Systémy pro akumulaci a zasakování dešťových vod AS-KRECHT

AS-KRECHT je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.

www.asio.cz/cz/as-krecht-link

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
asio@asio.cz
www.asio.cz

Získejte aktuální informace

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři