Prodloužení trasy A pražského metra o V. provozní úsek – Dejvická – Motol

Prodloužení trasy A západním směrem se konečně realizuje ze stanice Dejvická do stanice Motol.

Prodloužení trasy A pražského metra o V. provozní úsek – Dejvická – Motol

Od roku 1978 je trasa ukončena ve stanici Dejvická. Veškerá městská a regionální doprava je přivedena ke stanici Dejvická a Hradčanská a vytváří v prostoru Vítězného náměstí a na třídě Evropské rozsáhlé a stále více zatížené dopravní uzly. Toto bylo důvodem rozhodnutí o prodloužení trasy metra A západním směrem a tím k přerozdělení přestupních vazeb na více stanic mimo centrální území Dejvic. Přestupní cesty budou krátké, pohodlné a bez ztracených spádů a celková kompozice stanic umožní v jejich okolí urbanistický rozvoj, neboť je známo, že metro je městotvorný prvek a jeho územní okolí generuje zájem o jeho intenzivní využití. Technické řešení trasy s ohledem na morfologii terénu a zastavěnost území je navrženo většinou jako ražené. Jednokolejné traťové tunely budou realizovány technologií TBM pomocí moderních tunelovacích strojů. Při použití těchto strojů a zajištění výrubu železobetonovými prstenci budou deformace a poklesy na povrchu minimální. Staniční tunely a přístupové štoly budou raženy technologií NRTM podle předem stanovených technologických postupů k zajištění bezpečnosti zástavby na povrchu.
Prodloužená trasa má 4 stanice: Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol.

STANICE ČERVENÝ VRCH

Ražená jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm.
Hloubka stanice pod terénem 28,6 m a délka 193 m.
Výstup pohyblivými schody do podzemního vestibulu s podchodem pod Evropskou ulicí poblíž křižovatky s ulicemi Horoměřickou a Liberijskou s návazností na tramvajovou a autobusovou dopravu.
Druhý výstup výtahy do podchodu pod ulicí Evropskou s propojením pevnými schodišti a výtahy do obytné čtvrti Červený Vrch směrem do ulic Kamerunské a Arabské.

STANICE VELESLAVÍN

Ražená trojlodní stanice s ostrovním nástupištěm.
Hloubka stanice pod terénem 20,4 m a délka 201 m.
Výstup pohyblivými schody do podzemního vestibulu a podchodu u křižovatky ulic Evropská a Veleslavínská (Vokovická) s návazností na tramvajovou dopravu a nově navržený autobusový terminál městské i příměstské dopravy.
Podzemní vestibul má přímou vazbu na budoucí železniční stanici Praha-Veleslavín.

STANICE PETŘINY

Ražená jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm a kolejištěm pro obrat a deportování souprav za stanicí.
Hloubka stanice pod terénem je 37,4 m a délka 403 m.
Výstup pohyblivými schody do povrchového vestibulu u křižovatky ulic Na Petřinách a Brunclíkova s návazností na tramvajovou a autobusovou dopravu.
Druhý výstup výtahy do podzemního výstupního objektu v ul. Brunclíkova v centru obytné čtvrti Petřiny s výstupem na terén pevným schodištěm a výtahem.

STANICE MOTOL

Hloubená stanice s bočními nástupišti a kolejištěm pro obrat souprav za stanicí.
Hloubka stanice pod terénem je 6,7 m a délka včetně obratového tunelu 573 m.
Stanice s prosklenou stropní konstrukcí a osvětlením denním světlem.
Výstup pohyblivými schody do vestibulu a podchodu pod Kukulovou ulicí s přímou vazbou na autobusovou dopravu a pěší vstup do nemocnice Motol.
Druhý výstup na povrch v Kukulově ulici bude po dostavbě nemocnice také umožňovat vstup do nemocničního areálu.
Dočasně koncová stanice trasy A.

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
tel.: 296 325 152, fax: 296 325 153
www.metroprojekt.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři