Projektanti

Dálnice D47 - Stavba 4708 Ostrava, Rudná - Hrušov

Úsek dálnice D4708 je atypický tím, že prochází intravilánem města Ostravy, kde se stává integrální součástí základního komunikačního systému města, který je obsažen ve schváleném územním plánu.

Dálnice D47 Stavba 4705 Bělotín - Hladké Životice, Stavba 4706 Hladké Životice - Bílovec

Stavby 4705 a 4706 procházejí oblastí Moravské brány, která tvoří přirozený koridor pro vedení nejdůležitějších dopravních tras a sítí technického vybavení a to jak stávajících, tak výhledových, propojujících Ostravskou aglomeraci s Olomouckým krajem a ostatními oblastmi České republiky.

Již 20 let vám usnadňujeme práci se zakázkami

V počátcích devadesátých let byla snaha zjednodušit v silničním stavitelství metodiku rozpočtování. Cílem bylo dosáhnout větší přehlednosti v rozpočtech a zmenšit pracnost při zpracování jednotlivých nabídek.

Patříme mezi hráče, se kterými je třeba počítat

Rok 2010 je rokem, kdy završíme 20 let založení firmy Valbek. Dá se říci, že to bylo 20 let pilné práce, která přinesla ovoce. Nejen letošní, ale i budoucí sklizně budou úspěšné.

Unikátní řešení zabezpečení železničního uzlu Kolín

Lidé projíždějící železničním uzlem Kolín asi nepřehlédli donedávna čilý stavební ruch.

Centroprojekt podporuje vzdělávání zaměstnanců

Společnost CENTROPROJEKT a. s. patří k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice v oblasti staveb průmyslových, energetických, občanských, vodohospodářských, aquaparků a bazénové technologie.

Sledování realizace staveb a nákladový controlling

Zatímco využívání výpočetní techniky v předvýrobní přípravě a sestavení nabídek je dnes již běžnou záležitostí, ve fázi vlastní realizace je sledování průběhu výstavby za pomoci speciálních programů ojedinělé.

Naši budoucnost chceme stavět na tradici, zkušenostech a mladých

Říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Petr Sláčala, ředitel společnosti EGP Invest, spol. s.r.o.

Geodetické služby pro inženýrské sítě

GB-geodezie, spol. s r.o. je jednou z největších geodetických společností v České republice, a to jak z pohledu obratu, počtu zaměstnanců i profesního záběru. Orientuje se na komplexní dodávky služeb v oboru geodezie, opírá se o velmi dobrou znalost řešené problematiky a nabízí dlouhodobé zkušenosti pracovníků svých realizačních týmů.

Významné technické novinky a inovace ve společnosti ARCADIS Geotechnika

Společnost ARCADIS Geotechnika a.s. jako jediná firma v České republice disponuje úplnými vlastními kapacitami v laboratorním a terénním geotechnickém zkušebnictví i v geotechnickém monitoringu staveb.

Garnets Consulting a.s. - funkce správce stavby při realizaci projektů financovaných EU

Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu. Poskytuje služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.

Projekt rozšíření a intenzifikace ČOV v Kolíně v režii IKP Consulting Engineers

Společnost IKP Consulting Engi­neers, s.r.o. je nezávislá inženýrská konzultační firma, která se zaměřuje na různé stavební inženýrské oblasti, zejména v dopravě, územním plánování, geodézii, vodním hospodářství nebo na stavby na ochranu životního prostředí.

První využití betonových vejčitých stok s čedičovou výstelkou v Praze

V pražské čtvrti Hloubětín, přesněji od křižovatky ulice Sadské s ulicí V Humenci, vede směrem do ulice Kbelské stará jednotná stoka o profilu 500/875. Tento profil je jako nevhodný již celá léta rušen a nahrazován profilem větším. Mimo to není v dobrém technickém stavu stejně jako ostatní stoky v řešeném území.

IVITAS

Projekční kancelář IVITAS, a. s., vznikla v roce 1996 se zaměřením na projektování a poradenství v oblasti hutního průmyslu a technologických zařízení staveb. V roce 2000 významně posílila svou specializaci v projektování a konstruování pro energetiku, se zaměřením na parní i horkovodní kotle a kotelny elektráren, tepláren i průmyslových závodů.

STAVDATA

Vyrábíte nebo dodáváte stavební materiály? Hledáte nové zákazníky a odbyt pro své výrobky? Chcete, aby se o vašich produktech vědělo? Je pro Vás zajímavý segment dopravního stavitelství? Využijte nabídky nejrozšířenějšího softwaru v odvětví dopravního stavitelství a poskytněte své ceníky produktů všem jeho uživatelům v novém projektu StavData.

Nová verze Aspe 9

V listopadu letošního roku bude mezi uživatele rozeslána nová verze Aspe 9. V jejím případě se jedná o technologický posun zajišťující vyšší rychlost při zpracování dat, vyšší bezpečnost těchto dat a hlavně přibyla celá řada nových funkcí, které zvyšují uživatelský komfort.

VRV a.s. - odborník na vodohospodářskou problematiku

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., je nepochybně jednou z firem s nejstarší tradicí v oboru inženýrských služeb v investiční výstavbě, která kdy v České republice působila (dříve jako státní podnik). V době působení státního investora lze za jejím působením jmenovat především realizaci Vltavské kaskády, Labské vodní cesty a všech významných vodních nádrží v ČR.

Zkušenosti Centroprojektu a.s. z realizace projektů podporovaných EU

Příprava a realizace projektů podporovaných z EU, zaměřených mimo jiné na zlepšení životního prostředí v ČR, byla zahájena po roce 1989 jako předvstupní pomoc kandidátským zemím EU formou několika programů.

Obor hydrotechniky nabírá v posledních letech opět na významu

Mezi důležité stavby technické infrastruktury patří díla pro vodní hospodářství, životní prostředí, energetiku a odpadové hospodářství. Bohaté zkušenosti s navrhováním staveb pro tuto oblast má projektová organizace HYDROPROJEKT CZ a.s., jejímž vlastníkem je švédská firma SWECO. V současné době zájem o tento obor neustále vzrůstá.

METROPROJEKT Praha a.s. staví na zkušenostech, spolehlivosti a záruce ...

Čtenáři našeho odborného titulu dobře vědí, že nosnou specializací společnosti METROPROJEKT Praha a.s. je projektování hlavně pražského metra, tramvajových a železničních tratí. Tato společnost se nemalou měrou podílí i na pozemním stavitelství, a to v oblasti bytové, obchodní a administrativní.

Projekt výstavby budovy FILADELFIE v Praze 4 nabírá na obrátkách

Přijíždíte-li v současné době po přivaděči z dálnice D1 z Brna do Prahy, nemůžete si nevšimnout, že mezi kancelářskými budovami BB Centra začíná vyrůstat další objekt.

Základní škola budoucnosti

Přibyslav je městem s bohatými tradicemi a historií. Dokládá to fakt, že první věrohodné záznamy o Přibyslavi pocházejí již z poloviny 13. století.

Modrá, přesto i zelená

Při pohledu na naší planetu z vesmíru převládá modrá barva. I proto se jí říká modrá planeta.

Nové multifunkční centrum v Žilině splní i nejnáročnější požadavky environmentálních krité

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Ľubomír Vais, ředitel společnosti Arch.Design project, a.s.

Moderní podoba tradiční firmy

ARCADIS Geotechnika a.s. (dříve ­Stavební geologie - Geotechnika, a.s.) je největší a nejstarší geotechnická konzultační společnost na českém trhu.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři