Novinky v sortimentu revizních šachet Wavin

Společnost WAVIN Ekoplastik s.r.o. je v ČR leaderem v oblasti plastových potrubních systémů a plastových kanalizačních šachet. V letošním roce přinášíme dvě novinky v sortimentu revizních šachet - revizní šachtu ø 400 a Tegru 425.

Novinky v sortimentu revizních šachet Wavin

Obrovský úspěch kanalizačních šachet Tegra 600 a Tegra 1000 vedl k uvedení na trh nové revizní šachty s výkyvnými hrdly - Tegra 425. Tato šachta je nejnovějším výsledkem technického vývoje firmy Wavin. Tegra 425 je nástupcem velmi oblíbené revizní šachty DN 425 nabízené od roku 1994.

Tegra 425

Tegra 425 přináší celou řadu inovací. Asi nejvýznamnější novinkou je integrace výkyvných hrdel. Výkyvná hrdla umožní přizpůsobit úhel napojení až o 7,5 ° jakýmkoli směrem v horizontální i vertikální rovině. U průtočných šachtových den je tak možné vytvořit jakýkoli úhel průtoku v rozmezí 0-90°. Tím tato šachta přináší velkou výhodu při napojování kanalizačních uzlů. Změnu úhlu je možné provést přímo v šachtě a tím se vyhnout použití kolen a oblouků. Změna byla provedena také v materiálu šachtové roury. Zatímco revizní šachta DN 425 měla šachtovou rouru z PVC, Tegra 425 přináší šachtovou rouru z polypropylenu. Polypropylen byl zvolen především pro své velmi dobré chemické a fyzikální vlastnosti.

Velké změny přináší Tegra 425 také v usnadnění montáže. Zajímavým prvkem, který se již úspěšně osvědčil u korugovaného potrubí Wavin X-Stream, je speciálně tvarované hrdlo v horní části šachtového dna. Hrdlo je vybaveno unikátními náběhy, které významně zjednoduší samotnou montáž. Při zasouvání šachtové roury do šachtového dna dochází díky náběhům k rozložení síly potřebné k zatlačení vlnovce do šachtového dna.Velmi důležitým prvkem je takové žebrování na povrchu stěn šachtového dna, které výrazně zvyšuje pevnost, odolnost a zamezí vyzdvižení šachty v případě vysoké hladiny spodní vody. Velkou výhodou při pokládce je také ploché dno šachty. Tegra 425 svou konstrukcí zaručuje vhodné použití i v nepříznivých geologických podmínkách. Pro zjednodušení usazení šachtového dna na dně výkopu je šachtové dno vybaveno integrovanou vodováhou.

Revizní šachta ø 400

Revizní šachta ø 400 byla do sortimentu revizních šachet Wavin zařazena pro zaplnění mezery mezi revizní šachtou ø 315 a Tegrou 425. Jako výrobní materiál byl pro své velmi dobré fyzikální a chemické vlastnosti zvolen opět velmi oblíbený a osvědčený polypropylen. Šachta nabízí základní šachtová dna - průtočná a soutočná. Rovněž je tato šachta vybavena speciálními náběhy v horní části šachtového dna, které mají za úkol ještě více usnadnit samotnou montáž šachty. Hlavní devizou šachty je velmi příznivá cena. Společnost Wavin Ekoplastik s.r.o. nabízí v současné době 5 typů kanalizačních šachet - revizní šachty: ø 315, ø 400, Tegra 425, Tegra 600 a vstupní šachtu Tegra 1000. Kompletní sestavení kanalizačních šachet je velice rychlé a především snadné. Výšku šachty lze velice snadno zkrátit seříznutím šachtové roury a nebo naopak prodloužit pomocí teleskopu. Velkou výhodou je také možnost dodatečného napojení do těla šachty pomocí vložky ­IN-SITU.

Špičková kvalita šachet Wavin je rovněž spojena s nízkými náklady na údržbu a funkčnost systému. Všechny kanalizační šachty ­Wavin mají velmi dobré hydraulické vlastnosti a zaručují těsnost do 0,5 baru. Snad nejvýznamnější částí revizních šachet Wavin je speciálně zvlněná šachtová roura (vlnovec). Šachtová roura je speciálně zvlněná proto, aby se veškerá napětí, způsobená dopravním provozem, nepřenášela na dno šachty. Pružnost materiálu a zvlněný tvar stěny způsobuje, že impulsy vnějších zatížení jsou přenášeny do půdy a ne na konstrukci šachty. Šachtová roura se chová jako "měch harmoniky", dokonce i když přes vlnitou šachtovou rouru přejede nákladní automobil (např. během stavby), zůstane revizní šachta nepoškozená. Obrovskou výhodou revizních šachet Wavin je také široká nabídka poklopů z litiny, betonu nebo plastu. Funkčnost a spolehlivost šachet Wavin dokládají mnohaleté dobré zkušenosti investorů, stavebních firem a provozovatelů stokových sítí.

Více informací o produktech a cenách lze najít na internetových stránkách www.wavin.cz.

Ing. Aleš Břeň
WAVIN Ekoplastik s.r.o.


WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec n/L
tel.: 326 983 111, fax: 326 983 110
info@wavin.cz, www.wavin.cz

Fotogalerie

Doporučujeme
● Tegra 425 přináší integrace výkyvných hrdel.
● Nízké náklady na údržbu a funkčnost systému.
● Nabídka poklopů z litiny, betonu nebo plastu.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři