AsAlu pracuje na zajímavém projektu BD Černošice - Vráž

Většina investorů i developerských společností se postupně smiřuje s důsledky krize, snaží se zotavit a vytvářet aktivity, které budou postupně směrovat k zlepšení jejich situace.

AsAlu pracuje na zajímavém projektu BD Černošice - Vráž

Jinými slovy řečeno, nynější období není zrovna pozitivně nakloněno výstavbě nových velkých projektů ať už administrativních budov či bytových komplexů. Na tuto situaci doplácí stavební firmy i specializované společnosti, které se zabývají realizací konkrétní stavební části. Ne jinak je tomu v případě specialistů na lehké obvodové pláště. Zde se důsledky poklesu stavebnictví projevily také velmi značně.

Nicméně i v tuto nepříznivou dobu vznikají nové projekty. Příkladem budiž stavba bytových domů a komerčních prostor v Černošicích - Vráži. Na tomto projektu spolupracovala také pražská firma AsAlu s.r.o. Více informací nám podal ředitel společnosti, pan Aleš Suchomel, kterého jsme se v úvodu požádali o představení této mladé firmy.

"Společnost AsAlu s.r.o. byla založena za účelem odkoupení střediska "111 - výroba hliníkových konstrukcí" společnosti Prům­stav a.s. v prosinci 2008. Zde jsem předtím působil jako hlavní manažer střediska. Po vstupu francouzské stavební společnosti Vinci do Průmstavu došlo k jeho transformaci a jedním z mnoha kroků, které byly učiněny, bylo i rozhodnutí o prodeji několika středisek. Koncem roku 2008 jsem dostal nabídku k odkupu střediska hliníkových konstrukcí, kterou jsem bez váhání přijal a rozhodl se pokračovat ve výrobním programu. Samotný převod střediska na novou společnost probíhal v několika fázích a k 1.5.2009 došlo k definitivnímu osamostatnění", říká pan Aleš Suchomel.

Naším hlavním výrobním programem je výroba a montáž prosklených hliníkových konstrukcí (okna, dveře, prosklené fasády, požární prosklené konstrukce, zimní zahrady a vnitřní příčky). Pro tyto konstrukce používáme především hliníkové systémy společnosti Schüco a také spolupracujeme s firmou Hueck-Hartmann. Snažíme se naplňovat výrobu prací, která souvisí s opláštěním budov. Podílíme se na přípravách projektové dokumentace, provádíme poradenskou činnost především pro architektonické a projekční kanceláře, poskytujeme konzultace investorům. Aktivně se účastníme práce v komoře LOP.

Naše činnost zahrnuje také dodávky a montáže provětrávaných fasád, kde je naším dodavatelem holandská společnost Fydro. Navázali jsme na spolupráci se společností Seccosistemi, která je předním výrobcem profilů z oceli, nerezu, mosazi a Cor-ten. Její široký výrobní program nám poskytuje možnost ucházet se o řadu velice zajímavých projektů a účastnit se rekonstrukcí památkově chráněných objektů.

Projekt BD Černošice - Vráž

K projektu BD Černošice - Vráž jsme se dostali v roce 2006, kdy jsme ještě pracovali všichni pod hlavičkou Průmstav a.s. Po několika jednáních s investorem, firmou IBS Rokal s.r.o. jsme se dohodli na realizaci zajímavého projektu na okraji Prahy v malebném prostředí řeky Berounky, kde se staví zajímavý komplex s byty a komerčními prostory. Když jsme se s investorem dohodli na realizaci, začali nám složitá jednání s architekty a projektanty, kdy jsme řešili několik problematických míst. Z nejistých prvních konzultací a rozdílných názorů na řešení problémů jsme nakonec vzájemnými ústupky doladili konečné řešení z našeho pohledu I. etapy (ve skutečnosti již III. etapy). A tak se mohla rozběhnout samotná realizace stavby.

Po několik technických nedorozuměních a vzájemné výměně názorů mezi námi a architektem (měl trochu jiné představy o barevném provedení fasád) jsme dílo zdárně dokončili. Zůstalo pouze 5. NP, které v té době viselo na stavebním povolení a neochotě stavebního úřadu problém řešit. Do problému se vložila i média a hlavně herec Dušek. A tak byla stavba uzavřena s torzem 5. NP a předána do užívání.

Když jsme na konci roku 2008 byli osloveni ke zpracování cenové nabídky na v pořadí již IV. etapu, neváhali jsme a šli jsme do toho. Smluvně ale již byla realizace vedena na novou společnost AsAlu s.r.o. Právě díky této zakázce jsme mohli plynule pokračovat v práci.

V současné době, kdy je i IV. etapa dokončena, se rozhodl investor dokončit celou stavbu (5. NP) tak, aby se stavba mohla zúčastnit soutěže "Stavba roku". Tento týden by měla komise projít objekty a případně vyslovit nějaké připomínky.

Celá stavba pak by měla být dokončena do 31.8.2010. Tímto bychom završili 4 roky na této stavbě, kde jsme si vyzkoušeli obloukové konstrukce a hlavně jsme si vydobyli dobré jméno jak u investora, tak u architektů ŠHA jmenovitě u Ing. arch. Hájka.


AsAlu s.r.o.
Za Zastávkou 373, 109 03 Praha 10 - Dolní Měcholupy
tel.: 272 011 973 - 77, fax: 272 704 813
e-mail: v.fiala@asalu.cz, ales.suchomel@asalu.cz, www.asalu.cz

Doporučujeme
● Dodávky a montáže provětrávaných fasád a prosklených hliníkových konstrukcí (okna, dveře, prosklené fasády, požární prosklené konstrukce apod.)

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři