Od pokrývačské firmy Pario vždy čekejte jediné: Ten nejlepší výsledek!

Řada investorů, stavitelů rodinných domů i manažerů projektů velkých staveb nám dá jistě za pravdu, že najít osvědčeného a prověřeného dodavatele střech z kovů a skládaných tvrdých krytin je dnes ne malá, ale velká výhra.

Od pokrývačské firmy Pario vždy čekejte jediné: Ten nejlepší výsledek!

Mnohaletou tradicí a realizací těch nejsložitějších střech, ať již v Česku nebo v zahraničí, se může pochlubit společnost Pario s. r. o. se sídlem v Hradci Králové.

Také v letošním roce jsme se spojili s jednatelem společnosti panem Ing. Miroslavem Vízkem a zeptali jsme se ho, které střechy z posledního období nesou „tradiční značku kvality“ Pario.

Ten nám v úvodu řekl: „Námi provedených akcí byla v průběhu roku celá řada. Za všechny z nich bych rád zmínil tři z nich. První je oprava střešního pláště z původní plechové krytiny bytového domu v Mostecké ulici v Hradci Králové, druhou, malou, ale o to více příjemnou, akcí byla rekonstrukce střechy chalupy v Orlických horách, kdy byla původní eternitová krytina nahrazena novou kovovou krytinou od výrobce Prefa Aluminium. Poslední, zato však nejkomplikovanější akcí byla rekonstrukce břidličné střechy Kaple všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře – Sedleci. Zde se naše práce odvíjela pod přísným dohledem památkářů, dodává Ing. Vízek. Nyní se vraťme k výše zmíněným akcím podrobněji.

OBYTNÝ DŮM, MOSTECKÁ UL. HRADEC KRÁLOVÉ
Zde se jednalo o kompletní rekonstrukci střešního pláště domu.  Demontována byla původní plechová krytina z pozinkovaného plechu, včetně atypických zámečnických střešních oken.Následně probíhaly nutné práce na sanaci krovu a bednění střechy. Provedena byla montáž kontralatí, pojistné hydroizolace, latí a pro pokrytí střechy byla použita tradiční pálená střešní taška Tondach Stodo 12 v režném provedení. Plocha střechy činila 560 m2.Klempířské prvky jako žlaby a oplechování ve fasádě domu jsou nově zhotoveny z titanzinku a Prefalzu. „Tyto práce jsme prováděli v návaznosti na činnosti firmy, která prováděla fasádu domu. Z důvodu frekventovanosti místa byla na stavbě velmi složitá doprava materiálu. Veškeré materiály byly ručně nošeny do dvorního traktu domu a odsud na střechu. K prosvětlení podkroví zde bylo zabudováno 26 střešních oken Velux,“ říká Ing. Vízek a dále upřesňuje: „Zakázku jsme získali od stálého investora, pro kterého jsme realizovali již řadu objektů, mj. ve Špindlerově Mlýně. Jeho  spokojenost s našimi pracemi pro něj byla vždy ­prioritní.“

CHALUPA poblíž Deštného v Orlických Horách
Objekt se nacházel v původním stavu včetně značně dožilé eternitové střešní krytiny. Do objektu silně zatékalo.S ohledem na sněhovou oblast byla pro rekonstrukci střechy zvolena nová krytina z Prefalzu – na dvojitou stojatou drážku. Celková výměra střechy činila 220 m2.Pod původními eternitovými šablonami se nacházel stávající dřevěný šindel. Nutná byla jeho demontáž, dále opravy a úpravy krovů (zvětšení přesahu okapu), pobití fošnami tl. 3 mm. Firma ­Pario se zde musela opět vyrovnat se složitým přístupem k místu akce v horském terénu přes pastviny a mnohdy za doprovodu býků.

Kutná Hora - Sedlec, kaple Všech svatých s kostnicí
Tradiční disciplínou společnosti Pario je revitalizace složitých střech památkově chráněných objektů. Ne jinak tomu bylo při rekonstrukci Kaple všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře – Sedleci. Práce započaly demontáží  původní břidlicové krytiny. Dále pokračovaly opravami krovu (realizováno generálním dodavatelem).Dle dobových podkladů byla na střechu navrácena volská oka – 2 ks na hlavní loď a 2 ks na presbytář.Z dobových pramenů vyplynula i skladba břidlice. Na loď bylo použito francouzské krytí šestiúhelníkem (vyrobeno ze čtverce 30/30 cm), s plynulým propojením plochy a volského oka. Presbytář je pokryt dvojitým obdélníkem 40/25 cm.Nároží a hřebeny byly řešeny překrytím břidlice. Na základě požadavku památkářů byl atypicky řešen okap obou střech. Místo oplechování okapu pod nástřešním žlabem byl použit detail z břidlice – dvojité založení včetně háčků. Tímto se pohledově eliminovala velká plocha měděného plechu.Další součástí dodávky firmy Pario bylo jen zkontrolování stávajících klempířských prvků na obou průčelních věží a sanktusníku, s drobnými opravami. Bohužel věže zůstaly s původním plechováním, pohledově (a nejen pohledově) neřemeslně provedeným. Například kotvení plechů v ploše s překrytím kloboučky, výrazné stopy po letování, atd. Jak již bylo zmíněno, oprava střechy probíhala pod drobnohledem pracovníků památkové péče.

Z výše uvedených akcí je zřejmá univerzálnost, vysoká řemeslná zručnost i profesionalita pracovníků společnosti Pario. Ať již jde o objekt jakéhokoliv rozsahu, složitosti tvaru střechy či typ střešní krytiny, od Paria vždy čekejte jediné: A tím je ten nejlepší výsledek!

Ivo Románek

Pario s. r. o.
Denisovo nám. 791500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493 , tel./fax: 495 535 749
e-mail: pario@pario.cz , www.pario.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři