Instalace spádových kanalizací použitím bezvýkopových metod

Dnešní stav stárnoucích sítí vede jejich majitele k poohlédnutí se po vhodném řešení výměny sítí za příznivou cenu a krátkou dobu realizace. Tradiční metoda instalace spádových kanalizací pomocí otevřených výkopů byla volena převážně kvůli požadované přesnosti instalace.

Instalace spádových kanalizací použitím bezvýkopových metod

Ve snaze omezit uzavírání cest, chodníků, omezování dopravy, prašnosti a narušení povrchu cest je dnes užití bezvýkopových technologií stále využívanější. V článku níže je popsána technologie AXIS - inovativní bezvýkopová metoda vyvinutá speciálně pro instalaci spádových kanalizací. Laserem naváděná kamera umožňuje dosáhnout přesnosti instalace pod 0,5 %.

KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU

AXIS - inovativní technika řízeného vrtání je vhodná pro instalace potrubí o průměrech 250-360 mm (rozšíření na 500 mm +) na vzdálenosti do 120 m.

Systém se skládá ze čtyř hlavních komponentů - nosiče s ozubením, pohonné jednotky, vakuové jednotky a vakuové nádrže. Ovládání funkcí vrtání a vakuování je centralizováno do přenosné ovládací konzole. Ta obsahuje monitor cílového zaměření, displej s parametry stroje, ovládání vrtací hlavy, ovládání tahu / tlaku a řízení rotace.

METODA INSTALACE
Uložení

Nejprve je zapotřebí vykopat dvě šachty, z nichž jedna slouží jako vstupní a druhá jako cílová. Na zadní stranu startovací šachty je umístěn laser pro nastavení spádu. Poté je do startovací šachty umístěn nosič s ozubením a usazen dle požadovaného spádu (obr. 2). Na obrázku 3 je znázorněn tunel a pohled na nastavení laseru. Na nosič s ozubením je následně umístěna vrtací hlava.

Pilotní vrt
Nosič s ozubením zajišťuje tlak a rotaci řezacího břitu umístěného vpředu vrtací hlavy. Videokamera s uzavřeným okruhem sleduje skrze vrtací hlavu cíl laseru a laser. Při průběhu vrtání monitoruje obsluha obrazovku integrovanou do ovládací konzole, na níž je znázorněn pohled kamery. Ovládací box je zobrazen na obrázku č. 4. Na základě nastavení cíle pozice laseru může obsluha dělat jemné změny ve směru nastavením vrtací hlavy.

V průběhu vrtání jsou odvrtané částice odváděny přes vrtací hlavu do startovací šachty a dále do vakuové nádrže pomocí vakuové pumpy (96 m3/min). Přestože je systém navržen tak, aby vrtal rovně, usměrnění a jemné korekce směru jsou nutné pro dosažení naprosté přesnosti vrtu. Změnu směru nastavují dva páry protichůdných pístů umístěných do podoby písmene X (X-axis) v náboji vrtací hlavy. Jsou ovládány hydraulicky a přes nastavení z obslužné konzole. Rozsah korekce směru nabízí maximálně 1,9 cm v každém směru.

Instalace produktu
Systém je kompatibilní s řadou materiálů jako PVC, VCP, HDPE, DIP, ocelové chráničky a další. Způsob instalace je možný jak tlačením, tak i tažením. V závislosti na zvoleném produktu se může stát, že bude zapotřebí pilotní vrt rozšířit, což je rovněž možné.

Projekt
Vermeer Corporatin, Vermeer of Texas. Firma BRH_Garver nedávno realizovala pilotní projekt v Bato Rouge, Louisiana, USA. Baton Rouge je hlavní město Luisiany s počtem obyvatel kolem 428 000. Projekt byl řešen pomocí vybudování tří šachet ve vzdálenosti od 62,5 m do 109 m. Investorem byla odsouhlasena instalace potrubí PVC.

První vrt v délce 62,5 m vyžadoval relativně malý spád 0,28 %. Vstupní šachta byla osazena na rohu křižovatky. Díky tomu mohla být použita i pro druhý vrt navazující pod úhlem 90 stupňů. Rozměr šachty byl 3,6 x 3,6 m a hloubka 4 m. Pilotní vrt o průměru 343 mm byl proveden za méně než jeden den při dosažení požadovaného spádu. Druhý den ráno bylo za zatahovací mezikus připojeno PVC potrubí a bylo zahájeno zatahování bez nutnosti rozšíření pilotního vrtu. Rozměr spojů PVC potrubí byl o cca 7 mm menší než rozměr pilotního vrtu. Odpoledne po zatažení byl přenastaven laser a stroj otočen o 90 stupňů, tím byl připraven na další vrt.

Druhý a třetí vrt byl na vzdálenost 109 m. Požadovaný spád byl rovněž 0,28 %. Druhý vrt včetně instalace potrubí byl realizován během dvou dnů. Třetí vrt včetně instalace stroje do nové startovací šachty o rozměrech 3,6 x 1,8 m byl proveden během dvou a půl dne. Tento projekt by trval v případě otevřeného výkopu několik týdnů vč. oprav poškozeného povrchu silnice. Použitím této inovativní bezvýkopové metody AXIS jsme realizaci této spádové kanalizace výrazně usnadnili.

Převzato z materiálů společnosti
Vermeer Corporation


Podrobnější informace jsou k dispozici u zástupců firmy:

Transtechnik CS, spol. s r. o.
Průběžná 80/b, 100 00 Praha 10
tel.: 274 812 221; fax: 274 814 287
e-mail: info@vermeer.cz; www.trantechnikcs.cz nebo www.vermeer.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři