KG systém OSMA® - trubky pro vrtané studny

Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o. je největším výrobcem plastových potrubních systémů v České republice pro domovní a venkovní kanalizaci.

KG systém OSMA® - trubky pro vrtané studny

Využívá zázemí nadnárodní společnosti, což umožňuje poskytovat špičkové technologie a produkty spojené s vysokou kvalitou navazujících služeb. Pitná voda je bezesporu jednou z nejdůležitějších surovin, proto je důležité použít správný materiál pro dopravu vody, ať už užitkové nebo pitné. Ideálním řešením je KG - Systém® od společnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, který se vyznačuje vynikajícími chemickými, mechanický­mi a termickými vlastnostmi a v neposlední řadě ates­tem od institutu pro certifikaci ITC Zlín.

Tento atest potvrdil, že technické parametry výluhových zkou­šek vyhovují hygienickým požadavkům daným § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody kladeným na výrobky určené k přímému trvalému styku s pitnou vodou.

KG-Systém (PVC)

Příroda je nedílnou součástí našeho života, proto je přirozená snaha nás všech o její ochranu. KG-Systém (PVC)® je kanalizační systém, který beze zbytku splňuje požadavky z hlediska vodotěsnosti, životnosti a snadného provozování. Zajišťuje tak přímo ochranu životního prostředí před znečištěním odpadními vodami. Jedinečná technologie koextruze je základem výroby inovovaných trubek a tvarovek KG-Systém (PVC)®.

Umožňuje vytvořit produkt se stěnou, která se svou strukturou podobá struktuře velkých kostí, tak, jak je známe z živočišné říše. Při vývoji technologie TRIO byl kladen důraz na zvýšení využití potenciálu, který neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) jako vysoce vyspělá a léty prověřená surovina nabízí. Výsledkem jsou kanalizační trubky a tvarovky s dokonale hladkou vnitřní stěnou, odolnou proti abrazi, s houževnatou vnější vrstvou, která odolává všem materiálům, běžně používaným pro obsyp potrubí a pružným jádrem, schopným odolávat zemním i kolovým tlakům.

Těsnost spojů je zajištěna jazýčkovými těsnicími elementy, vyrobenými z odolných kaučuků, které jsou umístěny v drážce hrdla trubky. Těsnost je zachována rovněž i při deformaci nebo vychýlení trubky. Trubky a tvarovky KG-Systém (PVC)® jsou vyráběny v souladu s platnými evropskými normami EN 1401-1 a prEN 13 476, které stanovují vyšší sílu stěny než v minulosti používaná DIN 19534. KG-Systém (PVC)® je kompletní systém s širokým výběrem prvků - trubky kruhové tuhosti SN 4 a SN 8, umožňující dodatečné vkládání prvků a možnost napojení na další systémy (např. revizní šachty). Vzhledem k nízké hmotnosti systému je zajištěna snadná manipulace, dokonce i s trubkami o délce 5 m. Spojování trubek je velmi jednoduché vzhledem k hrdlu s těsnícím elementem. Samotných spojů je méně než tomu bylo u dřívějších prvků z těžkých materiálů.


Jan Garai

Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o.
www.kanalizacezplastu.cz

Doporučujeme
● KG-Systém vyhovuje hygienickým požadavkům Ministerstva zdravotnictví kladených na výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou.
Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři