Instalace

ČKV Praha bilancuje se svým jubilantem

Ve společnosti ČKV Praha s. r. o., která patří mezi špičku v oblasti využívání moderních technologií výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí, se chystá velká oslava. Jeden ze zakladatelů společnosti, Petr Köppel, bude o Vánocích slavit významné jubileum – 70 let.

ČKV Praha nabízí elegantní řešení čištění odpadních vod pro malá města a obce

Společnost ČKV Praha s. r. o. působí v oblasti stavebnictví již od roku 1990 a staví na mnohaletých zkušenostech svých pracovníků v oblasti realizace inženýrských staveb ve ztížených podmínkách městských aglomerací.

CVCW rekonstruuje mokrou jímku pro čerpání kalů NVL na ÚČOV Praha

Česká voda – Czech Water, a. s. je společnost působící v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních.

Roční zkušenosti s provozem úpravny vody HUTIRA CCW pro koupaliště v Opavě

HUTIRA – BRNO, s. r. o. je ryze česká soukromá společnost, která poskytuje široké spektrum výrobních a dodavatelských řešení pro energetiku, plynárenství a vodárenství.

Křišťálově čistá voda pro koupaliště v Opavě

Koupaliště v Opavě se nachází v areálu Městských sadů, jedná se o kulturní památku, která byla veřejnosti otevřena 28. června 1931 a úspěšně funguje dodnes. V areálu se nachází hlavní bazén, rozdělen na dvě poloviny – plavce a neplavce a dětské brouzdaliště, písečná pláž s hudebním pavilónkem a sluneční terasa.

Hospodárná hydroizolace čistíren komunálních odpadních vod

Ve slovenské Stupavě byla v letech 2009/2010 v rámci výstavby komunální kanalizace rozšířena také místní čistička odpadních vod (ČOV). Paralelně byla postavena nová železobetonová jímka na odpadní vody s následnou izolací proti vodě hydroizolačními stěrkami Schomburg.

Můžeme se sprchovat dešťovou vodou? Nyní už ano!

Německá technologie dodávaná českou firmou ASIO, spol. s r. o. umožňuje velice ekonomickou úpravu dešťové vody na vodu pitnou, resp. vodu dle nařízení EU použitelnou pro tělesnou hygienu, která kvalitou musí odpovídat vodě pitné.

CZ PLAST s. r. o. nabízí řešení pro stavebníky

Každý, kdo staví, se setká s potřebou řešit „VODU“. A to jak přívod pitné vody, likvidaci odpadních vod či jímání dešťové vody. CZ PLAST nabízí pro všechny tyto oblasti řešení ve formě velmi pevných a samonosných nádrží a jímek, které vyrábí metodou rotačního tváření.

VRV a. s. úspěšně pomáhá regionům při zlepšování životního prostředí

Koncem letošního roku končí sedmileté programové období Evropské unie a s ním také Operační program Životní prostředí. V rámci tohoto programu se podařilo realizovat celou řadu úspěšných projektů vodohospodářského charakteru, které přispěly ke zlepšení čistoty vod a dalších aspektů životního prostředí v České republice.

Česká voda – Czech Water, a. s. - cíle zaměřené na kvalitu služeb a bezpečnost

Společnost působí v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Společnost zajišťuje komplexní dodávky technologických celků, včetně jejich údržby, oprav a servisu.

EUROVIA CS úspěšně pomáhá obcím se speciálními vodními díly

V současné době patří k ožehavým tématům komunální sféry mimo jiné čistění odpadních vod nebo protipovodňová opatření. Například podle nařízení Evropské unie mají všechny obce do 2000 obyvatel mít v roce 2015 svoji čistírnu odpadních vod.

Česká voda – Czech Water, a.s. rozšiřuje portfolio svých služeb

Společnost působí v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Zajišťuje také komplexní dodávky technologických celků, včetně jejich údržby, oprav a servisu.

Nejúčinnější metoda desinfekce vody generátorem Chlordioxidu EuroClean OXCL

Ať už jde o vodu povrchovou nebo čerpanou z podzemního zdroje, vždy se do jisté míry potýkáme s biologickým a jiným znečistěním, které vyžaduje pro další použití její desinfekci.

1
Nejčtenější články
Zobrazit nejčtenější články

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři