Nosný oblouk Trojského mostu byl osazen do své definitivní polohy

V současné době probíhá v Praze výstavba technicky velmi náročného Trojského mostu. Po svém dokončení bude po mostovce vedena doprava mezi pražskými čtvrťmi Holešovice a Trója. Podívejte se spolu s námi na to, jak most vzniká a které práce jsou nyní při jeho výstavbě prováděny.

Trojský most, Metrostav, dopravní stavby, předpjaté konstrukce, zavěšené mosty, obloukové mosty

Získejte aktuální informace

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři