Venkovní žaluzie v zateplené fasádě - snadné a rychlé řešení proti vzniku tepelných mostů

V době, kdy je kladen důraz na úspory energií a zateplení, narážejí investoři a architekti na problém, jak řešit zateplenou fasádu, ve které mají být umístěny venkovní žaluzie tak, aby nevznikaly nežádoucí tepelné mosty.

Venkovní žaluzie v zateplené fasádě - snadné a rychlé řešení proti vzniku tepelných mostů

Optimální umístění žaluzie ve fasádě
Nejlepším řešením jak umístit venkovní žaluzii na budově je zabudovat ji do prostoru pod fasádou a vodící lišty, které vedou lamely, zapustit do ostění. Výsledkem je pak maximální účinnost žaluzií při dosažení nejlepšího vizuálního vzhledu fasády.
V ideálním případě je třeba otázku umístění žaluzií ve fasádě rozhodnout již v okamžiku vytváření stavebního projektu. Předejde se tak riziku zbytečných tepelných ztrát a vzniku tepelných mostů. Navíc budou-li správně zadány rozměry podfasádního prostoru pro žaluzii, nemůže se v konečné realizační fázi stavby stát, že by se vytažená žaluzie pod fasádu zcela neskryla.
Společnost ŽALUZIE NEVA s.r.o. uvedla na trh výrobek, který umožňuje optimální zabudování žaluzie do stavby a zároveň řeší problematiku tepelných mostů. Jedná se o podomítkový kastlík pro venkovní žaluzie, který má komplexně vyřešenou návaznost na ostatní stavební hmoty a izolaci. Díky své univerzální konstrukci je vhodný pro použití jak na stávající budovy, které procházejí rekonstrukcí, tak i pro nové právě projektované stavby a pasivní domy.

ISO-KASTL
- kastlík pro venkovní žaluzie
Podomítkový kastlík pro venkovní žaluzie je vyroben ze speciálního materiálu, který může být doplněn pro zlepšení izolace o další izolační vrstvy. Kastlík je zkonstruován tak, aby byl samonosný, dostatečně pevný a stabilní. Rozměrově je kastlík standardizován tak, aby měl dostatečnou šířku pro pohodlnou montáž většiny typů venkovních žaluzií. Výška kastlíku je modifikována v závislosti na výšce vytažené žaluzie. V přední části, která je na vnější straně fasády, je opatřen hliníkovou okapovou lištou zajišťující pevnost přední hrany a zároveň řešící odvod vody stékající po fasádě před prostor kastlíku.
Vlastní materiál kastlíku je nenasákavý, zdravotně nezávadný a odolný UV záření. Je potažen speciální textilií, která zaručuje výbornou přilnavost stavebních hmot. Kastlíky jsou vhodné pro překlady POROTHERM VARIO Z
a jsou dodávány ve dvou základních provedeních (nezateplený nebo zateplený s dodatečnou 30mm vnitřní izolací).

Vlastnosti a přednosti kastlíku
Vezmeme-li v úvahu nízkou hmotnost celého kastlíku, jeho tepelné a protihlukové izolační vlastnosti, představuje tento produkt zajímavý způsob, jak splnit požadavek projektantů na dostatečnou izolační schopnost a současně snadnou a rychlou montáž na stavbě. Speciální materiál kastlíku zaručuje, že ani po několika týdnech či měsících na stavbě bez finálové povrchové úpravy nemění svůj vzhled ani tvar.

Způsoby montáže
Žaluziové kastlíky jsou montovány na stavbě, buď při vyzdívání stavebních otvorů a nebo při rekonstrukci ještě před provedením zateplení budovy.

Podomítkový kastlík se montuje nad stavební otvor nebo přímo na zeď nad oknem pomocí úhelníků, které jsou přišroubovány shora na kastlík. Vzdálenost mezi jednotlivými úhelníky by neměla přesáhnout 900 mm. Pokud to stavba umožňuje, mohou se kastlíky montovat přímo do překladů nebo do zdiva. Pro pozdější správnou funkci venkovních žaluzií je nutné, aby kastlíky byly namontovány dle vodováhy.

Dobrá rada
Pokud mají být vodící lišty žaluzií zapuštěny v zatepleném ostění fasády, je vhodné právě v době instalace kastlíků předpřipravit pouzdra pro zapuštěné vodící lišty. Odpadne tak nutnost dodatečných zásahů do zateplení fasády (pracné vyřezávání drážky pro boční vedení do hotového zateplení). Venkovní žaluzie lze namontovat až po dokončení zateplení.

NOVINKA:
Termoizolační sendvičové desky

Provedení zateplení v ostění, kde jsou již připravená pouzdra pro boční vedení, může být pracné a časově náročné. Právě pro usnadnění a maximální urychlení zateplovacích prací v ostění včetně přípravy pro zapuštění vodících lišt, byly vyvinuty nové termoizolační sendvičové desky. Tyto sendvičové desky se skládají z izolačního materiálu o tloušťce 28 mm, ve kterém je již vložen hliníkový profil pro zapuštěné vodítko. Takto připravené zateplené desky stačí pouze upevnit v ostění a až po dokončení finálního nátěru fasády vložit a přišroubovat vodící lišty a nasadit venkovní žaluzie.

Vlastnosti sendvičových desek:
•    vysoká tepelná izolace (až do 0, 451 W/m2K)
•    mez pevnosti v tlaku cs - 10 130 kPa
•    mez pevnosti ve stahu 130 kPa
•    mez pevnosti příčné tlakové síly TR 150 130 kPa

Jednoduché řešení
– dokonalý výsledek
Zvolíte-li kombinaci zatepleného kastlíku a sendvičových desek pro ostění, které na sebe budou navazovat, získáte tak snadno a rychle kvalitně izolovanou fasádu. Navíc výsledný estetický vzhled bude rovněž dokonalý.
Pokud váháte s volbou typu venkovních žaluzií nebo chcete z finančních důvodů žaluzie instalovat na dům dodatečně, neváhejte. Díky 100% odolnosti kastlíků vůči vodě a schopnosti dlouhodobě zachovávat stejný tvar povrchu a barvy lze s klidem montáž žaluzií odložit i o několik měsíců a provést v první fázi pouze zateplení fasády s instalací kastlíků. Ve druhé fázi pak doplníte stavbu o žaluzie, které lze kdykoliv později vložit do takto předem připravených prostorů.

Více informací naleznete na: www.nevapv.cz
_________________________________________________________________________________________________

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov, tel.: 582 337 529, 582 339 359
fax: 582 330 988, e-mail: nevapv@nevapv.cz, http://www.nevapv.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři