Doka posiluje bezpečnost na staveništích

Osmadvacátý duben je tradičně věnován bezpečnosti na pracovištích – jde totiž o mezinárodní den bezpečnosti práce. A té je třeba věnovat pozornost zejména u staveb. Stavební sektor totiž patří mezi nejrizikovější a staveniště se tak řadí mezi místa s vysokým počtem úrazů.

Doka posiluje bezpečnost na staveništích

Velké části z nich se ale dá snadno zabránit pomocí dodržování jednoduchých pravidel BOZP jednotlivými pracovníky, další řadě pak vytvořením bezpečného pracoviště pomocí profesionálních bezpečnostních systémů. Zvlášť při práci s bedněním nebo při pohybu na monolitickém skeletu hrubé stavby se vyplatí využít profesionální systémy, které jsou kompatibilními s ostatním materiálem nasazeným na stavbě. Například společnost Doka proto nabízí ucelenou řadu snadno vzájemně kombinovatelných bednicích a bezpečnostních systémů.

Ochrana volného okraje za pár minut
Nejčastějším typem úrazu je pád do hloubky nebo z výšky, proto by měla být naprostým základem ochrana volného okraje vhodným zábradlím. Různá řešení z materiálu stavby sice mohou vypadat jako funkční, ale důvěřovat jim rozhodně nelze a v případě jejich selhání mohou být následky fatální. Navíc jejich instalace mnohdy zabírá více času, a dokonce přináší vyšší nebo minimálně srovnatelné náklady jako použití profesionálních zábradlí. Systém ochrany volného okraje Doka XP oproti improvizovaným řešením nabízí řadu variabilních botek pro použití v celém rozsahu stavby – od parapetů a stropních desek, přes schodiště až po realizace s prefa prvky. Navíc jsou komponenty certifikované a zcela jednoznačně bezpečné. K nim náležející sloupky zábradlí a zábradelní profily jsou zárukou celistvého bezpečného systému. Ten se navíc díky „click“ systému velmi rychle kompletuje, takže zabezpečení stavebního objektu je otázkou chvíle.

Bezpečně nahoru i dolů
Výstupové cesty na staveniště či bednění bývají mnohdy řešeny provizorními žebříky, někdy dokonce přímo z materiálu stavby. Přitom přístup na staveniště je jedním ze základů bezpečné práce. S využitím montovaných schodišť, například výstupové věže 250,  přitom pracovní týmy získají cenově dostupné, ale zejména bezpečné a komfortní přístupy, které se vyplatí zejména tam, kde je na vstupech větší provoz – na velkoryse dimenzovaném schodišti se totiž dva dělníci pohodlně vyhnou. Systémy žebříků Doka XS zase poskytují bezpečný a rychlý přístup na bednicí systémy a u některých jsou, pro zvýšení základní bezpečnosti, dokonce integrované v základní sestavě bednění.

Lávky pro betonáře i lešení pro armování
Součástí bezpečného staveniště by měly být i pracovní plošiny, které jsou přímo designované pro využití s bedněním Doka. Jejich jednoznačnou výhodou je, že se většinou jedná o předmontované celky, které se na místo jednoduše a bezpečně usadí pomocí jeřábu. Stejně tak mohou být součástí dodávky i celky armovacího lešení Doka Modul , které usnadní přístup k výztuži i bednění v nižších patrech.

Ochrana pracovníků i v nejvyšších patrech
Společnost Doka nabízí ochranu i v nejvyšších patrech. Například systém ochranných štítů pro šplhací a samošplhací bednění přináší nejen ochranu proti pádu osob i předmětů, ale také komfortní staveniště chráněné před povětrnostními vlivy. Celý systém je navíc variabilní a hydraulicky samoposuvný, takže je přínosem i ekonomicky – setří čas nejen stavebníkům, ale i jeřábu.

Bezpečná stavba posiluje důvěru ve stavební firmu
Bezpečnost při práci je důležitá nejen pro samotné pracovníky ale i pro stavební firmy, potažmo zadavatele díla. Dá se totiž jednoduše říci, že stavební společnost, která dodržuje zásady bezpečné práce, je důvěryhodnější i co se týká obecné kvality celkového díla. A to nejen díky tomu, že na bezpečném pracovišti se mohou pracovníci věnovat stavbě s větším nasazením a soustředěním, ale i proto, že se věnuje pečlivě a s nasazením všem aspektům stavby - od kvalitních materiálů a jejich zpracování až po bezpečné pracoviště.

Data bezpečně pod kontrolou
Bezpečně v pořádku by měla být i veškerá data týkající se stavby i bednicích a bezpečnostních systémů. Pro jasnou a bezpečnou kontrolu vyvinula společnost Doka portál elektronické správy staveniště myDoka, který přináší optimalizaci kancelářských procesů staveniště a vytvoření zabezpečeného elektronického archivu. Najdete v něm mimo jiné přehled o dodacích listech, vratkách i fakturách, kontrolingové nástroje, možnosti sdílení dokumentů, plánů i fotografií a samozřejmě i aktuální přehled materiálu na stavbě.

Levné se může prodražit
I když je na trhu řada profesionálních bezpečnostních prvků, stále velká část staveb využívá improvizované bezpečnostní řešení z materiálu stavby. Přitom takové zajištění bezpečnosti může být velmi kontraproduktivní, ve svém důsledku dokonce nebezpečnější než žádné. Improvizovaná řešení totiž velmi často využívají zbytkové materiály, a tudíž se nemohou pevností a spolehlivostí rovnat s profesionálními systémy. Při nešťastné události navíc hrozí nejen postih stavební firmě, ale i další komplikace až v podobě zastavení stavby.

Bezpečně od projektování až po dokončení stavby
Ve společnosti Doka nám záleží na bezpečném a zdárném dokončení všech projektů. Proto už v počátcích podporujeme zákazníky bezpečnostním poradenstvím i doporučením efektivních bezpečnostních systémů. Navíc některé ochranné systémy jsou pro zvýšení bezpečnosti do bednicích prvků přímo integrovány. A o efektivitě jejich nasazení svědčí i to, že díky tomuto přístupu Doka získala řadu vyznamenání a ocenění na bezpečnostním poli.

Přehled bezpečnostních systémů Doka:

Pracovní a ochranná lešení
-               Skládací plošina K
-               Plošinový systém Xsafe plus
-               Armovací lešení Modul

Ochrana proti pádu
-               Ochranné zábradlí
-               Sloupky zábradlí
-               Systém ochrany okraje XP

Ochranné štíty
-               Ochranný štít Xclimb 60

Výstupy
-               Schodišťová věž 250
-               Výstupový systém XS

www.doka.com

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři