Inovace Schüco se ubírají cestou trvalého snižování energetické náročnosti staveb

říká Ing. Jaromír Veverka, OŘ společnosti Schüco ČR, v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny.

Inovace Schüco se ubírají cestou trvalého snižování energetické náročnosti staveb

Společnost Schüco International KG patří již řadu let mezi přední evropské dodavatele hliníkových prosklených fasádních systémů, plastových profilů a solárních zařízení. S jejím přispěním vznikly v minulosti u nás takové stavby, jakými jsou EMPIRIA Tower, budova ŘLP IATCC v Jenči u Prahy, budova Diamond Point nebo nyní objekty multifunkčního komplexu River City.
Tento rok však pro stavebnictví nezačal nejlépe. Obor se potýká s nedostatkem financí, což v konečném důsledku vedlo k odložení zahájení řady již připravených projektů.
Zajímalo nás, jak se v tomto nelehkém období daří společnosti Schüco. V krásném prostředí karlovarského golfového hřiště Cihelny jsme se proto sešli s obchodním ředitelem společnosti Schüco ČR, panem Ing. Jaromírem Veverkou, kde jsme mu položili několik otázek. Ten nám ochotně vyšel vstříc a podal nám na ně vyčerpávající odpovědi.

V druhé polovině května proběhl již druhý kongres České komory LOP v hotelu Clarion v Praze - Vysočanech. Jak hodnotíte tento kongres z pohledu společnosti Schüco a jaká témata byla na tomto kongresu nejvíce diskutována?

Nejdříve jen krátce k České komoře lehkých obvodových plášťů a členství Schüco v komoře. My jsme v době přípravy založení CK LOP velmi přivítali iniciativu a vznik odborné komory, která zastřešuje dnes nejvýznamnější partnery v oblasti lehkých obvodových plášťů v České republice jak z pohledu členství systémových dodavatelů, tak především z pohledu členství výrobců konstrukcí.
Jsme naprosto pevně přesvědčeni, že působení komory, a v jejím rámci aktivní přínos jednotlivých členů, může do budoucna významným způsobem zvýšit kvalitu a efektivitu výkonů a dodávek výrobních a montážních firem.
Druhá celostátní konference České komory lehkých obvodových plášťů se v souladu s přáními účastníků loňské konference více věnovala oblasti praktických témat a my jsme potěšeni faktem, že náš příspěvek "Jak energii šetřit a získat - fasádní konstrukce Schüco E2" byl hodnocen velmi pozitivně a přínosně.
K otázce nejvíce diskutovaných témat je odpověď v zásadě jednoduchá. Začít se má od začátku a tím začátkem je například návod jak správně stavět, tedy norma. Nová norma Okna a dveře ve stavebnictví - Technické požadavky a Požadavky na zabudování, její obsah a výklad byly zcela poprávu velmi diskutovaným tématem.
To, co by nemělo být předmětem diskuse, je aktivní účast výrobců na přípravě a tvorbě normy, protože jejich přínos a praxe jsou neoddiskutovatelné.

Jakým tématem přispěla do programu konference Vaše firma Schüco?

Jak jsem se již zmínil výše, příspěvek Schüco byl věnován nové fasádní konstrukci Schüco E2. Frank Zimmermann, vedoucí skupiny vývoje fasádních systémů z ­Bielefeldu, představil produkt současné filozofie ­Schüco, fasádní konstrukci umožňující zcela inovativním způsobem přispět k současnému trendu snižování energetické náročnosti staveb. Fasádní konstrukce Schüco E2 umožňuje na straně jedné novými produkty a technolo­giemi snížit potřebu energie objektu a na straně druhé, opět s použitím novým materiálů a produktů, nahradit stávající zdroje energie energií získanou prostřednictvím obnovitelných zdrojů, v našem případě se jedná o energii získávanou ze slunečního záření.

Při našem setkání v loňském roce jste již zmínil určitý pokles trhu v oblasti plastových oken i prosklených fasád. Jak hodnotíte z Vašeho pohledu dění na trhu ve vašem oboru nyní?

Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost působí globálně a český trh nevyjímaje, v oblasti výplní otvorů a lehkých fasádních plášťů a dále také v oblasti solárních systémů, je náš trh obsáhlejší a má přeci jen rozdílné charaktery. Jedno je ovšem společné. Finanční a hospodářská krize, které jsme svědky od konce loňského roku, se nevyhnula ani společnosti Schüco, jen bezprostřední dopad na prodej jednotlivých je komodit je různý. Z našich aktivit byla nejcitelněji postižena divize prodeje hliníkových systémů. V této oblasti jsme byli řadu let významným podílem závislí na výstavbě velkých komerčních objektů, často financovaných zahraničními investory. Zde je pokles poptávky nepříjemně velký. Příznivější situace je jednak v oblasti prodeje plastových systémů a především v oblasti solární energie. Zde jsme se museli vypořádat nejen s krizí, ale mimo jiné i s dlouhým zimním obdobím, které neumožnilo zahájit řadu projektů v oblasti využití solární energie a jak již bylo naznačeno, také s opatrnější úvěrovou politikou bankovního sektoru.

V poslední době je hodně frekventovaným tématem vládní program Zelená úsporám. Zapojí se do tohoto programu i vaše obchodní divize Solar?

Samozřejmě, jednou z našich stávajících aktivit na trhu nejen v České republice je podpora výrobců s cílem snížení dopadu hospodářské krize. Např. v Německu nabízí Schüco tzv. "konjunkturální balíček" zvýhodněných produktů v oblasti hliníkových systémů. U nás reagujeme na nepříznivou hospodářskou situaci a tedy i na program Zelená úsporám ve více rovinách. Jednak jsme přihlásili do skupiny SVT (seznam výrobků a technologií) programu Zelená úsporám námi doporučené systémy a produkty, dále informujeme naše klienty o registraci v tzv. SOD, tedy souboru odborných dodavatelů. Uvedené aktivity se týkají nejen divize Schüco Solar, ale též divize Schüco plast a částečně také systémů aluminiových.

Nyní jsou dokončovány v Praze v těsném sousedství dvě zajímavé administrativní stavby s využitím vašich fasádních systémů. První z nich je Amazon Court a druhou Futurama. Které z vašich systémů byly na těchto stavbách použity a čím jsou z Vašeho pohledu tyto stavby zajímavé?

Jen na okraj, Vámi zmíněné stavby jsou dvě z řady staveb, na kterých je možno nalézt konstrukce Schüco. Samozřejmě, že na obou jmenovaných objektech realizují naši zákazníci současné rámové konstrukce řady Schüco AWS, které splňují veškeré požadavky platných norem. Možná jedna zajímavost k objektu Amazon Court, který je další z řady staveb komplexu River City v Karlíně, na kterém se podílíme. Prakticky veškeré okenní prvky, které vidíte na objektu, jsou atypických tvarů a s nadsázkou řečeno, nenajdete na objektu dvě stejná okna.
A k Vaší otázce, jen letmý pohled do blízké budoucnosti, v současné době se podílíme na dvou z mála v současné době realizovaných objektů, a to na stavbách Filadelfia a South point v Praze 4.

V úvodu našeho povídání jsem se zmínil o našem setkání na začátku června v golfovém resortu Cihelny v Karlových Varech. Schüco a golf, to je zřejmě novinka ve vašich marketingových aktivitách. Proč právě golf, jaký je důvod spojení Schüco a golf?

Máte pravdu, spojení naší firmy s čím dál více populárním prostředím golfu je nové.
Jak jistě víte, od roku 1999 jsme až do konce loňské sezóny úspěšně sponzorsky účinkovali ve formuli 1 jako partner stáje Mercedes McLaren. Zisk titulu mistra světa v roce 2008 byl krásným vyvrcholením partnerství. Život jde ale dál a zcela v souladu s dlouhodobou podnikatelskou orientací naší společnosti jsme se rozhodli jinak pro nás velmi úspěšné partnerství ve formuli 1 ukončit. V zásadě existují dva hlavní důvody pro naše partnerství se špičkovým golfem.
Ten první tkví v samotném prostředí golfu. Schüco se jednoznačně hlásí ke směrům úspory energie a získávání energie z obnovitelných zdrojů. Golf nepochybně odpovídá této filozofii nepoměrně více než svět formule 1.
Druhý důvod je paralelou tehdejšího rozhodnutí o vstupu do formule 1. Golf je bez nadsázky globálním sportem, který přitahuje pozornost široké veřejnosti. My jsme globální hráč, naše aktivity dnes pokrývají více než 70 zemí světa. A golf je tedy pro nás dobrá příležitost jak dále budovat povědomí o značce Schüco.
A jen na závěr, golfové setkání na Cihelnách - výborná záležitost, děkujeme zúčastněným a organizátorům a těšíme se příští rok nashledanou. Nejen na golfu.

Ptal se a za rozhovor děkuje
Ivo Románek


Schüco International KG
Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8
tel.: 233 081 411, fax: 233 326 394
e-mail: info@schueco.cz, http://www.schueco.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři