Příprava základové desky a založení první vrstvy zdiva (2.díl)

Ve druhém díle seriálu o výstavbě rodinného domu se podíváme na umístění hydroizolační a protiradonové fólie Porotherm ZIP - S na základovou desku. Následuje položení zakládací malty Porotherm Profi AM a vyzdívání první řady cihel Porotherm 42,5 T Profi.

Wienerberger, minerální vata Porotherm T Profi 42,5, zdící materiály, pálené cihly, broušené cihly, zdicí pěna Porotherm Dryfix, rodinné domy na klíč, hydroizolační a protiradonová fólie Porotherm ZIP - S, malta Porotherm Profi AM, Porotherm 11,5 Profi Dryfix, fólie Porotherm ZIP - H, překlady Porotherm KP VARIO, broušené cihly 36,5 Profi Dryfix, stropní nosníky POT, keramické vložky Miako PTH

NAŠI PARTNEŘI Další partneři