Sika v ČR dorostla v partnera velkých projektů

S rozvojem vědy a poznání jsou zdokonalovány vlastnosti a tím i možnosti mnoha tradičních stavebních materiálů.

Sika v ČR dorostla v partnera velkých projektů

Oborem, který se na tomto trendu významnou měrou podílí, je stavební chemie. S jejím přispěním lze například betonovat při stále nižších či naopak vyšších teplotách, provádět hydroizolace, lepit, tmelit, sanovat konstrukce, natírat a je toho jistě mnoho, na co jsme ještě zapomněli. Firmou, která zaujímá v oblasti výroby stavební chemie vedoucí postavení na světovém trhu, je švýcarská společnost Sika. Její pobočka úspěšně rozvíjí svoji činnost také na území ČR. S jejím ředitelem, panem ing. Zdeňkem Bílkem, MBA jsme měli možnost hovořit v Brně, kde sídlí centrála firmy pro ČR.

V letošním roce oslaví Sika 100 let od svého založení. Jakou cestu urazila firma od svého počátku až do těchto dnů?

Sika odstartovala svoji činnost při realizaci významného dopravního projektu. Jejím úkolem bylo zajistit vodotěsnost Gotthardského tunelu v rámci jeho elektrifikace. Nitro tunelu bylo totiž sužováno silnými průsaky spodní vody a práce na jeho vystrojení tak byly ohroženy. Pracovníkům firmy se podařilo vyvinout maltu, která průsaky utěsnila a splnila tak požadovaný úkol. Od tohoto dne se dařilo společnost úspěšně rozvíjet až k její dnešní podobě nadnárodního koncernu. V současné době je Sika přítomna na všech kontinentech a našich 12000 spolupracovníků pracuje v 70 zemích světa. Na tomto místě bych rád zdůraznil slovo spolupracovníci, ne zaměstnanci, protože toto představuje skutečný rodinný duch společnosti, tak jak je po celé století udržován rodinou majitelů. Zajímavostí jistě je, že produkt, který byl na prvním projektu použit, je dosud ve výrobě a nazývá se symbolicky Sika 1. Jedná se o přísadu, která zajišťuje vodotěsnost povrchové vrstvy. Mimo tento produkt však v současné době koncern nabízí pravděpodobně nejširší sortiment produktů stavební chemie jaká je dosažitelná u jednoho výrobce. To v sobě bezesporu zahrnuje proces vývoje po dobu sta let.

Ve kterých průmyslových specializacích se vaše výrobky nejvíce uplatňují?

Sledujeme dva hlavní směry. Prvním je stavebnictví a druhým pak strojírenství. Ve stavebnictví náš sortiment zahrnuje nabídku produktů takříkajíc od základů až po střechu. To znamená vše, kromě cihel, písku a cementu. Jsou to izolace, podlahové systémy, nátěrové systémy, tmely, lepidla atd. Ve strojírenství je to zejména řešení konstrukčních spojů pomocí lepení jak v automobilovém průmyslu, tak i při výrobě oken, radiátorů, bílé techniky apod.

Jaké systémy Sika jsou uplatňovány v oblasti dopravních staveb?

U dopravních staveb se kromě klasických systémů, které slouží k ochraně povrchů či izolacím konstrukcí proti vodě, můžeme pochlubit také např. využitím uhlíkových lamel s možností jejich předpínání pro dodatečné zvyšování únosnosti stavebních konstrukcí např. mostů. Dalším zajímavým produktem jsou inhibitory koroze, které dokáží zastavit proces koroze výztuže uvnitř zkarbonované vrstvy betonu a tím zakonzervovat současný stav výztuže po další léta. U těchto dvou systémů bych rád zmínil ocenění (Grand Prix For Arch 1996), které naše společnost získala pří jejich uvedení na trh. Tím byla deklarována skutečnost, že nejen ve světě, ale i na českém trhu je společnost Sika chápána jako lídr inovačního procesu v oboru. Tuto pozici si společnost i nyní nadále upevňuje.

Na kterých dopravních stavbách jsou vaše produkty nyní nasazeny?

Jsou to kupříkladu dodávky přísad pro stříkané betony a hydroizolační mebrány na projektu, který je odborné i laické veřejnosti znám jako Tunel Blanka v Praze. Obdobný projekt zajišťujeme podobnými produkty také v Brně, při výstavbě tunelu Dobrovského. Z oblasti sanací je to celá řada zejména mostních konstrukcí po celém území ČR, kde jsou využívána naše sanační systémová řešení při doplňování chybějících vrstev betonu, ošetřování výztuže a následné konečné povrchové úpravy včetně nátěrů konstrukcí. Disponujeme také dvoukomponentními stříkanými izolacemi pro zajištění hydroizolace mostovek. Tyto produkty byly uplatněny například v těchto projektech: Wonkův most v Pardubicích, historický most Bechyně, most přes Rybný potok na D8, most přes Antošovické jezero na D47 a mnohé jiné.

Jak si vede Sika v ČR?

Lze říci, že Sika v ČR prošla za 17 let obdobným vývojem jako mateřská společnost ve sto letech. Začali jsme na drobných projektech v roce 1993, kdy technická kancelář zajišťovala podporu a návrh vhodného technického řešení menších projektů a dorostli jsme do společnosti, která se významně podílí nejen na opravách ale i výstavbě nových, prestižních děl. Je schopná nabídnout kompletní produktový sortiment, tak jak je to běžné v celém koncernu a je založena zejména na poskytování servisu, jak před, tak i po dodání materiálu zákazníkovi.

Co dělá Sika proto, aby materiály zákazníkovi dobře sloužily?

Toto považujeme za naprosto rozhodující kritérium, které může rozhodnout u zákazníka o výběru dodavatele. Je zřejmé, že na českém trhu je soustředěna kompletní nabídka všech výrobců stavební chemie. To znamená, že konkurence je velmi kvalitní a proto dle mého názoru rozhoduje nejen kvalita produktu, což je základní předpoklad, ale také kvalita již zmiňovaného před a poprodejního servisu. Na tento model prodeje se naše společnost soustřeďuje již od počátku a přebírá zkušenosti od svých zahraničních kolegů. V současné době již dokonce v některých případech poskytujeme podporu našim zahraničním spolupracovníkům. O kvalitě naší práce vypovídá i fakt, že následujeme naše úspěšné stavební společnosti v tomto smyslu do zahraničí. Důležitá je pro nás také zpětná vazba od našich zákazníků. Z té vyplývá, že jsme zvolili správnou cestu. Právě pružné řešení případných požadavků stavby s pomocí našich techniků vnáší do našich obchodních vztahů pocit jistoty a důvěry.

Přináší pocit jistoty i síla nadnárodního koncernu?

Jsme přesvědčen, že ano. Právě to, že Sika po celou dobu své existence nezměnila svůj název a disponuje velmi širokým stabilizovaným týmem zkušených odborníků znamená pro zákazníka trvalou jistotu, že má-li problém, bude pro něj nalezeno řešení. Dále je zde již vámi zmíněná síla a zázemí nadnárodní společnosti. K tomu všemu navíc přispívá i strategie prodeje. Ta je založena na osobním kontaktu s klientem a vychází z etických pravidel společnosti. Ta jsou v pracovnících Siky hluboce zakořeněna.

Nezneklidňují vás prognózy budoucího vývoje stavebnictví?

Budoucnost je ovlivněna tím, co jsme v posledních měsících všichni zažili. Já sám jsem přesvědčen o tom, že tzv. ekonomická krize je vlastně návrat k normálu, kdy jsme se odpoutali od neustálého navyšování výkonů řádově v desítkách procent bez možnosti dohlédnout konce tohoto vývoje. Nyní víme, že je nutný nejen reálný pohled na možnosti každé společnosti, ale i samotná změna stylů řízení společností, což v našem případě znamenalo zaměření se na kontrolu nákladů a vypracování podrobných analýz efektivity práce každého jednotlivého spolupracovníka. Díky tomu, že jsme toto provedli včas a razantně, získali jsme pozici, která nám umožnila stát se ještě silnější než dříve. Této situace jsme dále využili a v dubnu tohoto roku jsme naše aktivity doplnili o další prodejní kanál a výrobu. To znamená, že v budoucnosti máme naplánováno využití těchto nových kapacit nejen pro upevnění pozice na trhu, ale také pro náš další zásadní rozvoj. Výrobu chceme v budoucnu dále rozšiřovat. Výrazně se také chystáme posílit složku rozvoje a vývoje nových produktů, které náš trh potřebuje.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek


Sika CZ, s.r.o. - dodavatel stavební chemie
Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
tel.: 546 422 464, 602 292 457
e-mail: sika@cz.sika.com, www.sika.cz

Doporučujeme
● Využití uhlíkových lamel s možností jejich předpínání pro dodatečné zvyšování únosnosti stavebních konstukcí.
● Ocenění Grand Prix For Arch 1996.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři