Krbova kamna s teplovodními výměníky splňujíci emisní limity platné po roce 2022

Společnost ABX s. r. o. je již tradičním výrobcem krbových kamen. Výrobky firmy jsou prezentovány nejen na území celé Evropské unie, ale i mimo ní. Splňují ty nejpřísnější normy pro používání těchto produktů v rámci všech členských států.

Krbova kamna s teplovodními výměníky splňujíci emisní limity platné po roce 2022

Od vzniku společnosti se průběžně rozšiřuje výroba a zavádí se nové technologie. V současné době disponuje firma například nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování plechu nebo CNC strojem na přesnou výrobu vyzdívky do krbových kamen. Tyto technologie jsou umístěny v prostorách nové haly ve Varnsdorfu. Díky těmto technologiím je firma schopna plnit i ty nejnáročnější požadavky ze strany zákazníků.

ABX Baltik 6 – pískovecDisponujeme vlastní zkušebnou, ve které jsme schopni měřit parametry kamen, které vyžadují i ty nejpřísnější normy států EU, jako je např. Německo a Rakousko apod. Zkušebna je využívána pro měření požadovaných parametrů již při vyvíjení nových typů výrobků a pro kontrolní zkoušky, kde je opětovně zkoušena kvalita již zavedených vyráběných produktů.
Většina vyráběných kamen je konstruována na principu „dvojího spalování“ primárního a sekundárního vzduchu, u řady výrobků je využíván princip „trojího spalování“ s terciárním vzduchem. Navíc u vybraných typů používáme námi patentovanou automatickou regulaci poměru primárního a sekundárního vzduchu. V posledních letech je kladen důraz na jednoduchost ovládání, a proto získává na trhu své místo i systém bez primárního vzduchu, který je zároveň zárukou čistého spalování.
Dnešním trendem jsou nízkoenergetické, či pasivní domy. Pro ně firma nabízí kamna s nízkými výkony od 4 kW, kamna s teplovodními výměníky či akumulační hmotou. Tyto výrobky zaručují co největší využití tepla, které produkují. Všechna krbová kamna osazená teplovodními výměníky navíc splňují emisní limity zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, což zákazníkovi zaručuje možnost jejich používání i po roce 2022.

Detailní informace k jednotlivým produktům, použitým technologiím, informacím k zákonu 201/2012 Sb. a další tipy a rady najdete ne webu společnosti.

ABX s. r. o.
Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
tel.: +420 412 333 613
e-mail: info@abx.cz
www.abx.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři