EUROVIA CS rekonstruuje jednu z nejstarších tramvajových tratí v Olomouci

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Miroslav Lajda ze společnosti Eurovia CS, a. s.

EUROVIA CS rekonstruuje jednu z nejstarších tramvajových tratí v Olomouci

Hanácká metropole Olomouc je jedním z nejstarších měst na území České republiky. Je sídlem arcibiskupství, Palackého univerzity, či sídlem Vrchního soudu. Historické centrum Olomouce je významnou památkovou rezervací, po Praze druhou nejvýznamnější v ČR. Právě tu však nyní panuje čilý stavební ruch.

Na počátku dubna zde totiž pracovníci společnosti Eurovia CS, a. s. – závod Zlín, zahájili intenzivní práce na rekonstrukci tramvajové trati v ulici 1. Máje, která spojuje náměstí Republiky s důležitými městskými ulicemi Masarykovou a Komenského.
Zajímalo nás aktuální dění kolem rekonstrukce. Spojili jsme se proto se stavbyvedoucím akce, panem Ing. Miroslavem Lajdou, a požádali jsme ho o rozhovor. Ten na naši úvodní otázku, v jakém stavu se nacházela ulice 1. Máje v době převzetí staveniště, říká:
„Úvodem bych rád zmínil, že se jedná o jednu z nejstarších tramvajových tratí v Olomouci. Tomu bohužel odpovídal i její technický stav. Na neutěšenou situaci reagoval drážní úřad vytvořením posudkové zprávy, jejímž obsahem byly i konkrétní termíny požadující odstranění závad. Na základě této zprávy nakonec město rozhodlo o realizaci modernizace celé trati.“

V jaké části města se stavba nachází?

Stavba se nachází přímo v centru Olomouce, konkrétně v jeho historické části, velmi blízko je pěší zóna, která je de facto srdcem města.


Jaké práce jsou obsahem rekonstrukce?

Předmětem stavby je komplexní rekonstrukce celé ulice 1. Máje včetně obnovy inženýrských sítí. Obsahem akce je odstranění původních kolejí a dlažeb, realizace výkopů, opravy a přeložky inženýrských sítí, vložkování původní kanalizace, provedení nových domovních přípojek, přeložky vodovodu, nové vrstvy vozovky, nové dlažby, nové koleje, nové trakční vedení i nové veřejné osvětlení ulice.

Nacházíme se v srdci historické Olomouce. Jaké to kladlo nároky na archeologický průzkum?

Současně s prováděním stavby je realizován památkáři kontinuálně záchranný archeologický výzkum. Město Olomouc tento průzkum nařizuje samostatně, a my s městem a archeology úzce spolupracujeme. První nálezy byly zaznamenány ihned po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev, kdy byly objeveny pozůstatky původně středověké Hradské brány zbourané v 19. století. Zbytky průchodu, který hlídal vstup do Olomouce po šest století, našel tým odborníků z Národního památkového ústavu. Znamená to tedy, že v celé délce trasy se intenzivně zkoumá podloží a skutečně se zde naráží na různé historické nálezy.

V jaké fázi se nachází stavba v současné době?

Stavba se nyní nachází v počátečním stádiu. My jsme ji přebrali od investora počátkem dubna, kdy zde byla naplánována výluka. Tudíž stavíme teprve druhým měsícem. Zprovoznění stavby je plánováno na listopad letošního roku. To znamená, že stavbu bychom měli předat městu již za sedm měsíců.

V čem spočívá složitost stavby?

Zejména v logistice a jejím zabezpečení. Stavba se nachází v nejužším centru města. Pohybuje se zde velké množství lidí a ulici lemují poměrně vysoké domy, v nichž lidé bydlí. Nachází se zde také obchody, restaurace i další služby. To na nás kladlo zvýšené nároky v tom, aby zde byl občanům zachován bezpečný přístup a zachována možnost pohybu.

Co přinese stavba obyvatelům města po svém dokončení?

Dopravně bude ulice fungovat obdobně, jako tomu bylo před zahájením rekonstrukce. Bude tedy veřejně přístupnou komunikací. Občanům však nabídne zcela nový uživatelský komfort. Pod nové koleje budou kupříkladu vloženy antivibrační rohože, které výrazně sníží hlučnost provozu tramvají. Ve finální fázi stavby zde budou samozřejmě položeny nové povrchy ze žulové dlažby. Ty byly vybrány přesně dle požadavků památkářů, ať již se jedná o jejich zrnitost či barevný odstín.


V závěru bych se vás rád zeptal na investiční náklady rekonstrukce.

Náklady celé komplexní rekonstrukce ulice 1. Máje jsou plánovány ve výši 66 mil. Kč bez DPH.

A co říci závěrem?

V současné době se na stavbě intenzivně pracuje. Jsou sejmuty povrchové vrstvy vozovky, probíhá archeologický průzkum a realizovány jsou přípojky domovních kanalizací. Po svém dokončení přinese rekonstrukce ulice obyvatelům Olomouce nejen mnohem vyšší bezpečnost tramvajové dopravy, ale také snížení hlučnosti i zcela novou estetickou hodnotu inkriminovaného prostoru.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek

EUROVIA CS, a. s.
oblast Morava, závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín
tel.: +420 577 116 911
fax: +420 577 116 912
e-mail: eurovia-zlin@eurovia.cz
www.eurovia.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři