Kompozitní konstrukční materiály na železničních stavbách

Použití kompozitních konstrukčních prvků RONN-MEA jsme v předchozích článcích ukázali převážně na silničních a dálničních objektech, jako jsou dálniční mosty a přidružené vodoprávní stavby, kompozitní zábradlí na opěrných stěnách, silniční mosty nebo obslužné lávky. Velký počet realizací na železničních objektech jsme zatím odborné veřejnosti nepředstavovali.

Kompozitní konstrukční materiály na železničních stavbách

Kompozit versus ocel
Použití kompozitních prvků na železničních objektech se pomalu stává samozřejmostí a v některých případech vytlačují dřevo nebo ocel. Vlastnosti, pro které jsou u Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) kompozitní prvky požadovány, můžeme podle našich zkušeností shrnout do následujících bodů.

Životnost a odolnost
Životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům umožňuje využít kompozitní rošty na mostní lávky (obr. 1 – železniční most v Chrastavě) nebo také ve vysokohorském prostředí v Harrachově. Kompozitní rošty použité právě při rekonstrukci tratě Liberec – Harrachov umožnily snadné zakrytí prostoru i při nerovnosti skalní stěny, která tvořila jednu stranu obslužné lávky (obr. 2). Pevnost a stabilita kompozitních roštů se nesnižuje ani v mrazech.
Testování lávek a zábradlí
Lávky nebo zábradlí prochází testy, které provádí SŽDC. Tyto testy jsou zacíleny na měření pevnostních veličin, ale také na požární odolnosti. Rošty RONN-MEA vyhovují požadavkům SŽDC na požární odolnost a mohou se tak bez problému používat i na exponovaných stavbách, jako například železniční most přes Labe v Ústí nad Labem (obr. 3).

Bezpečnost roštů pro chodce
Koleje nemusí nutně být spojeny pouze se SŽDC. Pražský dopravní podnik používá dlouhá léta kompozitní rošty RONN-MEA ve vchodech do metra na zakrytí kanálků, ve vozovnách tramvají nebo v posledních měsících při částečné rekonstrukci tratě lanové dráhy na Petřín (obr. 4). Zakrytí kabelových kanálků nebo chodníků v lanové dráze se osvědčilo díky velice dobrým bezpečným protiskluzovým vlastnostem a odolnosti vůči olejům. V neposlední řadě je pro Pražský dopravní podnik důležitý faktor naprostého nezájmu o krádeže, protože kompozitní prvky nejsou vhodné pro zpětný odkup a ani pro zátop díky své nehořlavosti.Rošty s nízkou váhou na střechu
Použití kompozitních konstrukcí a roštů RONN-MEA nemusí být pouze na kolejových objektech. V první i druhé etapě rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze se ve spolupráci s firmou Metrostav průběžně instalují kompozitní rošty s protiskluzovou úpravou na obslužné lávky na střechu nad nástupiště (obr. 5). Nízká váha a flexibilita rozměrů snižuje celkové zatížení střechy a umožňuje vyřešit i atypické detaily při montáži.


Kompozitní konstrukční prvky dnes používáme nejen na dopravních stavbách, ale také v chemickém průmyslu, výrazně se uplatňují na vodohospodářských stavbách, v potravinářství, ale také na fasádách domů a jiných stavebních objektech. Firma MEA Water Mana­gement (dříve RONN) s týmem odborných projektantů, techniků a montážníků navrhuje a instaluje stovky staveb ročně v České a Slovenské republice.

Ing. Jan Ochec
MEA Water Management s. r. o.

MEA Water Management s. r. o.
Kontaktní centrum: +420 841 111 128
praha@mea-odvodneni.cz
www.mea-odvodneni.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři