Projektanti

Nový způsob práce s programy AutoPEN

Softwarová společnost AutoPEN vznikla před více než 20 lety. Po celou tuto dobu podporuje tuzemské projektanty, kteří se zabývají projekcí inženýrských sítí.

Děláme práci, která nás baví a hledáme řešení, která budou bavit vás

VALBEK, spol. s r.o. patří mezi přední projekční kanceláře v oblasti dopravního stavitelství v České republice. Kromě této činnosti také vyvíjí a prodává software ASPE pro řízení staveb. V loňském roce oslavila společnost úspěšných 20 let od svého vzniku.

Nová ocelová lávka dovede chodce až do prostor Nové Karoliny

V samém centru Ostravy, v prostoru bývalé koksovny Karolina, roste od roku 2008 stavba jednoho z největších obchodních a zábavních center v Evropě, Nová Karolina. V letošním roce se podařilo po několikaletém úsilí týmu složenému ze zástupců investora, projektanta a v závěrečné fázi také zhotovitele uvést v život realizaci významné součásti této stavby, dvou lávek pro pěší.

Trasa I.D, úsek Náměstí Míru–Depo Písnice

Minulé století celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstva do měst. Tato koncentrace narůstajícího počtu lidí na omezeném prostoru současně přináší řadu negativních jevů.

Protipovodňová ochrana řeky Moravy v Uherském Hradišti a Starém Městě

Koncepce protipovodňové ochrany podél toku řeky Moravy zahrnuje též stavební objekty, které jsou součástí I. etapy stavby „60755 Morava, Uherské Hradiště, Staré Město, zvýšení kapacity koryta“. Investorem protipovodňových úprav je Povodí Moravy, s.p., dokumentaci pro stavební povolení řešila společnost Dopravoprojekt Brno a.s. ve spolupráci se společností HYCOPROJEKT a.s.

Užitečná privátní zóna na www.wavin-osma.cz

Bezplatný software pro projektanty technických zařízení budov a inženýrských sítí

GB-geodezie, kompletní geodetické služby pro dopravní stavitelství

GB-geodezie, spol. s r.o. je jednou z největších geodetických společností v České republice, a to jak z pohledu obratu, počtu zaměstnanců i profesního záběru. Orientuje se na komplexní dodávky služeb v oboru geodezie, opírá se o velmi dobrou znalost řešené problematiky a nabízí dlouhodobé zkušenosti pracovníků svých realizačních týmů. O nabídce jejích služeb jsme si povídali s Ing. Martinem Malcem

Optimalizace dodávek geodetických prací a přínos nových technologií

Současná situace na stavebním trhu, zejména v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, nutí všechny zainteresované subjekty provádět optimalizační opatření. Hledání úspor ale nemusí jednoznačně znamenat krok zpět. Právě naopak, tato situace vyzývá k zamyšlení nad využitím nových postupů a technologií.

Rekonstrukce mostů - asi věčný úkol nejen pro projektanty

Každý, kdo jezdí po českých silnicích, zná dobře jejich často velmi zbědovaný stav. Pochopitelně, že stejně zanedbané jsou i mosty na těchto komunikacích, jen to mnohdy není z jedoucího vozidla tolik vidět a cítit jako výtluky na vozovce.

Systém hospodaření s vozovkou RoSy® PMS

PavEx® Consulting, s.r.o. je společnost zabývající se od svého založení v roce 1996 poradenskou činností pro správce pozemních komunikací na všech úrovních, projekční organizace a dodavatele dopravních staveb.

Mosty na silnici I/38 - Moravské Budějovice - obchvat

Silnice I/38 je součástí základní komunikační sítě České republiky, byla vybudována Marií Terezií před 250 lety jako nejkratší spojnice Vídně a Prahy a v dnešní době je stále nejrychlejší spojnicí těchto dvou měst (ve spojení s D1 z Prahy po 112. km u Jihlavy). Do nedávné doby byla veškerá doprava po silnici I/38 vedena přes město Moravské Budějovice.

Vylehčená zemní konstrukce na rychlostní silnici R6

Stavba rychlostní komunikace R6 v úseku Jenišov – Nové Sedlo je významná hlavně netradičním řešením přechodu málo únosného podloží unikátní vylehčenou zemní konstrukcí (násypem) podle návrhu ARCADIS Geotechnika a.s. Jedná se o největší vylehčený násyp postavený nejen v ČR, ale podle dostupných informací i v celé Evropě.

Silnice I/42 Brno, VMO MÚK - Svitavská radiála

Trasa silnice I/42 tvoří III. městský okruh a je významnou součástí „Základního komunikačního systému“ města Brna.

Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka - Hulín

Stávající silnice I/55 je důležitým dopravním spojením vedeným ve směru sever-jih v údolí řeky Moravy. Cílem bylo převedení stávající vysoké dopravní zátěže ze současné nevyhovující komunikaci I/55 na novou kvalitativně vyšší komunikační síť. Stavbou 5503 se zrealizovala další část rychlostní silnice R55 Olomouc–Břeclav.

Výstavba dálnice D3 pokračuje

Dálnice D3 se po svém dokončení stane velmi důležitým tahem zajišťujícím kapacitní spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech. Investorská příprava dálnice D3 probíhá v souladu s Návrhem rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010, schváleným usnesením vlády ČR č. 741 ze dne 21. července 1999.

Libeňský most prošel před rekonstrukcí rozsáhlým průzkumem

Mosty jsou nedílnou součástí dopravních staveb, ať již jde o díla silniční, dálniční nebo na železnici. Kvalitní a optimální návrh mostní konstrukce v souladu s požadavky dnešní doby vyžaduje nejen zajištění vysoké funkčnosti, ale také ekonomické proveditelnosti, zakomponování do krajiny a originálního architektonického ztvárnění.

Další etapa realizace metra trasy „A“ Dejvická - Motol

Prodloužením trasy A metra, ze stanice Dejvická do stanice Motol, pokračuje další úsek výstavby pražského metra. Na studijních pracích vedených a řízených sekcí Útvaru rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy se významně podílel METROPROJEKT Praha, a.s., který pro urbanistické rozvahy zpracovával technicko ekonomické materiály prokazující jejich reálnost.

Modernizace trati Svilengrad - turecká hranice

řešení mostních objektů, most přes řeku Maricu

Silnice I/38 Kolín - obchvat

Projektová, inženýrská a konzultační společnost Sudop Praha a.s. patří již řadu let mezi rozhodující firmy v oblasti projektování staveb dopravní infrastruktury. Tuto problematiku řeší komplexně, ať již jde o stavby pro železnici, silniční či dálniční stavby nebo systémy městské hromadné dopravy.

Silnice I/56 Ostrava Prodloužená Místecká, I. stavba

Přeložka silnice I/56 – Prodloužená ulice Místecká v Ostravě, I. stavba je jednou ze staveb, které zajišťují průtah silnice I/56 od Frýdku-Místku Ostravou.

Konference ČKLOP počtvrté v Praze

10. května 2011 pořádá ČKLOP již 4. odbornou konferenci, která se uskuteční v Praze, v Clarion Congress Hotel. Účastníkům chce konference přinést pohled architektů a projektantů na budoucí trh, novinky i postřehy z praxe.

Cena stavby jako interval

Při dotazu na cenu připravované stavby dnes investor očekává jednoznačné číslo, které je však zejména v prvních fázích přípravy velmi nepřesné. Speciálně v oboru dopravních staveb, kde většinou uplyne mezi prvními studiemi a vypsáním veřejné soutěže několik let, je stanovení jednoho čísla velmi obtížné.

„Správný návrh bazénu dokáže ušetřit nemalé náklady při jeho budoucím provozu“

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny ředitel divize 5 společnosti CENTROPROJEKT a.s., pan Petr Ševela

3M Česko certifikuje montážní firmy

Společnost 3M Česko pořádá certifikační školení zaměřené na projektování a instalaci strukturované kabeláže 3M.

Rychlí ušetří

Ekonomické stavby přinesly ve svém bulletinu důležité varování o vlivech, které mohou po roce 2012 výrazně komplikovat výstavbu nových rodinných domů. Těmto budoucím rizikům se budeme věnovat s hlavním analytikem společnosti, panem Miroslavem Leblem.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři