Hospodárná hydroizolace čistíren komunálních odpadních vod

Ve slovenské Stupavě byla v letech 2009/2010 v rámci výstavby komunální kanalizace rozšířena také místní čistička odpadních vod (ČOV). Paralelně byla postavena nová železobetonová jímka na odpadní vody s následnou izolací proti vodě hydroizolačními stěrkami Schomburg.

Hospodárná hydroizolace čistíren komunálních odpadních vod

Hydroizolace byla provedena na celkové ploše cca 2 200 m2, podklad však v důsledku smršťování vykazoval četné trhliny, jež bylo nutno uzavřít (cca 450 m).

Trhliny procházející přes celou tloušťku konstrukce byly nejdříve injektovány PUR-pryskyřicí AQUAFIN-P4. Po injektáži byla v oblasti trhlin a pracovních spár (napojení stěny s podlahou) aplikována z vnitřní / návodní strany vysoce flexibilní minerální hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K, a to včetně těsnicí pásky ASO-Dichtband-2000-S. Po ošetření všech detailů a trhlin byla provedena hydroizolace betonového povrchu krystalickou hydroizolační stěrkou AQUAFIN-IC, která byla aplikována strojně (High Pump M8).

Obě výše uvedené hydroizolační stěrky AQUAFIN-2K a ­AQUAFIN-IC mají prokázanou odolnost vůči fekáliím a představují hospodárný způsob hydroizolace objektů v komunální kanalizační síti, u kterých lze vyloučit mechanické namáhání betonových povrchů.

Pro oblasti, kde se uvažuje s mechanickým (abrazivním) zatížením, vyšším chemickým zatížením (průmyslové odpadní vody), nebo kde se požaduje plynotěsnost (vyhnívací nádrže, bioplynové stanice), nabízí společnost Schomburg systémy ochrany povrchu na bázi epoxidových pryskyřic (­INDUFLOOR-IB2370) anebo vysoce flexibilních pryskyřic na bázi polymočoviny (­GEPOTECH-11/30).

Ing. Matouš Hejtmánek, projektový manager,
SCHOMBURG Čechy a Morava, s.r.o.
www.schomburg.cz

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři