Inovované motory JCB EcoMax T4 final šetří životní prostředí i zdraví lidí

Značka stavebních strojů JCB je na území České republiky neodmyslitelně spjata se společností Terramet spol. s r. o. Ta již více než dvě desítky let prodává, servisuje, ale také pronajímá prostřednictvím firmy Techrent stroje tohoto známého anglického výrobce. Sortiment Terrametu je velmi široký.

Inovované motory JCB EcoMax T4 final šetří životní prostředí i zdraví lidí

Obsahuje rýpadla, nakladače, rýpadlo - nakladače, minirýpadla, teleskopické manipulátory z provenience JCB a MAGNI, a dále také gradery NOBAS, kloubové dumpry BELL, kompresory KAESER, elektrocentrály JCB a ENDRESS a vysokozdvižné vozíky JCB a JUMBO a servis vozíků NISSAN.

Společnost JCB je známá svým neutuchajícím inovačním úsilím. Veškeré inovace vycházejí z konkrétních požadavků zákazníků a vývoje na trhu. Výjimkou nebyl ani letošní rok, kdy zástupci vedení JCB představili hned dvě zásadní novinky. Tou první byl stroj typu rýpadlo-nakladač s obchodním názvem JCB 3CX Compact a druhou pak zbrusu nový provozně ekonomický a ekologický motor s názvem JCB EcoMax T4 final.

A právě vlastnostmi motoru JCB EcoMax T4 final bychom se dnes chtěli zabývat podrobněji. Ptáte se proč? Důvody jsou zcela prozaické. Pokud se totiž v odborném tisku objeví zmínka o strojích JCB píše se v nich většinou o skvělém designu strojů, ergonomii, dokonalém výhledu z kabiny či naprosto přesném ovládání. Ale motor? Ten není vidět a je brán za, řekněme, jakousi naprostou samozřejmost a součást stroje.

Nelze však v žádném případě pochybovat o tom, že v podobě nového motoru JCB EcoMax T4 final tluče ve strojích JCB srdce pravého anglického plnokrevníka. Motory se vyznačují vysokým výkonem již při nízkých otáčkách, stále nižší spotřebou paliva, nízkou úrovní emisí, filtrem pevných částic, který dokáže zadržet velmi jemné prachové karcinogenní částice z výfukových plynů, prodlouženými nároky na údržbu i delší dobou životnosti. Nové motory tak šetří nejen životní prostředí, ale také zdraví samotných strojníku i ostatních pracovníků pohybujících se v okolí strojů JCB. Jakou technologii použilo JCB pro snížení emisí dle normy Tier4 Final v nových motorech?

JCB poprvé používá v motorech pouze technologii SCR (­Selective Catalytic Reduction) s následným ošetřením výfukových plynů DEF (Diesel Exhaust Fluid), aby motory této kategorie splňovaly emisní normu Tier4 ­Final. Druhou technologií používanou v motorech JCB je EGR.

JCB motory tak nepotře­bují žádné dodatečné ošetření výfukových plynů jako je ­filtr pevných částic DPF (­Diesel Parti­culate Filter) nebo oxidační katalyzátor DOC (Diesel ­Oxydation Catalyst)! Obě tato zařízení totiž významně ovlivňují spotřebu paliva, spolehlivost a provozní náklady.

SCR – (Selective Catalytic Reduction – Selektivní katalytická redukce) je jedna ze dvou technologií, které používá JCB ke snížení emisí výfukových plynů vznětových motorů. Tato technologie předpokládá motor maximálně upravený pro snížení produkce pevných částic (PM = Particulate Matter), přičemž je při tomto procesu produkován zvýšený obsah NOX, který je redukován následným ošetřením výfukových plynů (after treatment) metodou SCR. Snížení obsahu NOX se dosahuje vstřikováním kapaliny obchodního názvu AdBlue (vodní roztok syntetické močoviny) do výfuku, čímž se většina NOX za přítomnosti chemického katalyzátoru a dostatečné teploty (min. 200 °C) redukuje na vodu (H2O) a dusík (N2).

EGR – (Exhaust Gas Recirculation – recirkulace spalin) je druhou technologií, která umožňuje snížit emise výfukových plynů vznětových motorů – již od Tier 3. Principem je, že část výfukových plynů prochází výměníkem tepla (chladičem, tzv. vnější recirkulace T4I a F) a je nasávána zpět do motoru, kde se znovu účastní procesu spalování. Tímto se omezuje vznik dalšího NOX - v nasávaném vzduchu je menší podíl kyslíku, výsledkem jsou nižší teploty v průběhu spalování a tím i nižší produkce oxidů dusíku, vznikajících především za vysokých teplot. Zpětného nasátí spalin do válce lze dosáhnout i vhodným časováním rozvodů (tento proces je nazýván vnitřní recirkulací T3), vlivem absence zchlazení spalin je ale účinek logicky nižší.

AdBlue je registrovaná obchodní známka německého VDA. Jedná se o používaný obchodní název kapalného aditiva, využívaného technologií SCR (selektivní katalytické redukce), která se užívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších. Jedná se o chemicky vysoce čistý vodný roztok syntetické močoviny. Požadavky na roztok a jeho složení je dán normou ISO 22241, nebo DIN 70070 (32,5 % močoviny, 67,5 % vody). Roztok má teplotu tuhnutí -11 °C a vzhledem k tomu je na vozidlech užíván systém ohřevu nádrže.

V Americe je používán adekvátní produkt pod názvem DEF (Diesel Exhaust Fluid).

Spotřeba močoviny je přibližně 3 až 7 % spotřebovaného paliva – liší se dle výrobce motoru a emisního stupně.

DPF – Filtr pevných částic (Diesel Particulate Filter) je zařízení odstraňující karcinogenní, velmi jemné prachové částice z výfukových plynů vozidel s naftovým motorem. Systém funguje na principu zachytávání pevných částic (PM – Particulate Matter) na porézním materiálu poloprůchodných kanálků filtru. Filtr je čištěn spálením sazí zachycených sítkem - úplným nebo na částice menší, které sítkem projdou - vysokou teplotou, které je dosaženo dvěma způsoby, pasivní nebo aktivní regenerací.

Pasivní regenerace – probíhá samovolně vždy, když teplota výfukových plynů dosáhne přibližně 350-500 °C a teplota uvnitř DPF tak umožní hoření zachycených částic. Takové provozní podmínky odpovídají režimu konstantně vyššího zatížení motoru (setrvání motoru ve vyšších otáčkách a vyšším zatížení po delší dobu), například při jízdě po dálnici.

Aktivní regenerace – probíhá automaticky, pokud nenastala možnost pasivní regenerace a filtr se blíží svému naplnění. Teplota výfukových plynů je uměle zvýšena na asi 600 °C – používá se k tomu změna časování vstřiků motoru v kombinaci s vyšším množstvím paliva, nebo dokonce speciální dávkovací zařízení paliva po dobu regenerace do výfuku před filtr.

DOC – Diesel Oxidační katalyzátor se používá pro vznětové motory, které sice pracují s vysokým přebytkem vzduchu, ale při jejich mechanismu spalování dochází mikroskopicky ke spalování velmi bohaté směsi, protože kapičky rozprášeného paliva mohou být příliš velké.

Při vysoké teplotě katalyzátoru dochází k dodatečnému spalování pevných částic ve výfukových plynech v přebytkovém kyslíku, který vždy obsahují. Spalováním se zmenšuje velikost částic, případně mikročástice shoří úplně.

A co říci závěrem? Z výše uvedeného je zřejmé, že nové motory JCB EcoMax T4 final disponují nejen fantastickým výkonem, maximálním kroutícím momentem již při nízkých otáčkách či nízkou spotřebou paliva, ale jsou šetrné také k přírodě, svému okolí, posádce strojů i všem lidem pohybujícím se na stavbách v jejich bezprostřední blízkosti.

Ivo Románek

TERRAMET, spol. s r. o.
Obchodní 131, 251 01 Čestlice
tel.: 272 084 711
e-mail: marketing@terramet.cz , www.terramet.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři