Zelená úsporám s EKOLAKem

Když byl v dubnu letošního roku představen státní program Zelená úsporám, laická i odborná veřejnost očekávala již od počátku masivní zájem o snižování energetické náročnosti obytných budov.

Tento předpoklad byl podporován i skutečně viditelnou mediální kampaní včetně přednášek, prezentací i dalších promo akcí. Podle zpráv Státního fondu životního prostředí byl ohlas a zájem skutečně mimořádný, ale postupem času, kdy se zájemci začali v problematice více orientovat, zjistili, že na nabízené dotace ve většině případů "nedosáhnou". Tuto skutečnost výstižně vyjadřuje fakt, že během tří měsíců od vyhlášení programu bylo podáno celkem asi dvě sta žádostí o dotace. Vzhledem k tomu, že se předpokládá rozdělení 25 miliard během čtyř let, je to žalostně málo. Uvědomilo si to i Ministerstvo životního prostředí, respektive Státní fond životního prostředí, protože finanční výnosy z prodeje emisních povolenek lze použít pouze na podporu činností a opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, a provedlo razantní úpravu tohoto programu. Poslední úpravy pravidel poskytování byly vyhlášeny 10. srpna. Pojďme se podívat na nejdůležitější změny.
- Není rozhodující počet opatření, ale dosažená úspora. Ta musí dosáhnout alespoň 20 % pro dotaci v základní míře (650 Kč na m2podlahové plochy) a 30 % pro dotaci ve zvýšené míře (850 Kč na m2podlahové plochy). Znamená to tedy, že i provedením jediného opatření můžeme na dotace dosáhnout, což je finančně i technicky mnohem snadnější.
- Novinkou v programu je také snížení vstupních nákladů v podobě poskytnutí dotace na nezbytné energetické ohodnocení domu a vypracování projektu realizace energetických úspor a instalaci obnovitelných zdrojů. Dotace na projektové dokumentace a na energetické hodnocení budou fixní a budou se vyplácet v momentě schválení žádosti o dotaci. Tato podpora je poskytována z prostředků technické asistence programu Zelená úsporám a vyplácena bude do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů korun.
- V některých kategoriích se dotace zvýší o 5 až 15 %.
- Po dořešení detailů se plánuje spolupráce s dotačním titulem Panel, a tím pádem poskytování dotací i pro bytové domy postavené panelovou technologií.
- Zjednodušení administrativy. Například výše dotace na nové systémy vytápění se budou poskytovat pevnou částkou podle zvoleného typu, při výstavbě domu v pasivním energetickém standardu nebude povinnost využít dodavatelů a výrobků zaregistrovaných v seznamech SOD a SVT.
Přestože ministr životního prostředí nepřímo vyloučil další modifikaci tohoto programu, nechme se překvapit, jestli se nabídka peněz a poptávka investorů natolik přiblíží, aby 25 miliard Kč bylo proinvestováno účelně a tím pádem adekvátně klesly emise skleníkových plynů.
Společnost EKOLAK s.r.o. se aktivně zapojila registrací mezi dodavatele výrobků a technologií, v našem případě certifikovaných zateplovacích systémů, a mezi sslužby zařadila poradenství v problematice dotací a případnou pomoc žadatelům s žádostmi i potřebnými doklady.
Vývoj situace okolo programů stabilně monitorujeme a jsme tedy připraveni žadatelům ochotně pomoci.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři