Projektanti

Návrhy a realizace technologií v kamenoprůmyslu

V červenci 2009 uplyne 17 let od založení firmy KOOL Trading, spol. s r. o. v Třešti. Během této doby společnost, zabývající se projektováním, výrobou a montážemi technologických linek pro úpravu nerostných surovin, pásových dopravníků pro vážení a přepravu sypkých hmot a technologických ocelových konstrukcí, prochází procesem úspěšného rozvoje.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. představuje 2 nové obchvaty

V loňském roce byla předána do provozu stavba "Obchvat Českého Těšína". Stručné seznámení se stavbou zaměříme zejména na zajímavé mosty.

AutoTURN - řešení pro simulace pohybů vozidel

VARS BRNO a.s. je v rámci České republiky výhradním distributorem produktů pro oblast návrhů infrastruktury, které vyvíjí společnost Transoft Solutions.

Plánování cyklistické infrastruktury

Veřejnost i samotní její zástupci, kteří berou do svých rukou otěže rozhodování o věcech veřejných, si při sousloví "cyklistická infrastruktura" vybaví většinou pouhé "bezpečné stezky".

Nový projekt, nová výzva...

Hlavním zaměřením společnosti PROfi Jihlava spol s r.o. jsou předprojektové a projektové přípravy staveb s důrazem na stavby inženýrské.

Most u kojeneckého ústavu v Olomouci

Původní most z roku 1920 přes řeku Moravu na ulici U dětského domova v Olomouci byl již v nevyhovujícím a neustále se zhoršujícím stavebně-technickém stavu a nevyhovoval ani hydrotechnickým požadavkům povodí.

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o. - významné realizace poslední doby

Rozhodující činností naší kanceláře je návrh mostních konstrukcí a nosných konstrukcí inženýrských staveb. Další významnou oblastí je zpracování projektů oprav mostů, kdy kromě sanace je navrhováno i jejich zesílení.

Rekonstrukce železničního uzlu Přerov

Význam železničního uzlu Přerov je dán jeho polohou na síti tranzitních železničních koridorů.

Firma Enteria byla na krizi postavená

uvedl v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny její ředitel pro strategii, pan inženýr Ondřej Chládek.

Linio Plan, s.r.o. - Váš spolehlivý partner

Již 16 měsíců se na trhu pohybuje nová firma v oboru projekce silnic, dálnic a mostů. Rozhodli jsme se proto položit pár otázek jejím zástupcům.

Nové spojení II - městský železniční tunel. Možnosti řešení centrální části železničního u

V současné době je železniční infrastruktura, na které je provozována hustá příměstská doprava, postupně optimalizována nebo modernizována. Podílí se na tom i společnost Sudop Praha a.s.

Dálnice D3 "středočeská" z pohledu investorské přípravy

Středočeská část dálnice D3 se řadí ke skupině dopravních staveb, jejichž přijetí částí politického zastoupení a částí veřejnosti není z mnoha různých důvodů možné.

Nový most přes Vltavu v Praze Troji

Dne 30.3.2009 bylo Odborem městského investora MHMP definitivně schváleno řešení Trojského mostu autorů vítězného návrhu z architektonicko-konstrukční soutěže - společností Mott MacDonald Praha (Ing. Ladislav Šašek, CSc, Ing. Jiří Petrák FEng) a Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.

Přední česká geotechnická společnost Stavební geologie - Geotechnika

Dne 28. dubna 2009 se zástupci Stavebních a investorských novin měli možnost zúčastnit tiskové konference pořádané ku příležitosti představení nového názvu společnosti.

Příprava a realizace projektů, spojených s výstavbou

B-Projekting Zlín zajišťuje převážně zpracování dokumentace projektů (DP), a to všechny stupně ve vazbě na zvolenou lokalitu (development area) a z toho vyplývající způsob přípravy a následné výstavby.

CENTROPROJEKT - spolehlivý partner při realizaci Vašich investičních záměrů

Mezi nejvýznamnější průmyslové stavby realizované společností Centroprojekt v celé její historii formou dodávky "na klíč" patřila Výstavba nového závodu OPAL Brankovice na výrobu iniciátorů airbagů do osobních vozů pro švýcarskou firmu EMS-PATVAG.

Elektrické topné rohože THERMO BODEN pro každou podlahu

Podlaha je velmi důležitou částí interiéru, jejíž provedení významně ovlivňuje vzhled místnosti. V dnešní době snižování tepelných ztrát domů a následné přirozené volbě hospodárných systémů vytápění je preferováno nejčastěji nízkoteplotní podlahové vytápění.

Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku SIEDLCE-TERESPOL (Etap I) LOT "B" Łuków - Międ

Železniční trať Siedlce-Terespol je součástí trasy E20 Kunowice-Poznań-Warszava-Terespol. Trasa je zařazena mezi významné železniční tratě a je i součástí tzv. II. panevropského tranzitního koridoru slučujícího nejdůležitější a nejkratší spojení zemí Evropské unie s východem Evropy a Asie.

Modernizacja linii kolejowej nr. 8. Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie i

SUDOP PRAHA a.s. se ke konci roku 2005 zúčastnil veřejné obchodní soutěže na zpracování Koncepcję programmowo-przetrzenej (mezistupeň mezi studií proveditelnosti a dokumentací pro stavební povolení), zpracování dokumentace pro stavební povolení, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a v neposlední řadě zpracování realizační dokumentace. Stavba byla rozdělena na dvě zadání a to:

Kanalizační sběrač v Oděse

V rámci celosvětového působení firmy Mott MacDonald byla naše česká firma Mott MacDonald Praha pověřena rozvíjet projektově inženýrskou činnost v oblastech dopravního inženýrství a inženýrských staveb v Rusku a na Ukrajině. V regionu pracujeme už čtvrtým rokem a spolupracujeme na půl tuctu významných ruských a ukrajinských projektů. Jedním z nich je právě projekt kanalizačního sběrače v Oděse.

Kanalizační sběrač v Oděse

V rámci celosvětového působení firmy Mott MacDonald byla naše česká firma Mott MacDonald Praha pověřena rozvíjet projektově inženýrskou činnost v oblastech dopravního inženýrství a inženýrských staveb v Rusku a na Ukrajině. V regionu pracujeme už čtvrtým rokem a spolupracujeme na půl tuctu významných ruských a ukrajinských projektů. Jedním z nich je právě projekt kanalizačního sběrače v Oděse.

METROPROJEKT Praha a.s. - síla v projektu a spokojený zákazník

Toto je hlavní motto a vize soukromé akciové společnosti METROPROJEKT Praha, která v příštím roce bude slavit své 40. výročí založení a 19. výročí privatizace na akciovou společnost.

Fasády moderních budov osloví a potěší

Fasády dnešních moderních budov musí splňovat nejen tepelně-technické parametry stanovené normami, ale aby oslovily investory, developery či uživatele těchto budov, musí být rovněž architektonicky zajímavé, barevně vhodně sladěné s ostatními částmi budovy a v neposlední řadě by měly potěšit oko kolemjdoucího.

Architektura musí dobře sloužit člověku

Architektura je běžnou součástí našeho každodenního života. Utváří prostředí ve kterém žijeme a ono pak do jisté míry utváří nás. Pokud je šedá a bez tvaru, připadáme si šedí, malí a bez nápadu i my. Naopak v případě, že má myšlenku, hýři zajímavými tvary, barvami a dokonalým provedením, cítíme se i my důležitějšími, lepšími.

Technologie společnosti HAKOV, spol. s r.o.

Hakov, spol. s r.o. zajišťuje návrh a realizaci aerobních i anaerobních technologií pro likvidaci splaškových i průmyslových odpadních vod s kapacitou od 200 EO do 150 000 EO.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři