TALPA - RPF inovuje a nabízí nejmodernější technologie

TALPA - RPF, s.r.o. se zabývá průmyslovou ekologií a čištěním kontaminovaných zemin a podzemních vod, bezvýkopovými technologiemi a výstavbou inženýrských sítí, dodávkami a instalacemi tepelných čerpadel a poskytováním služeb v oblasti řezání vodním paprskem.

TALPA - RPF inovuje  a nabízí nejmodernější technologie

Převážná většina těchto podnikatelských aktivit nějakým způsobem ovlivňuje životní prostředí, ke kterému se právě proto společnost snaží chovat co nejšetrněji, řekl v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny jednatel společnosti, Ing. Ivan Demjan.

Pane inženýre, mohl byste našim čtenářům přiblížit začátky společnosti TALPA - RPF?

Firma vznikla v roce 1991, kdy jsme začali s technologií bezvýkopových pokládek inženýrských sítí. Tenkrát jsme ze zahraničí nakoupili první zařízení FlowMole pro řízené horizontální vrtání, které tehdy patřilo také mezi jedno z prvních v celé republice. Vzhledem k tomu, že tato technologie byla u nás tehdy dosti neznámá, bylo nutné nejprve udělat širší osvětu a dostat toto zařízení do povědomí stavební veřejnosti. Dá se říct, že v prvních letech, až do roku 1994, to byl opravdový boj o zájem investorů a projektantů, kteří si nejprve museli na tuto novou technologii trochu zvyknout a zjistit, že to není nic nereálného po stránce technologické ani finanční. To se nám podařilo a po roce 1994 se vlna zájmu o naše zařízení začala zvedat. V devadesátých letech probíhala mohutná inovace telekomunikací, prováděly se digitalizace sítí a v rámci těchto investičních akcí bylo potřeba udělat spoustu protlaků, kde klasické metody nebyly ideálním řešením. My jsme byli dobře připraveni a začali jsme pomalu růst. V létě roku 1992 jsme pořídili také zařízení pro řezání vodním paprskem. To je další velice speciální technologie, kde na souřadnicovém stole lze provádět velice přesné řezy do všech možných materiálů, ať již se jedná o plast, gumu, legované oceli, nerezové materiály, sklo, horninové materiály, dlažbu, keramiku atd. Tato technologie byla vyvinuta v době, kdy Američani dávali dohromady svůj letový program do vesmíru a potřebovali něčím řezat keramické opláštění raketoplánů, což vodní paprsek umožňoval. Postupně se tato technologie dostala až k průmyslovému využití a lze ji úspěšně využívat jak ve stavebnictví, tak i ve všech dalších oblastech průmyslu. V roce 1995 k nám přišel nový kolega, Čestmír Kus, který je dnes rovněž jednatelem společnosti. Ten začal budovat divizi průmyslové ekologie, poskytující služby při řešení starých ekologických zátěží, tedy čištění zemin a podzemních vod znečištěných průmyslovou činností. V průběhu let tato divize vyrostla, vytvořila si své zdroje a kapacity a v současné době kromě ekologických zátěží a nakládání s odpady provádí rovněž stavební práce – především výstavby vodovodů a kanalizací a úpravy koryt vodních toků, demolice objektů apod. V minulosti jsme se intenzivně zabývali také montážemi tepelných čerpadel, máme za sebou například realizaci vytápění basketbalové haly v Opavě a více než 200 instalací v rodinných domech. V dnešní době s ohledem na konkurenci „garážových“ firem se pro nás tato činnost v oblasti rodinných domů stala již finančně nezajímavou a věnujeme se ji pouze v případě instalací větších výkonů a na stavbách, na kterých se podílíme jinými činnostmi.

Mohl byste nám také říci, kolik má TALPA - RPF nyní zaměstnanců, jaké jsou její obraty a jak se na těchto obratech podílejí jednotlivé divize vaší společnosti?

Zatímco v počátcích naší činnosti jsme začínali se 4 zaměstnanci v bezvýkopových technologiích, tak současný stav se pohybuje mezi 80-100 zaměstnanci. Obrat firmy kolísá mezi 200-300 milióny Kč ročně, což samozřejmě závisí na příležitostech, které se právě naskýtají. Více než polovinu obratu dělá divize stavebně-ekologická, kolem 40  % divize bezvýkopových technologií a zbytek připadá na divizi řezání vodním paprskem.

Jak jste byl spokojenost s finančními výsledky společnosti v loňském roce? Projevila se u vás nějak krize na stavebním trhu?

Pokud jde o stavební činnosti a bezvýkopové technologie, tak ty získávají zakázky v části stavebního trhu, který nebyl až tolik postižen krizí a dařilo se nám zde naplňovat veškeré naše záměry. Dost výrazně byla postižena oblast strojírenství, což je nejdůležitější zákazník pro divizi řezání vodním paprskem. Zde došlo v průběhu loňského roku k pádu strojírenských zakázek skoro až na nulu. Nám se tento nezájem podařilo překonat jen díky tomu, že neřežeme pouze pro strojírenství, ale i pro další oblasti průmyslu. Jednou z velice zajímavých aplikací této divize jsou např. bezdozvukové komory. Jsou to speciální komory sloužící pro měření hlučnosti různých strojů a zařízení. Tyto komory jsou vyloženy speciálními klíny ze zvukově izolačních materiálů, které mají za úkol co nejvíce pohlcovat zvuk a klíny do těchto komor se řežou právě vodním paprskem. Ve stavebnictví řežeme nejrůznější typy obkladů a dlažeb. Díky tomu, že se jedná o proces řízený počítačem, dokážeme řezat poměrně velice přesné intarzie, dokážeme vkládat loga, řezat oblouky atd.

Jaká je působnost společnosti?

Působnost společnosti je třeba rozdělit opět podle jejich jednotlivých divizí. Divize stavebně-ekologická vyvíjí svou činnost většinou pouze na Moravě. Divize bezvýkopových technologií se zaměřují především na severní a jižní Moravu, východní a střední Čechy a Slovensko. Divize řezání vodním paprskem je ryze regionální záležitostí.

Mohl byste jmenovat některé zajímavé stavby z poslední doby, na kterých se vaše společnost podílela?

Těch zakázek bylo opravdu hodně. Z těch nejvýznamnějších bych jmenoval alespoň odstraňování povodňových škod na severní Moravě, odstraňování ekologické zátěže objektu ČEZ v Ostravě Přívoze, opravu vodovodního přivaděče DN 600 II. část v Ostravě nebo subdodávku bezvýkopových pokládek potrubí na stavbě tlakové kanalizace ve Šternberku. Ze staveb, které se právě rozjíždějí, vypadá nejzajímavěji stavba kanalizace v Hlučíně.

Jak vidíte situaci do konce tohoto roku a výhled na rok příští?

Letošní rok je v běhu, zakázky byly nasmlouvány již dříve, jejich financování taktéž, takže by nemělo dojít k nějakým větším problémům. Problematický by spíše mohl být rok příští, protože ze strany státu a obcí dochází k signálům, že jim docházejí peníze a neví, odkud je na investice v příštím roce vzít. Vzhledem k tomu, že reakční doba ve stavebnictví je dosti dlouhá a k novému náběhu zakázek dochází většinou až s ročním zpožděním, mohlo by zde dojít k problémům i přesto, že celková situace ve společnosti by se náhle zlepšila. Vše záleží na tom, kam se bude chtít naše republika pohnout. Máme vládu, která se snaží šetřit, což znamená, že se bude snažit v oblasti investic utratit co nejméně. Firmy, které v této oblasti pracují a jsou na těchto zakázkách závislé, pak ale budou mít omezený zdroj zakázek, nevydělají, a proto méně peněz odvedou na daních. Je to tak trochu začarovaný kruh a uvidíme, co nám budoucnost přinese. Zodpovědně odhadovat by v tomto případě bylo podobné jako věštit z křišťálové koule.

Jak tedy vidíte svou dlouhodobější perspektivu?

Naším dlouhodobým záměrem je pokračovat v inovacích u bezvýkopových technologií. Jednoznačně se ukazuje, že efektivita strojů, které se vyrábějí v současné době, je výrazně vyšší než ta, která byla v devadesátých letech, a je proto nezbytné je průběžně obměňovat. Chceme také pokračovat i v rozšiřování nabídky jednotlivých technologií o technologie, které zatím nemáme, abychom byli v této oblasti co možná nejkomplexnější. Dá se totiž předpokládat, že pokud by útlum na stavebním trhu pokračoval, tak jediné, co dolů nepůjde a bude se stále držet na stabilní úrovni, budou stavební práce nezbytně nutné. A mezi tyto nezbytně nutné stavební práce patří určitě renovace inženýrských sítí, které již pomalu dosluhují. V minulých letech se udělalo hodně práce v kanalizacích. Velice málo se ale investovalo do údržby vodovodních sítí, kde problémy pomalu narůstají a bude se jim proto třeba v budoucnu věnovat o to intenzivněji. Chceme být na to co nejlépe připraveni. Důraz na technologie je kladen i v ostatních stavebních činnostech, uspět v současné konkurenci znamená mít co nejmodernější stroje a vybavení a zároveň mít lidi, kteří to s nimi umějí. Taktéž v divizi řezání vodním paprskem připravujeme další velký inovační skok, protože i v této technologii se vývoj výrazně pohnul vpřed. V době, kdy jsme tento stroj pořizovali, se řezalo tlakem 3 600 Atm, dnes je to již běžně 6 000 Atm. Používají se systémy naklápěcích hlav, které umožňují zvyšovat kvalitu řezu i řeznou rychlost a tím pádem také výrazně zlepšovat ekonomiku provozu stroje. Naším záměrem je proto inovovat toto zařízení tak, aby bylo ještě konkurenceschopnější než doposud, a aby se cenově ještě více přiblížit klasickým technologiím řezání.

Proč by si měli investoři vybrat pro své záměry právě vaši společnost?

TALPA - RPF je na stavebním trhu od roku 1991 a za tu dobu odvedla kus dobré práce. Máme dostatek kvalitních referencí, dlouholeté zkušenosti našich zaměstnanců, velice dobré technické vybavení a své úkoly jsme schopni plnit i v obtížných podmínkách. Ke svým zákazníkům se snažíme být co nejvstřícnější, pracovat co nejefektivněji a s cenami, které jsou reálné. Pevně věříme, že zákazníci tyto naše přednosti ocení a budou našich služeb využívat i v budoucnu.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři