Hliníkové výplně stavebních otvorů REYNAERS - moderní vzhled a výrazné úspory energií

Stavby nových firemních areálů jsou specifickou částí segmentu pozemního stavitelství v ČR.

Hliníkové výplně stavebních otvorů REYNAERS - moderní vzhled a výrazné úspory energií

Architektům se v drtivé většině případů daří každé takové stavbě pro soukromého investora vtisknout neopakovatelný ráz, přičemž musejí ve svých návrzích respektovat často náročné požadavky investora, ať už se týkají vzhledu, funkčnosti či minimalizace nákladů na provoz takových objektů.

Firma DOSTING, spol. s r.o., působící na trhu stavebních prací již více jak 15 let, se na stavbách takových budov podílí dodávkami hliníkových oken, dveří, prosklených a kazetových fasád. Volba správného druhu výplně stavebních otvorů či fasády pak výrazně ovlivní provozní náklady budovaného díla.

Nové trendy v hliníkových systémech REYNAERS

Okna, dveře a fasádní systémy REYNAERS Aluminium jsou vyvíjeny s cílem zlepšit energetickou efektivitu budov, jejich design, komfort a bezpečnost. Jejich tepelné vlastnosti, vodotěsnost a vzduchotěsnost jsou testovány na základě nových platných norem v EU. Rozsah produktů obsahuje mnoho variant a kombinací profilů, ať už s nejlepšími tepelnými vlastnostmi, tak i s odolností proti vniknutí, s požární odolností a neprůstřelné varianty výplní stavebních otvorů.
Prostředky vynaložené na vývoj nových systémů, ale i jednotlivých individuálních řešení projektů, jsou úzce spojeny s požadavky investorů. Jednoznačně se vývoj nových systémů ubírá cestou plnění stále náročnějších požadavků investorů či koncových klientů.

Mezi nejnovější systémy REYNAERS patří okenní a dveřní systém CS86-HI a inovovaný fasádní systém CW50. Oba dva systémy si našly velmi rychle oblibu u architektů a investorů v ČR i SR.

CS86-HI je tepelně vylepšený tříkomorový systém pro okna a dveře, který představuje optimální kombinaci bezpečnosti a tepelného komfortu. Polyamidový pásek vyztužený skelnými vlákny s žebrováním (komorami), zaručuje vysoké hodnoty izolace (Uf ≤ 1,47 W/m2K) v závislosti na použité kombinaci rám/křídlo. Pružné izolační pásky ve dveřních křídlech eliminují ohýbání profilů vlivem teplot vně i uvnitř. Systém je k dispozici v několika designech pro použití v různých architektonických souvislostech. Samozřejmostí je barevné řešení dle vzorníků RAL, eloxáží, příp. speciálními projektovými barvami včetně odlišné barvy exteriéru a interiéru použitého hliníkového systému.

Inovovaný systém CW50 je fasádní a střešní systém, který nabízí ne­omezenou tvůrčí svobodu a maximální průnik světla do budovy. Systém nabízí 11 druhů stylů s odlišným venkovním vzhledem. Značný rozsah systému nabízí variantní technická řešení pro různé typy fasád, jako například protipožární (CW50-FP) nebo vysoce izolační provedení (CW50-HI).

Firma DOSTING Brno v posledních dvou letech úspěšně dodala výše popsané hliníkové systémy ­REY­NAERS na celou řadu staveb, které po dokončení slouží investorovi či nájemníkům k plné spokojenosti. Za zmínku jistě stojí dvě výškové budovy v areálu firmy LRB BUILD Brno, z nichž jedna již slouží druhým rokem nájemníkům a druhá je těsně před dokončením (viz obr. 1).
Dalším zajímavým firemním areálem, kde popisované hliníkové systémy dotvářejí moderní charakter administrativní i provozní budovy, je areál firmy ELKOV Brno na Kšírově ulici (viz obr. 2). Na stejné ulici byla dokončena rovněž architektonicky zajímavá přístavba areálu firmy HAMA (viz obr. 3).
Od začátku letošního roku se dění ve firmě STAPPA MIX v Brně odráží v nové moderní fasádě nového sídla společnosti v Heršpické ulici (viz obr. 4).
Má-li architekt nově budovaného dostatek volnosti a nechybí prozíravost investora, může vzniknout z autosalonu dílo, na které je radost pohledět. Jako v případě Autosalonu TOYOTA v Pardubicích, kde se firma DOSTING podílela dodávkami výplní stavebních otvorů a fasád (viz obr. 5).

Spolu s moderními hliníkovými prosklenými výplněmi otvorů se u moderních budov stále častěji používají různé typy kazetových fasád, které firma DOSTING rovněž vyrábí a montuje. O těch bude hovořit článek v některém z dalších čísel ča­sopisu.

Josef Suchomela, Stanislav Novák
DOSTING, spol. s r.o.


DOSTING, spol. s r.o.
Košinova 19, 612 00 Brno
tel.: 549 522 211, fax: 549 522 210
e-mail: suchomela@dosting.cz, www.dosting.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři