Sanace železobetonových a zděných konstrukcí materiály od firmy BETOSAN s.r.o.

Stavební konstrukce, ať už zděné, železobetonové, nebo ocelové, od okamžiku vzniku stárnou a postupem času dochází k jejich degradaci.

Sanace železobetonových a zděných konstrukcí materiály od firmy BETOSAN s.r.o.

Prostředí, ve kterém se konstrukce nachází, a údržba konstrukce mají zásadní vliv na celkovou životnost konstrukce. Tu samozřejmě může zásadním způsobem ovlivnit i více či méně nepředpokládaná událost jako je havárie, přírodní pohroma apod. Prodloužení životnosti konstrukcí předpokládá jejich údržbu a opravu v případě, že degradace konstrukce byla urychlena, nebo potřebná údržba zanedbána.
Firma BETOSAN s.r.o. je výrobcem materiálů tzv. stavební chemie, které jsou určeny pro opravy betonu, železobetonu, vlhkého zdiva, podlah, hydroizolací a celé řady speciálních produktů určených k profesionálnímu použití.
Nejčastější poruchou železobetonových konstrukcí je odpadlá krycí vrstva betonu nad výztuží a koroze samotných výztužných prutů. Pro dostatečnou ochranu je potřeba obnovit vysoce alkalické prostředí v okolí výztuže. Toho je nejsnazší dosáhnout za pomoci polymercentových maltovin, které svými vlastnostmi mohou splnit požadavky na opravy železobetonových konstrukcí namáhaných cyklicky okolním prostředím (vzdušný oxid uhličitý, mrazové cykly, rozmrazovací látky) a silovými účinky (např. u mostů - statické i dynamické účinky). Materiály řady ­MONOCRETE tato náročná kritéria splňují.
Pro náročnější aplikace, kdy je konstrukce vystavena působení agresivních médií, tlakové vody, nebo v případech, kdy je nutný krátký technologický postup, je možné využít materiály s urychleným nárůstem pevností. BETOSAN je nabízí pod komerčním názvem MONOCRETE rapid. Tyto materiály obsahují cement se syntetickými monoslínkovými minerály, které zvyšují odolnost těchto materiálů vůči agresivnímu prostředí, zejména vůči síranům. Tato skutečnost předurčuje materiály MONOCRETE rapid pro použití v kanalizačních stokách, v čistírnách odpadních vod a dalších provozech, kde je požadována odolnost vůči korozi, nebo krátká doba přerušení užívání konstrukce.
Vedle materiálů s urychleným nárůstem pevností jsou ve skupině speciálních materiálů stavební chemie ty, které mají potlačeny běžné objemové změny cementem pojených materiálů a lze je využít pro kotvení a podlévání při realizaci nejrůznějších aplikací. Tímto materiálem je kotvící nesmrštivá malta SUPERFIX. Vedle kotvení je ji možné využít i k podlévání konstrukcí.
Další významnou skupinou materiálů je sekce hydroizolací. Ta zahrnuje polymercementovou hydroizolační stěrku WATERFIN PV, nebo materiál na bázi MS polymerů s extrémní pružností WODAFLEX. Vedle těchto dvou materiálů je zde celá skupina maltovin, které mají hydroizolační schopnost. Ta je zaručena krystalizační přísadou XYPEX ADMIX C - 1000.
Výrobní řada firmy BETOSAN s.r.o. obsahuje celou řadu materiálů, které jsou používány při sanaci a realizaci staveb. Pro celkovou informaci je nutné uvést materiály na bázi epoxidových pryskyřic, které jsou využívány k realizaci nátěrů, stejně jako k výrobě plastmalt a plastbetonů. Další skupinou jsou materiály pro sanaci vlhkého zdiva. Jedná se o systém sanačních omítek pro použití v interiéru i exteriéru a o materiály pro vytvoření chemické infúzní clony ve stěně a tím i k vytvoření vodorovné izolace ve stěně.
Jednou z hlavních předností firmy BETOSAN s.r.o. je technické poradenství. To je poskytováno jak v terénu, tak např. prostřednictvím webových stránek www.betosan.cz.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři