V Radotíně vyrostl most přes Slavičí údolí

Stavba Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) je v plném proudu. Realizuje společnost Strabag.

V Radotíně vyrostl most přes Slavičí údolí

A jeho jihozápadní část zdobí hned několik "nej". Údolí Berounky a Vltavy překlene nejdelší most v Česku, pražský okruh se silnicí do Strakonic propojí nejsložitější křižovatka, Lochkovský most je zase s výškou 65 metrů nejvyšší v Praze, k tomu připočtěte obří tunely. V květnu bylo dokončeno poněkud skromnější dílo, které však rozhodně nese nejpoetičtější název - most přes Slavičí údolí.

Most přes Slavičí údolí je součástí šestikilometrového úseku číslo 514 z Lahovic do Slivence, který si celkem vyžádá investici ve výši přes 7,5 miliardy korun. Mostní objekt mimoúrovňově převádí hlavní trasu SOKP přes chráněné území Slavičího údolí. Veškeré stavební práce, které má na starosti společnost STRABAG, si tak vedle "klasických činností" vyžádaly i mimořádně citlivý přístup k okolní krajině.
Přemostění Slavičího údolí leží bezprostředně mezi dvěma dalšími významnými stavbami na SOKP. Ve směru do Prahy jej předchází 65 metrů vysoký a 460 metrů dlouhý Lochkovský most a navazuje na něj přes 1600 metrů dlouhý dvoutubusový tunel s vyústěním v údolí Berounky.
Směrově je nový most navržen v kruhovém oblouku o průměru 747,5 m, výškově pak most stoupá o 1,4 % ve směru z Prahy, tedy od tunelu k Lochkovskému mostu. Protože je most veden v mírné zatáčce, byl v celé jeho délce navržen jednostranný příčný sklon vozovky 4,0 %. Ten zajišťuje bezproblémový odtok vody z vozovky a přispívá také k bezpečnějšímu průjezdu vozidel.
Nosnou konstrukci mostu tvoří dvě spřažené ocelobetonové konstrukce pro oba směry komunikace, každá se 4 hlavními nosníky a spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba je masivní železobetonová, opěry jsou s rovnoběžnými křídly, založení mostu je pilotové. Půdorysné uspořádání spodní stavby do vějíře respektuje tvar přemosťovaného údolí. Uložení na podpory je provedeno pomocí elastomerových ložisek, dovolujících pohyb mostu o cca 2-2,5 cm.
Stavba o třech polích začala v prosinci 2006, v květnu letošního roku byl most s asfaltobetonovým povrchem dokončen a čekají jej již jen zátěžové zkoušky. Nastal proto ten pravý čas si toto zajímavé dílo podrobněji představit.

Založení a spodní stavba
mostu přes Slavičí údolí bylo aplikováno hlubinné založení na železobetonových pilotech v délce od 14 do 20 metrů. Průměr pilotu činí 90 cm a pro založení stavby jich bylo použito celkem 80.
Spodní stavbu tvoří dvě masivní železobetonové opěry v celé šířce mostu. Na jednu opěru se pro zajímavost spotřebovalo zhruba 350 m3 betonu. Nosnou konstrukci pak podpírají čtyři železobetonové pilíře ve tvaru lotosového květu. Nejvyšší z nich měří přes 13 metrů, přičemž na jeden pilíř bylo spotřebováno přibližně 65 m3 betonu.

Nosná konstrukce
Nosnou konstrukci představují dvě samostatné mostovky s délkou zhruba 60 metrů a šířkou 15 metrů. Jsou tvořeny spřaženou železobetonovou deskou a svařovanou ocelovou nosnou konstrukcí s celkem osmi nosníky, pro každou mostovku čtyřmi. Výška ocelové konstrukce činí 900 mm, monolitická betonová vrstva pak má tloušťku 300 - 350 mm. Na beton byly položeny asfaltové izolační pásy, následně litý asfalt a asfaltové vrstvy vozovky. Samotná vozovka má 4 cm ložnou vrstvu a 5 cm brusnou vrstvu. Směrem "vzhůru" je vedena ve třech jízdních pruzích, k nimž přiléhá jeden odstavný. Pro jízdu dolů je pak při stejné šířce vozovky použito dvoupruhové řešení, samozřejmě s dalším odstavným pruhem.

Příslušenství
Příslušenství mostu tvoří monolitické železobetonové římsy a kanalizace vedená pod tělesem mostovky. Zajímavostí je kabelovod (vedený rovněž pod mostem), který zajišťuje dodávky proudu pro bezpečnostní systém blízkého tunelu do údolí Berounky.

Zátěžová zkouška
Most je vystavěn pro zatížení třídy A podle ČSN 73 6203/1986, jinými slovy bez hmotnostního omezení. S podporou měřicí techniky bude hodnocena odolnost a průhyby konstrukce mostu. Nikdo nepochybuje, že vše dopadne na jedničku.
Až tedy bude letos na podzim zprovozněn celý jihozápadní segment SOKP, je most přes Slavičí údolí připraven na provoz 30 000 automobilů denně.

Most přes Slavičí údolí
Délka: 65,9 m
Šířka: 32,6 m
Výška nad terénem: 10,9 m
Plocha: 2148,3 m2
Rozpětí polí: 16,675 m +24,247 m +16,749 m
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Slavičí údolí
Malebné údolí o rozloze přes 38 hektarů při okraji Radotína bylo chráněnou oblastí vyhlášeno v roce 1988. Slavík, který dal údolí jméno, zde dnes již nehnízdí a lze ho zastihnout pouze na tahu.
Stavitelé mostu proto museli respektovat unikátnost území, na němž se pohybují. Okolo staveniště byly postaveny zábrany pro ochranu drobných živočichů, především žab. Při výkopových pracích si v obnažených písčitých stěnách vybudovaly hnízda vzácné a chráněné břehule říční. Se zasypáním výkopů se proto muselo téměř dva měsíce čekat, až břehule vyvedou mladé.


STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
tel.: 222 868 111, fax: 222 868 211
www.strabag.cz

Doporučujeme
● Na jednu opěru se spotřebovalo zhruba 350 m³ betonu.
● Výška ocelové konstrukce činí 900 mm.
● Most je připraven na provoz 30 000 automobilů ročně.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři