Projektanti

Unikátní řešení zabezpečení železničního uzlu Kolín

Lidé projíždějící železničním uzlem Kolín asi nepřehlédli donedávna čilý stavební ruch.

Centroprojekt podporuje vzdělávání zaměstnanců

Společnost CENTROPROJEKT a. s. patří k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice v oblasti staveb průmyslových, energetických, občanských, vodohospodářských, aquaparků a bazénové technologie.

Sledování realizace staveb a nákladový controlling

Zatímco využívání výpočetní techniky v předvýrobní přípravě a sestavení nabídek je dnes již běžnou záležitostí, ve fázi vlastní realizace je sledování průběhu výstavby za pomoci speciálních programů ojedinělé.

Naši budoucnost chceme stavět na tradici, zkušenostech a mladých

Říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Petr Sláčala, ředitel společnosti EGP Invest, spol. s.r.o.

Geodetické služby pro inženýrské sítě

GB-geodezie, spol. s r.o. je jednou z největších geodetických společností v České republice, a to jak z pohledu obratu, počtu zaměstnanců i profesního záběru. Orientuje se na komplexní dodávky služeb v oboru geodezie, opírá se o velmi dobrou znalost řešené problematiky a nabízí dlouhodobé zkušenosti pracovníků svých realizačních týmů.

Významné technické novinky a inovace ve společnosti ARCADIS Geotechnika

Společnost ARCADIS Geotechnika a.s. jako jediná firma v České republice disponuje úplnými vlastními kapacitami v laboratorním a terénním geotechnickém zkušebnictví i v geotechnickém monitoringu staveb.

Garnets Consulting a.s. - funkce správce stavby při realizaci projektů financovaných EU

Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu. Poskytuje služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.

Projekt rozšíření a intenzifikace ČOV v Kolíně v režii IKP Consulting Engineers

Společnost IKP Consulting Engi­neers, s.r.o. je nezávislá inženýrská konzultační firma, která se zaměřuje na různé stavební inženýrské oblasti, zejména v dopravě, územním plánování, geodézii, vodním hospodářství nebo na stavby na ochranu životního prostředí.

První využití betonových vejčitých stok s čedičovou výstelkou v Praze

V pražské čtvrti Hloubětín, přesněji od křižovatky ulice Sadské s ulicí V Humenci, vede směrem do ulice Kbelské stará jednotná stoka o profilu 500/875. Tento profil je jako nevhodný již celá léta rušen a nahrazován profilem větším. Mimo to není v dobrém technickém stavu stejně jako ostatní stoky v řešeném území.

IVITAS

Projekční kancelář IVITAS, a. s., vznikla v roce 1996 se zaměřením na projektování a poradenství v oblasti hutního průmyslu a technologických zařízení staveb. V roce 2000 významně posílila svou specializaci v projektování a konstruování pro energetiku, se zaměřením na parní i horkovodní kotle a kotelny elektráren, tepláren i průmyslových závodů.

STAVDATA

Vyrábíte nebo dodáváte stavební materiály? Hledáte nové zákazníky a odbyt pro své výrobky? Chcete, aby se o vašich produktech vědělo? Je pro Vás zajímavý segment dopravního stavitelství? Využijte nabídky nejrozšířenějšího softwaru v odvětví dopravního stavitelství a poskytněte své ceníky produktů všem jeho uživatelům v novém projektu StavData.

Nová verze Aspe 9

V listopadu letošního roku bude mezi uživatele rozeslána nová verze Aspe 9. V jejím případě se jedná o technologický posun zajišťující vyšší rychlost při zpracování dat, vyšší bezpečnost těchto dat a hlavně přibyla celá řada nových funkcí, které zvyšují uživatelský komfort.

VRV a.s. - odborník na vodohospodářskou problematiku

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., je nepochybně jednou z firem s nejstarší tradicí v oboru inženýrských služeb v investiční výstavbě, která kdy v České republice působila (dříve jako státní podnik). V době působení státního investora lze za jejím působením jmenovat především realizaci Vltavské kaskády, Labské vodní cesty a všech významných vodních nádrží v ČR.

Zkušenosti Centroprojektu a.s. z realizace projektů podporovaných EU

Příprava a realizace projektů podporovaných z EU, zaměřených mimo jiné na zlepšení životního prostředí v ČR, byla zahájena po roce 1989 jako předvstupní pomoc kandidátským zemím EU formou několika programů.

Obor hydrotechniky nabírá v posledních letech opět na významu

Mezi důležité stavby technické infrastruktury patří díla pro vodní hospodářství, životní prostředí, energetiku a odpadové hospodářství. Bohaté zkušenosti s navrhováním staveb pro tuto oblast má projektová organizace HYDROPROJEKT CZ a.s., jejímž vlastníkem je švédská firma SWECO. V současné době zájem o tento obor neustále vzrůstá.

METROPROJEKT Praha a.s. staví na zkušenostech, spolehlivosti a záruce ...

Čtenáři našeho odborného titulu dobře vědí, že nosnou specializací společnosti METROPROJEKT Praha a.s. je projektování hlavně pražského metra, tramvajových a železničních tratí. Tato společnost se nemalou měrou podílí i na pozemním stavitelství, a to v oblasti bytové, obchodní a administrativní.

Projekt výstavby budovy FILADELFIE v Praze 4 nabírá na obrátkách

Přijíždíte-li v současné době po přivaděči z dálnice D1 z Brna do Prahy, nemůžete si nevšimnout, že mezi kancelářskými budovami BB Centra začíná vyrůstat další objekt.

Základní škola budoucnosti

Přibyslav je městem s bohatými tradicemi a historií. Dokládá to fakt, že první věrohodné záznamy o Přibyslavi pocházejí již z poloviny 13. století.

Modrá, přesto i zelená

Při pohledu na naší planetu z vesmíru převládá modrá barva. I proto se jí říká modrá planeta.

Nové multifunkční centrum v Žilině splní i nejnáročnější požadavky environmentálních krité

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Ľubomír Vais, ředitel společnosti Arch.Design project, a.s.

Moderní podoba tradiční firmy

ARCADIS Geotechnika a.s. (dříve ­Stavební geologie - Geotechnika, a.s.) je největší a nejstarší geotechnická konzultační společnost na českém trhu.

Návrhy a realizace technologií v kamenoprůmyslu

V červenci 2009 uplyne 17 let od založení firmy KOOL Trading, spol. s r. o. v Třešti. Během této doby společnost, zabývající se projektováním, výrobou a montážemi technologických linek pro úpravu nerostných surovin, pásových dopravníků pro vážení a přepravu sypkých hmot a technologických ocelových konstrukcí, prochází procesem úspěšného rozvoje.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. představuje 2 nové obchvaty

V loňském roce byla předána do provozu stavba "Obchvat Českého Těšína". Stručné seznámení se stavbou zaměříme zejména na zajímavé mosty.

AutoTURN - řešení pro simulace pohybů vozidel

VARS BRNO a.s. je v rámci České republiky výhradním distributorem produktů pro oblast návrhů infrastruktury, které vyvíjí společnost Transoft Solutions.

Plánování cyklistické infrastruktury

Veřejnost i samotní její zástupci, kteří berou do svých rukou otěže rozhodování o věcech veřejných, si při sousloví "cyklistická infrastruktura" vybaví většinou pouhé "bezpečné stezky".

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři