Projektanti

STAVDATA

Vyrábíte nebo dodáváte stavební materiály? Hledáte nové zákazníky a odbyt pro své výrobky? Chcete, aby se o vašich produktech vědělo? Je pro Vás zajímavý segment dopravního stavitelství? Využijte nabídky nejrozšířenějšího softwaru v odvětví dopravního stavitelství a poskytněte své ceníky produktů všem jeho uživatelům v novém projektu StavData.

Nová verze Aspe 9

V listopadu letošního roku bude mezi uživatele rozeslána nová verze Aspe 9. V jejím případě se jedná o technologický posun zajišťující vyšší rychlost při zpracování dat, vyšší bezpečnost těchto dat a hlavně přibyla celá řada nových funkcí, které zvyšují uživatelský komfort.

VRV a.s. - odborník na vodohospodářskou problematiku

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., je nepochybně jednou z firem s nejstarší tradicí v oboru inženýrských služeb v investiční výstavbě, která kdy v České republice působila (dříve jako státní podnik). V době působení státního investora lze za jejím působením jmenovat především realizaci Vltavské kaskády, Labské vodní cesty a všech významných vodních nádrží v ČR.

Zkušenosti Centroprojektu a.s. z realizace projektů podporovaných EU

Příprava a realizace projektů podporovaných z EU, zaměřených mimo jiné na zlepšení životního prostředí v ČR, byla zahájena po roce 1989 jako předvstupní pomoc kandidátským zemím EU formou několika programů.

Obor hydrotechniky nabírá v posledních letech opět na významu

Mezi důležité stavby technické infrastruktury patří díla pro vodní hospodářství, životní prostředí, energetiku a odpadové hospodářství. Bohaté zkušenosti s navrhováním staveb pro tuto oblast má projektová organizace HYDROPROJEKT CZ a.s., jejímž vlastníkem je švédská firma SWECO. V současné době zájem o tento obor neustále vzrůstá.

METROPROJEKT Praha a.s. staví na zkušenostech, spolehlivosti a záruce ...

Čtenáři našeho odborného titulu dobře vědí, že nosnou specializací společnosti METROPROJEKT Praha a.s. je projektování hlavně pražského metra, tramvajových a železničních tratí. Tato společnost se nemalou měrou podílí i na pozemním stavitelství, a to v oblasti bytové, obchodní a administrativní.

Projekt výstavby budovy FILADELFIE v Praze 4 nabírá na obrátkách

Přijíždíte-li v současné době po přivaděči z dálnice D1 z Brna do Prahy, nemůžete si nevšimnout, že mezi kancelářskými budovami BB Centra začíná vyrůstat další objekt.

Základní škola budoucnosti

Přibyslav je městem s bohatými tradicemi a historií. Dokládá to fakt, že první věrohodné záznamy o Přibyslavi pocházejí již z poloviny 13. století.

Modrá, přesto i zelená

Při pohledu na naší planetu z vesmíru převládá modrá barva. I proto se jí říká modrá planeta.

Nové multifunkční centrum v Žilině splní i nejnáročnější požadavky environmentálních krité

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Ľubomír Vais, ředitel společnosti Arch.Design project, a.s.

Moderní podoba tradiční firmy

ARCADIS Geotechnika a.s. (dříve ­Stavební geologie - Geotechnika, a.s.) je největší a nejstarší geotechnická konzultační společnost na českém trhu.

Návrhy a realizace technologií v kamenoprůmyslu

V červenci 2009 uplyne 17 let od založení firmy KOOL Trading, spol. s r. o. v Třešti. Během této doby společnost, zabývající se projektováním, výrobou a montážemi technologických linek pro úpravu nerostných surovin, pásových dopravníků pro vážení a přepravu sypkých hmot a technologických ocelových konstrukcí, prochází procesem úspěšného rozvoje.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. představuje 2 nové obchvaty

V loňském roce byla předána do provozu stavba "Obchvat Českého Těšína". Stručné seznámení se stavbou zaměříme zejména na zajímavé mosty.

AutoTURN - řešení pro simulace pohybů vozidel

VARS BRNO a.s. je v rámci České republiky výhradním distributorem produktů pro oblast návrhů infrastruktury, které vyvíjí společnost Transoft Solutions.

Plánování cyklistické infrastruktury

Veřejnost i samotní její zástupci, kteří berou do svých rukou otěže rozhodování o věcech veřejných, si při sousloví "cyklistická infrastruktura" vybaví většinou pouhé "bezpečné stezky".

Nový projekt, nová výzva...

Hlavním zaměřením společnosti PROfi Jihlava spol s r.o. jsou předprojektové a projektové přípravy staveb s důrazem na stavby inženýrské.

Most u kojeneckého ústavu v Olomouci

Původní most z roku 1920 přes řeku Moravu na ulici U dětského domova v Olomouci byl již v nevyhovujícím a neustále se zhoršujícím stavebně-technickém stavu a nevyhovoval ani hydrotechnickým požadavkům povodí.

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o. - významné realizace poslední doby

Rozhodující činností naší kanceláře je návrh mostních konstrukcí a nosných konstrukcí inženýrských staveb. Další významnou oblastí je zpracování projektů oprav mostů, kdy kromě sanace je navrhováno i jejich zesílení.

Rekonstrukce železničního uzlu Přerov

Význam železničního uzlu Přerov je dán jeho polohou na síti tranzitních železničních koridorů.

Firma Enteria byla na krizi postavená

uvedl v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny její ředitel pro strategii, pan inženýr Ondřej Chládek.

Linio Plan, s.r.o. - Váš spolehlivý partner

Již 16 měsíců se na trhu pohybuje nová firma v oboru projekce silnic, dálnic a mostů. Rozhodli jsme se proto položit pár otázek jejím zástupcům.

Nové spojení II - městský železniční tunel. Možnosti řešení centrální části železničního u

V současné době je železniční infrastruktura, na které je provozována hustá příměstská doprava, postupně optimalizována nebo modernizována. Podílí se na tom i společnost Sudop Praha a.s.

Dálnice D3 "středočeská" z pohledu investorské přípravy

Středočeská část dálnice D3 se řadí ke skupině dopravních staveb, jejichž přijetí částí politického zastoupení a částí veřejnosti není z mnoha různých důvodů možné.

Nový most přes Vltavu v Praze Troji

Dne 30.3.2009 bylo Odborem městského investora MHMP definitivně schváleno řešení Trojského mostu autorů vítězného návrhu z architektonicko-konstrukční soutěže - společností Mott MacDonald Praha (Ing. Ladislav Šašek, CSc, Ing. Jiří Petrák FEng) a Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.

Přední česká geotechnická společnost Stavební geologie - Geotechnika

Dne 28. dubna 2009 se zástupci Stavebních a investorských novin měli možnost zúčastnit tiskové konference pořádané ku příležitosti představení nového názvu společnosti.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři