je součástí Městského okruhu MO v severozápadním sektoru Prahy a navazuje na východní straně na soubor staveb MO Myslbekova – Prašný most –Špejchar – Pelc Tyrolka (tunely Blanka).

Restriktivní politika prohlubuje krizi ve stavebnictví

Jedním z oborů, který velkou měrou pomáhá zlepšovat úroveň života lidí v mnoha oblastech, je stavebnictví. V posledních letech na území České republiky vyrostla řada špičkových staveb, bez kterých si dnešní chod společnosti nedokážeme vůbec představit. Ať již jde o dálnice, železniční koridory, školy, nemocnice, obytné soubory nebo moderní nákupní či kulturní centra, vše bereme jako samozřejmost.

Štíty razící pražské metro dostaly jména

Prodloužení trasy A metra z Dejvic do Motola budou razit dva v průměru šestimetrové štíty nesoucí jména Tonda a Adéla. Jména pro ně vybrali malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol.

alfarezidence – hrubá stavba dokončena!

alfarezidence, projekt společnosti Metrostav Development a.s., oznamuje dokončení hrubé stavby. V současné době je prodána a rezervována téměř čtvrtina bytů, což je, vzhledem ke stádiu výstavby, dobrý výsledek.

Metrostav znovu uspěl ve Finsku

Ražbou přístupových tunelů helsinské podzemní dráhy práce Metrostavu ve Finsku nekončí. Ve sdružení s tamější společností Destia OY získal ve veřejné soutěži zakázku na ražbu dvou jednokolejných tunelů o celkové délce 2600 m a průřezu 38 m2. Ty jsou součástí 14 km dlouhé trasy metra spojující Helsinky se sousedním městem Espoo.

Proražení železničního tunelu v Tureckém vrchu

Bratislava, 25. listopadu 2010 - Dnes byl za přítomnosti ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR Jána Figeľa, generálního ředitele ŽSR Vladimíra Ľuptáka, ředitele závodu Dopravní stavby OHL ŽS, a.s., Václava Bartoňka a zástupců dodavatelů slavnostně proražen železniční tunel v Tureckém vrchu,

Metrostav pro energetiku

Od druhé poloviny roku 2008 se snižuje v privátní sféře poptávka po kapacitách pozemního stavitelství. Omezila se výstavba nových bytů, projevuje se nasycenost obchodními a logistickými centry, omezil se počet nově budovaných kancelářských projektů.

Představuje se firma Moravský Plynostav, a.s. se sídlem v Rosicích

Zemní plyn – energetické mé­dium, jehož dostupnost je považována v mnoha domácnostech České republiky a firmách za samozřejmost. Cesta, kterou se zemní plyn dostal z ložisek vzdálených tisíce kilometrů od místa spotřeby, nebývá v centru zájmu jeho uživatelů.

Nejčtenější články
Zobrazit nejčtenější články

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři