Sdružení EPS ČR podporuje program "ZELENÁ ÚSPORÁM"

Expandovatelný polystyren (EPS) zaznamenal od počátku padesátých let minulého století, kdy byl uveden na trh firmou BASF v Německu, nebývalý rozvoj v oblasti kvality, kvantity a aplikací.

Sdružení EPS ČR podporuje program

Vždyť v roce 1960 se na celém světě spotřebovalo pouze 35 tisíc tun EPS (pro zajímavost v současné době pouze Synthos - dříve Kaučuk Kralupy - vyrábí téměř trojnásobek tohoto množství). S postupným rozvojem aplikací v izolacích budov pomocí EPS, zahájených v sedmdesátých let minulého století, se množství spotřebovaného EPS v Evropě v roce 2008 zvýšilo na 1,8 milionu tun, na celém světě pak na téměř 5 milionů tun.

Více než 70 % EPS se spotřebovává ve stavebnictví, přičemž dosavadní realizace izolací 200 milionů budov v Evropě pomocí EPS pomohly k plnění Kjótského protokolu z hlediska snižování emisí oxidu uhličitého. Při výrobě EPS a následném zpracování na izolační desky a jejich aplikaci při zateplení vznikají emise oxidu uhličitého 150krát nižší než jsou efekty z následných úspor energií a tedy i emisí oxidu uhličitého z vytápění budov.

V Evropě vyrábí EPS surovinu 25 výrobců, sdružených v rámci Plastics Europe v Bruselu. Produkt zpracovává více než 900 zpracovatelů - výrobců EPS desek. Ti jsou organizováni prostřednictvím národních asociací do ­EUMEPS se sídlem v Bruselu.

Sdružení EPS ČR bylo založeno v roce 1998 a má 11 členů (www.epscr.cz). Posláním je propagovat nové aplikace, ale i připravovat pro své členy metodické materiály k problematice zdraví a ochrany pracovníků, životního prostředí, požární bezpečnosti, standardizace a zejména kontroly kvality. Kromě zapojení do evropských struktur spolupracuje Sdružení i s Cechem pro zateplování budov (www.czb.cz).

O efektivitě těchto aktivit svědčí několik údajů. Spotřeba EPS v ČR má nejvyšší dynamiku v celé Evropě - index růstu 2008/2000 dosáhl hodnoty 295 % a v absolutní spotřebě jsme na pátém místě i před lidnatějšími členy EU. Index růstu 2008/2000 aplikací v rámci ETICS je ještě vyšší a blíží se 400. Naši členové zaměstnávají 940 pracovníků, do rozvoje výroby a nových technologií investovali 3,4 miliard Kč a jejich roční obrat dosáhl v roce 2008 hodnoty 4,1 miliard Kč.

V dubnu letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostřední program "Zelená úsporám". Ještě před zahájením tohoto programu jsme Ministerstvo životního prostředí ujistili, že tento ambiciózní program jsme schopni surovinově, materiálově, včetně nových výrobků, pokrýt. Dbáme taktéž na kvalitu, a to realizací projektu monitoringu kvality vyráběných fasádních desek, dodávaných na trh jak členy, tak nečleny Sdružení EPS ČR. Na tento projekt jsme vyčlenili téměř 1 milion Kč, když vlastní odběr vzorků a testování provádí státní zkušebna TZÚS Praha.

Shromažďujeme data z měření ve třech nízkoenergerických domech. Dále připravujeme spolupráci na projektu a výstavbě pasivního domu.

Všichni naši členové jsou zaregistrováni v Seznamu výrobků a technologií (SVT) - www.zelenausporam.cz. Sdružení EPS ČR očekává, že po počátečních obtížích s nastartováním projektu "Zelená úsporám" - mimochodem letos došlo i k poklesu spotřeby EPS - se smysluplná akce po úpravách rozběhne naplno, aby naši členové mohli plně realizovat připravené materiálové i technologické inovace.

Ing. František Vörös
Sdružení EPS ČR


Sdružení EPS ČR
Na Cukrovaru 74, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 725 747, fax: +420 315 725 747, mobil: +420 607 603 132
e-mail: info@epscr.cz, web: www.epscr.cz

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři