Samoadhezní výztužné geomříže GlasGrid® - prodloužení životnosti asfaltových vozovek

Cílem článku je představit vyztužování asfaltových vozovek pro zvýšení odolnosti proti pronikání reflexních trhlin a následné deterioraci opravených asfaltových vrstev. Představujeme produkt řady GlasGrid umožňující fixaci geomříže k povrchu a následné odolání pojezdu stavební techniky bez použití hřebů nebo spojovacího postřiku.Toto téma je zpracováno v rámci výzkumného projektu TA ČR TA01011292.

Samoadhezní výztužné geomříže GlasGrid® - prodloužení životnosti asfaltových vozovek

Prodloužení životnosti

Tvorba reflexních trhlin v asfaltovém betonu obecně nastává v důsledku vlivu prostředí, zejména teploty a opakované zátěže a mezivrstva s geomříží redukuje toto podélné (horizontální) napětí. Velmi zjednodušeně pro konstrukci s geomříží platí, že kdykoliv se začne trhlina v krytových vrstvách vyvíjet, žebra geomříže přenášejí tahové síly odpovídající pohybu nebo rozevření povrchu trhliny (obr. 1).
Díky tomu může geomříž zadržovat zvětšování a růst trhliny. Jakmile je tento proces zastaven, vertikální smykový posun na povrchu trhliny bude dále omezen díky zaklínění samotného kameniva v kostře asfaltových směsí a ve výsledku povede k prodloužení životnosti konstrukce. Laboratorní zatěžování trámců s mříží GlasGrid prokázalo, že vyztužené vzorky byly 2-3 krát odolnější proti průniku trhlin než nevyztužené a trhliny nepronikaly skrze vrstvy nad geomříží. GlasGrid byl plně přilnut a integrován v asfaltových vrstvách a během testů podržel obě vrstvy dohromady.
Na základě 25leté zkušenosti a praxe z úspěšných instalací po celém světě, GlasGrid zajišťuje až 3násobné prodloužení životnosti vozovky, což představuje více jak 50% úsporu v budoucích investicích (údržba, modernizace a náklady na užívání) po dobu životnosti vozovky.

1 | Výztužný mechanismus geomříže v asfaltovém povrchuAplikace

Saint-Gobain ADFORS nabízí řešení pro různé typy poškození vozovek (50, 100, 200 kN v tahu) v kombinaci s možností rozdílného typu instalace. Tu je třeba zvážit u samotného řešení projektu, protože korektně vybraný produkt umožňuje bezproblémovou realizaci stavby s maximálním efektem na životnost opravené konstrukce. Dle způsobu aplikace na stavbě lze rozdělit typy geomříží a geokompozitů dle dvou základních způsobů instalace.

Geomříže aplikované na hladký povrch
Tyto mříže se aplikují na rovný nový povrch nebo původní povrch jen s jemným poškozením. Pro jejich fixaci k povrchu je využito adhezní vrstvy, která je na spodní straně geomříže. Ta je aktivována tlakem – např. přejetím válce. Spojovací postřik se aplikuje po položení geomříže pouze na propojení asfaltových vrstev v množství určeném v projektu.

Geokompozity aplikované na vyfrézovaný nebo silně poškozený povrch
Tyto mříže se aplikují primárně na frézovaný povrch s hrubší strukturou do 8 mm výšky zářezů frézy. Pro fixaci k povrchu mají geomříže ze spodní strany lehkou netkanou textilii zpravidla do 40 g/m2. Na povrch vozovky se nanese spojovací postřik, do něhož je geomříž s geotextilií aplikována. Po vyštěpení spojovacího postřiku je možno položit krycí asfaltovou vrstvu. Dávkování spojovacího postřiku musí být přizpůsobeno parametrům projektu a samotné absorpční schopnosti geotextilie. Celková hodnota je složena z množství určeného v projektu pro propojení vrstev a navýšena o absorpční vlastnosti netkané textilie. Do této kategorie patří i geokompozity s netkanou textilií těžší než 130 g/m2, které při dostatečné saturaci vytvoří hydroizolační vrstvu (tzv. interlayer barrier dle ČSN EN 15381).

Samoadhezní mříže

Pro dosažení maximální rovinatosti instalace mříže a její aktivace v souvrství spolu s dostatečnou ochranou proti posunu geomříže při pojezdu stavební techniky (finišeru a nákladních automobilů při dovozu asfaltové směsi) vyvinula SG Adfors tzv. samoadhezní geomříže. Jedná se o sklovláknité výztužné mříže řady ­GlasGrid, určené primárně pro aplikace na hladké a slabě porušené povrchy. Tím může být např. stávající povrch, vyrovnávací vrstva nebo nová vrstva. Samoadhezní ­GlasGrid se skládá z:
- sklovláknité geomříže zajišťující výztužný efekt a retardaci prostupu trhlin;
- speciálního ­polymerního coa­tingu sloužícího k ochraně skleněných pramenů proti poškození pojezdem techniky během instalace a zvyšující spolupůsobení asfaltových vrstev;
- adhezní vrstvy speciálně navržené tak, že při dodání na stavbu ve formě role je aktivována na cca 20 %. Po rozvinutí materiálu je nutné pro plnou účinnost adhezi k podkladu aktivovat pojezdem válce. Takto aplikovaná geomříž umožňuje instalaci bez nutnosti přistřelování hřeby i bez aplikace spojovacího postřiku pro fixaci k podkladu.

3 | GlasGrid určený pro aplikaci na frézovaný povrchKontrola kvality instalace

V ČR nejsou v dostupných normách TP, TKP jasně definovány nutné podmínky pro kontrolu kvality instalace. Nebližší informaci přináší nové slovenské technické předpisy z roku 2016 definující tzv. test adheze. V TP 64 se specificky uvádí: „Prichytenie výrobku k podkladu musí byť natoľko pevné, aby mechanizmy použité pre nasledovné technologické operácie (napr. sekundárny adhézny náter alebo ukladanie asfaltovej zmesi krycej vrstvy) nepoškodili požadované spojenie výrobku s podkladom. Prichytenie mreže a kompozitu k podkladu sa musí vždy overiť skúškou ihneď po uložení podľa nižšie uvedeného postupu.“
- Umístěte 1 m2 sklovláknité geomříže na korektně připravenou rovnou vyrovnávací vrstvu, která reprezentuje stav projektu.
- Aktivujte lepidlo přejetím válcem nebo dostatečným tlakem pro plnou aktivaci lepidla.
- Použijte kalibrovaný pružinový siloměr (mincíř) a zahákněte hák ve středu geomříže.
- Táhněte kolmo vzhůru od povrchu, dokud se nezačne geomříž uvolňovat.
- Poznamenejte si výsledek v kg.
- Pokud je výsledek 9 kg nebo více, můžete začít s pokládkou krycí vrstvy. Pokud se síť posouvá nebo sklouzává, pokládku ihned přerušte a konzultujte stav s dodavatelem geomříže. Pokud je zjištěna přilnavost nižší než 9 kg (90 N), nepokračujte v instalaci bez provedení vhodného nápravného opatření.
- Test provádějte každých 300 m2 položené geomříže.

Pro celkové posouzení kvality instalace geomříže je třeba dále posoudit faktory jako je např. rovinatost, překlady, zvlnění materiálu.

4 | Test adheze GlasGridZávěr

Kvalitní a správně zvolený výztužný materiál vhodný pro daný typ poškození vozovky a typ opravy spolu s profesionální instalací umožňuje bezproblémovou pokládku asfaltových vrstev a následné 100% splnění funkce v asfaltovém souvrství. Vzhledem k tomu, že instalace a fixace výztužných geomříží a geokompozitů je jednou z nejkritičtějších fázi nutnou ke splnění finálních vlastností navrhované opravy vedoucí k prodloužením životnosti, je nutné věnovat výběru výztužného skelného prvku spolu s jeho zabudováním dostatečnou pozornost. Výztužné geomříže a geokompozity řady GlasGrid nabízí veškerou škálu výztužných prvků s respektem k typu poruch spolu s variabilitou instalačních možností. Více než 25leté zkušenosti ­Saint-Gobain Adfors s vývojem, výrobou a instalací vedly k optimalizaci procesu rekonstrukcí spolu s unikátními řešeními v oblasti prodlužování životnosti dopravních staveb.

5 | Selhání instalace geomříže asijské výroby bez adhezní vrstvyO Saint-Gobain ADFORS CZ

Společnost je předním výrobcem a zpracovatelem skleněných vláken v Evropě. Ve svých výrobních závodech v Litomyšli a Hodonicích u Znojma sdružuje primární výrobu skleněného vlákna i jeho následné zpracování. ADFORS CZ nabízí široké portfolio výrobků pro stavebnictví i průmyslové aplikace, jako jsou sklovláknité mřížky (perlinky) Vertex®, pásky FibaTape® určené na spoje sádrokartonových desek, sklovláknité tapety Novelio® a výztuže do asfaltových vrstev GlasGrid®. ­A­DFORS CZ zaměstnává více než 1 900 pracovníků. Roční obrat v roce 2016 dosáhl
6,76 miliard Kč.

6 | Bezproblémová pokládka asfaltových vrstev a pojezd po instalované samoadhezní mříži GlasGridIng. Štěpán Bohuš, Ph.D.
Product Manager SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o.
Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl
tel.: +420 739 322 636
stepan.bohus@saint-gobain.com
www.adfors.com/eu/cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři