Plastové dveřní výplně VP trend s výztuhou TPR 10 mm - synonymum kvality

Více než dvanáct let tradice, výrobní program zahrnující téměř sedmdesát základních typů plastových dveřních výplní ve více než třiceti standardních barvách a dekorech a téměř dvacet základních typů hliníkových dveřních výplní s prakticky neomezeným barevným sortimentem.

Plastové dveřní výplně VP trend s výztuhou TPR 10 mm - synonymum kvality

K tomu nepřeberné množství variant skel a prosklení, vitráží, písků a dalších speciálních skel. Možnost volby tepelně-izolačních vlastností výplní i jejich bezpečnostních charakteristik a trvalá inovace a rozšiřování výrobního sortimentu. To vše a ještě něco navíc charakterizuje tradičního českého výrobce dveřních výplní - společnost VP trend s.r.o.
Mezi "něco navíc" také mj. patří unikátní řešení složení výplně resp. způsobu konstrukce jejího jádra. Navštívili jsme proto v této souvislosti pana Ing. Richarda Obyta, ředitele společnosti a položili mu několik otázek.

Mezi výrobci plastových oken a dveří se stále častěji hovoří o plastových dveřních výplních firmy VP trend v provedení s výztuhou TPR jakožto o mimořádně zdařilém technickém řešení...
Dveřní výplně s výztuhou TPR 10 mm jsme po úvodních, více než rok trvajících provozních a uživatelských zkouškách uvedli na trh v září roku 2006. Na rozdíl od konkurenčních výrobků je u nich mj. použita jakožto výztužný a stabilizující prvek 10mm deska z tvrzeného polyuretanového recyklátu, zkráceně TPR. Toto řešení jednak odstranilo nejčastější problém (dřevo) dekorových plastových dveřních výplní a sice odlišnost jejich montáže oproti např. izolačním dvojsklům a také významně zvýšilo jejich stabilitu a celkovou odolnost.

Znamená to, že vaše dveřní výplně s výztuhou TPR 10 mm se montují bez ohledu na barvu jejich povrchu úplně stejně jako izolační dvojskla?
Montáž je bez ohledu na barvu v zásadě stejná, prakticky jediným rozdílem oproti izolačním dvojsklům je použití dvou podložek navíc.

Jak dalece ovlivnila tato konstrukce výskyt vad a následných reklamací vašich výrobků?
Popravdě řečeno, očekávali jsme významné zlepšení, ale výsledek daleko překročil naše očekávání.
Nejprve je ale třeba předeslat, že celkový výskyt všech uplatněných reklamací u všech skupin výplní a variant vyztužení resp. skladby jádra byl v loňském roce na úrovni 2,6 % ročního prodeje, z toho oprávněných reklamací 1,8 % a po odečtení škod způsobených přepravci 1,5 %. Dosahované hodnoty jsou tak více než srovnatelné například s výplněmi z HPL.

A samotné plastové výplně s výztuhou TPR 10 mm?
Za téměř čtyři roky, po které jsou výplně v provedení s výztuhou TPR 10 mm na trhu, jich bylo vyrobeno resp. prodáno hodně přes 28 tis. kusů, převážně s (dřevo) dekorovým, tedy tmavým charakterem povrchu. Podíl všech přijatých reklamací na celkovém prodaném množství, tedy na více než 28 tis. kusů, činí 1,05 %, z toho podíl oprávněných reklamací 0,67 %. Po odečtení škod způsobených přepravci činí podíl oprávněných reklamací pouze 0,45 %. Přitom výskyt fatálních devastujících vad (delaminace, praskání, deformace apod.) je pod úrovní jedné desetiny procenta, tedy pod úrovní jednoho promile. To jsou již pro mnohé renomované výrobce dveřních výplní čísla z oblasti science-fiction, nicméně je to skutečnost. Výplně s výztuhou TPR 10 mm se tak postupně stávají synonymem kvality nejen plastových dveřních výplní.

Rád bych si upřesnil - znamená to, že vysoká kvalita plastových dveřních výplní může být pro někoho překvapivá?
Pro někoho ano. Odborná i laická veřejnost je totiž - zvláště v posledních zhruba dvou letech - pohříchu velmi účelově přesvědčována, že plastové dveřní výplně nejsou pro naše klimatické podmínky zcela vhodné, že v sobě mají zabudovány potenciální budoucí problémy a že výplně z jiných materiálů jsou automaticky kvalitnější. Se vším respektem k autorům těchto tvrzení je třeba jasně říci, že tomu tak ani zdaleka není a dosahované kvalitativní parametry našich plastových dveřních výplní to jednoznačně potvrzují. Jenom pro zajímavost - naše plastové dveřní výplně s výztuhou TPR 10 mm, popř. s jádrem TPR 20 mm spolehlivě fungují dokonce i v takových destinacích, jako je Dominikánská republika nebo Spojené arabské emiráty.
Jelikož jsme výrobci nejen plastových, ale i hliníkových dveřních výplní a máme i určité zkušenosti s dveřními výplněmi z HPL, víme, že každý z těchto materiálů a výrobků má své silné i slabé stránky, a to nejen z hlediska pořizovací ceny. Příkladem budiž problematika oprav poškozených povrchů hliníkových dveřních výplní nebo známý problém praskajících rámečků na výplních z HPL. Jinými slovy, záleží především na zvládnutí potřebné technologie a následně na úrovni zpracování toho kterého materiálu tak, aby z něj vznikl kvalitní výrobek s užitnou hodnotou odpovídající jeho ceně. To, že někomu subjektivně připadá zpracování určitých materiálů obtížné či nemožné, ještě neznamená, že to nemůže zvládnout někdo jiný.

Jak na dosahované kvalitativní parametry vašich dveřních výplní reagují zákazníci?
Na jedné straně růstem zájmu o naše výrobky, zvláště o plastové dveřní výplně s výztuhou TPR 10 mm. V roce 2010 již podíl tohoto provedení na celkovém množství zakázek činí dvě třetiny.
Na druhé straně stále mnoho firem i koncových zákazníků preferuje u dveřních výplní jakožto jediné kriterium jejich cenu a i minimální cenový rozdíl je pro ně bez ohledu na výrazně rozdílnou kvalitu rozhodující. Pro mnoho firem jsou také těžko k uvěření dosahované kvalitativní parametry, především právě u výplní s výztuhou TPR 10 mm. Pro ně máme k dispozici prakticky jediný argument - ptejte se na reference našich aktivních odběratelů, popřípadě sami vyzkoušejte a sami zhodnoťte výsledek.

Do jaké míry ovlivnila výskyt reklamovaných vad poslední tuhá zima?
Za dvanáct let výroby dveřních výplní máme samozřejmě zjištěno, že extrémnější výkyvy počasí mají určitý vliv na výskyt vad resp. reklamací, nicméně pokud jsme srovnávali např. zimu 2008/2009 a 2009/2010 (a myslím, že ke konci června již můžeme bilancovat), pak absolutní nárůst oprávněných reklamací bez ohledu na jejich konstrukční variantu činil oproti minulé zimě 25 kusů, což je v procentuálním vyjádření méně než dvě desetiny promile z roční výroby. Tím chci říci, že časté a oblíbené démonizování počasí, je jedno zda zimy nebo léta, ve vztahu k výskytu vad především u plastových dveřních výplní není v našich klimatických podmínkách na místě a zhusta spíše slouží k zakrytí jiných problémů.

Závěrem bych vám rád položil obligátní otázku, do jaké míry pociťujete důsledky hospodářského útlumu?
Vzato celkově za firmu, spíše naopak - díky technologickým a sortimentním inovacím a díky konzistentnímu přístupu k technickým i obchodním otázkám a především k samotným zákazníkům byl rok 2009 tím nejúspěšnějším v naší historii. Na druhé straně nelze nevidět, že v oboru došlo a pravděpodobně ještě i částečně dojde k útlumu. Jsme ale přesvědčeni, že krizovým jevům se lze úspěšně bránit nabízením kvalitních výrobků za rozumnou cenu a také se o to velmi snažíme.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ing. Jiří Zahradnický


VP trend s.r.o.
Huťská 114, 272 01 Kladno
tel.: 312 242 010, fax: 312 242 880
e-mail: vptrend@vptrend.cz, www.vptrend.cz

Doporučujeme
● Téměř 70 základních typů dveří.
● 30 standardních barev a dekorů.
● Téměř 20 typů hliníkových dveří s prakticky neomezeným barevným sortimentem.
Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři